Życie i główne nauki Lutra

Życie i główne nauki LutraZ okazji 500-lecia Reformacji chcielibyśmy w niniejszej krótkiej serii przypomnieć postać Marcina Lutra oraz główne nauki jakie głosił, jako, że to właśnie jego działalność – a szczególnie przybicie przez niego do drzwi Kościoła w Wittenberdze zestawu swoich 95 tez, dało początek Reformacji. Niech Bóg błogosławi jego pamięć!

 1. Wstęp – Tetzel i sprzedaż odpustów
  Wstęp do tego tematu, w którym poruszymy cel tej serii oraz nazwę jakiej będziemy używali w stosunku do tej klasy (grupy) ludu Bożego.
 2. Walki Lutra o pokój z Bogiem
  Dziś powiemy nieco o młodości Lutra oraz o jego wewnętrznych zmaganiach o osiągnięcie pokoju z Bogiem, w znaczeniu Jego uznania i społeczności z Nim.
 3. Jak rozpoczęła się Reformacja?
  Dziś zajmujemy się wydarzeniami, jakie doprowadziły do rozpoczęcia się Reformacji i towarzyszyły jej początkowemu rozwojowi.
 4. Luter na sejmie w Wormacji, a następnie w Wartburgu
  Dziś krótko opiszemy postawę i działania Marcina Lutra zarówno w trakcie bronienia przez niego prawdy niedługo po jego ekskomunice, jak i w przeciągu późniejszych lat, kiedy organizował Kościół Luterański.
 5. Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.1: usprawiedliwienie nie przez niedoskonałe uczynki
  Doktrynę tę można streścić jako: Usprawiedliwienie jest z łaski Bożej przez wiarę w zasługę Chrystusa. Jej zarys (1) to że usprawiedliwienie istoty ludzkiej nie dokonuje się przez dobre uczynki spełniane bądź pod działaniem prawa naturalnego, bądź Mojżeszowego, gdyż słusznie potępiony i niedoskonały człowiek nie może swoimi upadłymi władzami pod działaniem prawa naturalnego lub Mojżeszowego działać bezgrzesznie i doskonale a tym samym nie może zadowolić wymagań sprawiedliwości własnymi uczynkami: .
 6. Główne zarysy doktryny o usprawiedliwieniu przez wiarę – cz.2: Bóg dostarczył przebłaganie za grzech Adama
  Zarys (2): że Bóg z łaski – z niezasłużonej łaski – dostarczył Swego Syna, aby był zadośćuczynieniem, czyli przebłaganiem Boskiej sprawiedliwości za grzech Adama i wszystkie inne grzechy wynikające z grzechu Adama..