Dzień Sądu

Dzień SąduNa temat Dnia Sądu panuje wśród ludzi bardzo niejasne i nieokreślone pojęcie, często wywołujące strach przed tym, co ma nastąpić. W naszych dotychczasowych seriach zwróciliśmy jednak uwagę na to, że nadzieja na zbawienie nie jest ograniczona tylko do wybranych ale także niewybrani mają mieć taką realną szansę po swym zmartwychwzbudzeniu. Niektóre osoby pytały – jak to jest możliwe, skoro szansa na zbawienie jest ponoć ograniczona tylko do obecnego życia, a potem w trakcie „Dnia sądu” ponoć odbędzie się tylko swego rodzaju publiczne potwierdzenie wydanego wyroku? I właśnie w niniejszej serii zajmiemy się tym tematem i zwrócimy uwagę na bardziej biblijny pogląd dotyczący dzieła i wyników wielkiego Dnia Sądu, jaki został ustanowiony przez Boga..

 1. Wstęp – najczęściej przyjmowany pogląd
  Na temat Dnia Sądu panuje wśród ludzi bardzo niejasne i nieokreślone pojęcie, często wywołujące strach przed tym, co ma nastąpić – dziś pokrótce je omówimy.
 2. Znaczenia słów ‚Dzień’ oraz ‚Sądu’
  Dziś w krótkości zajmiemy się znaczeniami słów, które składają się na określenie „Dzień Sądu” i zauważymy, że zwykle jest ono w nieuprawniony sposób ograniczane – zarówno co do zakresu, jak też i do czasu trwania..
 3. Inne dni sądu
  Dziś zwrócimy uwagę na to, że oprócz owego „Dnia Sądu”, który jest naszym tematem, są także inne dni sądu – podczas których próbowane są pewne wybrane klasy.
 4. Sąd dla świata i jego sędzia
  W poprzednim odcinku wskazaliśmy niektóre spośród innych dni sądu, jakie już miały miejsce, w tym między innymi pierwszy wielki sąd [próba i wyrok], jaki odbył się na początku, w Edenie, gdy cały rodzaj ludzki reprezentowany w swej głowie, Adamie, przeszedł swą próbę przed Bogiem. Bóg jednak „wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat” – czyżby więc zmienił zdanie? Albo doszedł do wniosku, że się pomylił?.
 5. Zasady przyszłego sądu świata
  W poprzednim odcinku zauważyliśmy, że Bóg z ważnych powodów „wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat”, kiedy to podda każdą jednostkę indywidualnej próbie, w której Sędzią będzie Chrystus, którego charakter gwarantuje, iż sąd będzie sprawiedliwy i miłosierny, i że będzie w należnym stopniu uwzględniał słabości wszystkich, aż chętni i posłuszni zostaną doprowadzeni do pierwotnej doskonałości utraconej w Edenie. Dziś natomiast zastanowimy się nad zasadami, jakie będą wówczas obowiązywać..