Życie i główne nauki Lutra

Życie i główne nauki LutraZ okazji 500-lecia Reformacji chcielibyśmy w niniejszej krótkiej serii przypomnieć postać Marcina Lutra oraz główne nauki jakie głosił, jako, że to właśnie jego działalność – a szczególnie przybicie przez niego do drzwi Kościoła w Wittenberdze zestawu swoich 95 tez, dało początek Reformacji. Niech Bóg błogosławi jego pamięć!

  1. Wstęp – Tetzel i sprzedaż odpustów
    Wstęp do tego tematu, w którym poruszymy cel tej serii oraz nazwę jakiej będziemy używali w stosunku do tej klasy (grupy) ludu Bożego.
  2. Walki Lutra o pokój z Bogiem
    Dziś powiemy nieco o młodości Lutra oraz o jego wewnętrznych zmaganiach o osiągnięcie pokoju z Bogiem, w znaczeniu Jego uznania i społeczności z Nim.
  3. Jak rozpoczęła się Reformacja?
    Dziś zajmujemy się wydarzeniami, jakie doprowadziły do rozpoczęcia się Reformacji i towarzyszyły jej początkowemu rozwojowi.