Teraźniejsza Prawda

„Teraźniejsza Prawda” – jest to kwartalnik poruszający bardziej zaawansowane tematy teologiczne niż Sztandar Biblijny. Publikowany był – w języku angielskim od 1917 roku, a w języku polskim od 1920 roku (w międzyczasie także w rozmaitych innych językach).

Opis w stopce głosi:

„Czasopismo wolne od wpływu jakichkolwiek wyznań, partii, organizacji i wierzeń ludzkich, związane jest z Bogiem w takim stopniu, w jakim rozumie Jego Słowo. Jest ono wydawane:

  • w obronie Prawdy paruzyjnej, udzielonej przez Pana za pośrednictwem „onego Sługi”, jako podstawy wszelkiego dalszego rozwoju Prawdy;
  • w obronie zarządzeń, statutu i testamentu również danych przez Pana za pośrednictwem „onego Sługi”;
  • w celu przedstawiania oraz bronienia rozwijającej się Prawdy epifaniczno-bazylejskiej, będącej na czasie dla ludu Pan, zgodnie z Jego wolą.”

Zawartość kolejnych numerów, w kolejności chronologicznej, jest [będzie – przepraszamy, ale strona aktualnie jest w budowie] dostępna w lewym menu.