Postmillenaryzm?

Spis treści:

 1. Czas powrotu Jezusa miał nie być znany przed faktem
  Zgodnie z obietnicą z 4 części naszej serii „Cel powrotu Jezusa” pragniemy obecnie w krótkości omówić kwestię postmillenaryzmu. Przypomnimy więc jego definicję i rozważymy pierwszy dodatkowy argument przeciwko prawdziwości tego poglądu.
 2. W czasie powrotu Jezusa świat nie miał być nawrócony
  Kontynuując nasze rozważanie postmillenaryzmu, czyli poglądu, że Chrystus powraca, by zakończyć wszystkie ziemskie sprawy i przejąć nawrócony świat, którym przez tysiąc lat rządził Kościół w ciele, zajmiemy się obecnie kwestią owego przejęcia przez Niego nawróconego świata w czasie Jego wtórego przyjścia.
 3. W obecnym tempie świat nigdy nie zostałby nawrócony
  Kontynuując nasze rozważanie postmillenaryzmu, zajmiemy się obecnie kwestią nawracania świata.
 4. Złe skutki postmillenaryzmu
  Kontynuując nasze rozważanie postmillenaryzmu zastanowimy się dziś nad złymi skutkami do jakich on prowadzi, oraz rozważymy kilka dodatkowych wersetów odnośnie zaleceń dotyczących nawracania świata.