Mojżesz typem Jezusa

Mojżesz typem JezusaW naszym artykule p.t. „Siedem kierunków myśli biblijnych” obiecaliśmy, że w naszych różnych seriach będziemy zajmować się także Biblijnymi typami (krótkie wyjaśnienie czym są typy także jest za powyższym linkiem) – dziś więc chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że Mojżesz jest typem naszego Pana, Jezusa (choć nie we wszystkich zarysach Jego działań, ale o tym powiemy w innej serii).

 1. Wstęp
  W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że Mojżesz jest typem naszego Pana, Jezusa. Ten fakt jest kluczem do zrozumienia antytypu historii jego życia i doświadczeń – rozmaite fragmenty jego historii stanowią typy/cienie odpowiednich fragmentów historii Jezusa.
 2. Amram i Jochabeda
  2 Mojżeszowa rozdział 2 werset 1 mówi: „Pewien człowiek z rodu Lewiego pojął za żonę kobietę, również z rodu Lewiego” – kogo przedstawiają ojciec i matka Mojżesza?
 3. Typiczne i antytypiczne tło historii Mojżesza
  Zanim zaczniemy na dobre rozważać antytyp samej historii Mojżesza, pragniemy podać kilka uwag co do ogólnego typicznego i antytypicznego tła odpowiednich wersetów, jako podstawy, na której będziemy budować szczegóły pojawiające się w omawianych wersetach biblijnych.
 4. Pierwsze trzy miesiące życia Mojżesza
  2 Mojżeszowa rozdział 2 wersety 2-3: „(2) Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a że wydał się jej prześliczny, trzymała go w ukryciu przez trzy miesiące. (3) Nie mogła jednak dłużej go ukrywać, wzięła więc koszyk z papirusowej trzciny, nasączyła go żywicą i smołą, włożyła do niego dziecko i umieściła w sitowiu nad brzegiem Nilu”.
 5. Odnalezienie Mojżesza w plecionce
  2 Mojżeszowa rozdział 2 wersety 4-6: „(4) Siostra chłopca, ciekawa dalszych jego losów, obserwowała wszystko z daleka. (5) W tym czasie córka faraona przybyła nad Nil, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Nagle zobaczyła koszyk wśród sitowia, kazała więc służącej, aby go przyniosła. (6) Uchyliła wieko i zobaczyła chłopczyka. Wzruszyła się, bo był zapłakany, i rzekła: ‚Pewnie jest to hebrajskie dziecko’”.
 6. Oddanie Mojżesza na wychowanie
  2 Mojżeszowa rozdział 2 wersety 7-9: „(7) Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: Czy mam pójść zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko? (8) Idź – powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna i zawołała matkę dziecka. (9) Córka faraona tak jej powiedziała: Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je”.
 7. Dorastanie Mojżesza
  Mojżeszowa rozdział 2 werset 10: „A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki faraona; ta zaś miała go za syna. I nazwała go Mojżesz, mówiąc: Wyciągnęłam go z wody” .
 8. Pierwsze przyjście i zabicie Egipcjanina
  2 Mojżeszowa rozdział 2 wersety 11-12: „(11) I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków. (12) Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku”. 
 9. Odrzucenie Mojżesza i jego ucieczka
  2 Mojżeszowa rozdział 2 wersety 13-15: „(13) Gdy nazajutrz wyszedł, oto dwaj mężowie hebrajscy kłócili się. Wtedy rzekł do tego, który zawinił: Czemu bijesz bliźniego swego? (14) A ten odpowiedział: Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz mię zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina? Mojżesz zląkł się i pomyślał: Zapewne sprawa ta wyszła na jaw. (15) Istotnie, wieść dotarła do faraona i usiłował on zgładzić Mojżesza. Mojżesz musiał uciekać przed faraonem, za mieszkał więc w krainie Madian. Siedział właśnie w pobliżu studni”.