Dla młodych

Dla młodych„(12) Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. (13) (…) przykładaj się do czytania, zachęcania, nauczania. (…) (15) W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twoje postępy widoczne były dla wszystkich. (16) Uważaj na siebie i na nauczanie; w tych [sprawach] bądź wytrwały! To bowiem czyniąc, i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają”
1 Tymoteusza 4:12-16

linia podziału

Spis treści

Przypowieść o siewcyPrzypowieść o siewcy

Gdy Pan Jezus chodził jeszcze po ziemi, to opowiadał różne historie, pewnego razu powiedział zebranym dokoła niego ludziom:
Słuchajcie! – Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, to część ziaren upadło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne ziarna upadły na grunt skalisty, gdzie…
Więcej…

Zadanie nr 1: „Scena biblijna”

Zadanie nr 1: 'Scena biblijna'Droga młodzieży, drogie dzieci – chcielibyśmy zaproponować Wam kreatywne spędzenie czasu z Biblią (jeżeli będziecie zainteresowani, to będziemy kontynuować przygotowywanie zadań).

Zadanie polega na nagraniu przez Was krótkiego filmu (komórką, czy dowolnym innym sprzętem), przedstawiającego jedną z zaproponowanych przez nas scen biblijnych, w których odegracie role występujących tam postaci. Gotowy film (lub link do pobrania go) prosimy wysłać na adres kontakt@zborbielawa.pl
Więcej…

Zadanie nr 2: „Wykreślanki”

Zadanie nr 2: 'Wykreślanki'Zadanie polega na rozwiązaniu jednej lub więcej z zamieszczonych w dalszej części artykułu wykreślanek. Wykreślanki mają różne poziomy trudności – są stosownie oznaczone. Zgodnie z tematyką naszej strony, oczywiście wyrazy w każdej wykreślance są terminami biblijnymi, lub nawiązują do Biblii.
Więcej…

Zadanie nr 3: „Krzyżówki”

Zadanie nr 3: 'Krzyżówki'Zadanie polega na rozwiązaniu jednej lub więcej z zamieszczonych w dalszej części artykułu krzyżówek. Mają one różne poziomy trudności i, zgodnie z tematyką naszej strony, oczywiście każde hasło w krzyżówce jest terminem biblijnym, lub nawiązującym do Biblii – czasem wręcz trzeba je znaleźć bezpośrednio w niej.
Więcej…

Zadanie nr 4: „Ukryte obrazki”

Zadanie nr 4: 'Ukryte obrazki'Zadanie polega na rozwiązaniu jednej lub więcej z zamieszczonych w dalszej części artykułu plansz, na których należy połączyć ciągłą linią kropki, zgodnie ze wskazanymi przy każdej z plansz zasadami, aby odkryć jakie ukryte obrazki one w sobie zawierają.
Więcej…

Zadanie nr 5: „Czytanie ze zrozumieniem”

Zadanie nr 5: 'Czytanie ze zrozumieniem'Zadanie polega na rozwiązaniu jednej lub więcej z zamieszczonych w dalszej części artykułu plansz, na których został zamieszczony fragment tekstu biblijnego, oraz odnoszące się do niego pytania z kilkoma możliwościami odpowiedzi.
Więcej…

Zadanie nr 6: „Koło fortuny”

Zadanie nr 6: 'Koło fortuny'Zadanie polega na rozwiązaniu jednej lub więcej z zamieszczonych w dalszej części artykułu plansz, i w swej formie nawiązuje do wyświetlanego dawno temu teleturnieju „Koło fortuny” – należy odgadnąć hasła, w których znane są tylko niektóre litery.
Więcej…