Biblia jako Boskie objawienie rozważana w świetle rozumu

Biblia jako Boskie objawienie rozważana w świetle rozumuW związku z wnioskiem do jakiego doszliśmy w serii pt. „Istnienie najwyższego inteligentnego Stwórcy” – czyli, że skoro światło natury każe nam spodziewać się pełniejszego objawienia niż to, którego dostarcza sama natura, rozsądny, myślący umysł powinien być przygotowany do zbadania wszelkich twierdzeń, które mienią się być Boskim objawieniem i noszą sensowne zewnętrzne znamiona prawdziwości takich roszczeń.

Biblia utrzymuje, że jest takim objawieniem od Boga i faktycznie dostarcza wystarczających zewnętrznych dowodów na to, że jej twierdzenia mogą być właściwe, dając uzasadnioną nadzieję, iż bardziej dokładne zbadanie ujawni pełniejsze i istotniejsze dowody na to, iż jest naprawdę Słowem Bożym.

  1. Twierdzenia Biblii i zewnętrzne dowody jej wiarygodności
    Zaczynamy rozważania czy Biblia faktycznie ukaże nam charakter Boga w doskonałej harmonii z tym, co dyktuje nam rozum, by stwierdzić czy istotnie jest ona tym potrzebnym i słusznie oczekiwanym objawieniem od Boga
  2. Jakimi motywami mogli kierować się pisarze Biblii?
    W tym odcinku zastanawiamy się nad motywami jakie mogły kierować pisarzami Biblii – czy rozsądnym byłoby ich kwestionowanie, czy też aprobowanie? 
  3. Wiarygodność historycznych części Biblii
    W tym odcinku zajmujemy się wiarygodnością historycznych części Biblii – oraz zastanowieniem się po co one są w niej w ogóle są zawarte – a także o czym świadczy ich połączone świadectwo