Nowicki Gabriel

Wykłady i kazania – br. Nowicki Gabriel

linia podziału

(Archiwalne oraz aktualne wykłady są także dostępne na naszym kanale na Youtube)

 • Co praktycznie przekonuje mnie że Biblia jest autentyczna, a Bóg wart uwagi? | 13-04-2024 | POSŁUCHAJ
  Wykład podczas „Nadmorskiego Braterskiego Spotkania” w Dźwirzynie.
 • Sposób i powód ukrzyżowania Jezusa | 22-03-2024 | POSŁUCHAJ
  Wykład jaki towarzyszył uroczystości Pamiątki śmierci Jezusa Chrystusa w naszym Zborze w 2024 roku.
 • „Boski Plan w hebrajskim alfabecie” cz. 2b: Waw i Zajin | 25-06-2023 | POSŁUCHAJ
 • „Boski Plan w hebrajskim alfabecie” cz. 2a: Dalet i He | 25-06-2023 | POSŁUCHAJ
 • Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu | 30-04-2023 | POSŁUCHAJ
  Odtworzony wykład, który oryginalnie był wypowiedziany na „Nadmorskim Braterskim Spotkaniu w Dźwirzynie” 23 kwietnia 2023 roku, na podstawie tekstu „Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół korzysta z jego owocu” Przysłów (Przypowieści Salomonowe) rozdział 18 werset 21 (Biblia Warszawska). Przewodni temat spotkania: Komunikacja w różnych relacjach międzyludzkich.
 • Antytypiczny kwas (wykład przy okazji Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa w 2023 roku) | 03-04-2023 | POSŁUCHAJ
  Fragment: „(…) chamec, kwas, to nie jest jakiś tam dowolny brud, czy kurz, czy innego rodzaju zanieczyszczenie. W ich [Żydów] rozumieniu jest to bardzo konkretny rodzaj zanieczyszczeń – mówiliśmy w trakcie naszych rozważań o tym, że w wodzie zmieszanej z mąką po 18 minutach rozpoczyna się proces fermentacji, który prowadzi do tego, że ciasto “puchnie” i chleb staje się wyrośnięty. Abstrahując od tego, że normalnie tak właśnie powstaje chleb, warto zauważyć, że w przaśnikach, w macy, jest bardzo konkretnie wspomniane, że tu nie można dopuścić do tego, by ten proces fermentacji zaszedł – właśnie z powodów symbolicznych, ponieważ to owo “puchnięcie” przedstawia pojawianie się i powiększanie się grzechu, wypaczającego czystą strukturę charakteru tych, których człowieczeństwo jest przedstawione w owym chlebie. (…)”
 • Linia genealogiczna Mesjasza – cz. 3 (od Chesrona do Obeda) | 26-12-2022 | POSŁUCHAJ
  Fragment: „(…) Biblia uczy, że pochodzenie Mesjasza ma być kluczowym kryterium Jego identyfikacji – każdy zna wersety, że miał on pochodzić “z pokolenia Judy”, być „potomkiem Dawida”, i tak dalej, a skoro tak, to dobrze jest móc prześledzić rodowód Jezusa, by zauważyć, czy spełnia on wymogi, jakie Biblia określa względem Mesjasza. A jak zauważyliśmy w trakcie naszych rozważań – a i pewnie każdy, kto się nad tym osobiście zastanawiał – nie jest to do końca ani proste, ani oczywiste. (…)”
 • „Boski Plan w hebrajskim alfabecie” cz. 1b: Gimel i Dalet | 21-08-2022 | POSŁUCHAJ
 • „Boski Plan w hebrajskim alfabecie” cz. 1a: Alef i Bet | 21-08-2022 | POSŁUCHAJ
  Jest kilka pozabiblijnych sposobów, w jaki Bóg ukazał pewne zarysy swojego planu – jeden z nich to hebrajski alfabet. Więcej o symbolicznych znaczeniach tych liter – w dziale Badania: „Psalm 119 (Plan Boży w alfabecie hebrajskim)” 
 • „Nadzieja życia dla zmarłych” – przemówienie na pogrzebie Anny Miodek | 19-04-2022 | POSŁUCHAJ
  Odtworzenie krótkiego kazania, jakie zostało wypowiedziane 19 kwietnia 2022 roku podczas pogrzebu Anny Miodek na Cmentarzu Komunalnym w Bielawie
 • Wykład do Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa w roku 2022 | 13-04-2022 | POSŁUCHAJ
  Wykład jest oparty głównie na 2 Mojżeszowej rozdziale 12 i jego znacząca część odnosi się do kwestii – kto (i dlaczego) może brać udział w obchodzeniu Pamiątki, przyjmowaniu „emblematów” (wina i przaśników/macy).
 • Jaka jest nadzieja dla zmarłych? | 05-03-2022 | POSŁUCHAJ
  Krótkie kazanie wypowiedziane na pogrzebie brata Jacka Kardasa
 • Syn Boży według Biblii | 13-02-2022 | POSŁUCHAJ
  Fragment: „Jak wszyscy zdajemy sobie sprawę jest to bardzo obszerny temat, którego nie sposób omówić wyczerpująco w krótkim czasie. Przyjrzyjmy się tematowi na podstawie pytania: co to znaczy być synem Bożym? W kilku dyskusjach powtórzył się pewien argument, który na pierwszy rzut oka wydaje się doskonale dowodzić argumentu Trójcy. Argument ten brzmi, że dziecko ma tę samą naturę, co jego rodzic, a skoro Jezus jest synem Boga, więc jest Bogiem, a ponieważ jest tylko jeden Bóg, to i Jezus i jego Ojciec, to ten sam jeden Bóg. Czy jednak ten tok myślenia jest słuszny i czy ma podstawę w Słowie Bożym?”
  Wykład podczas konferencji Zboru we Wrocławiu, pod wspólnym tematem: „Co Biblia mówi o Bogu, Synu Bożym i Duchu Świętym?”
 • „Boski Plan Wieków – prezentacja graficzna” – część 2 | 08-11-2020 | POSŁUCHAJ
 • „Boski Plan Wieków – prezentacja graficzna” – część 1 | 08-11-2020 | POSŁUCHAJ
  Omówienie ogólnych zarysów Boskiego Planu tak jak zostały one zobrazowane w postaci graficznej, w tak zwanym „Wykresie Boskiego Planu Wieków”. Wykres ów można znaleźć w różnych miejscach, m.in. TUTAJ 
 • Ten zły Mojżesz | 28-09-2014 | POSŁUCHAJ
  Wykład wypowiedziany w Zborze w Dzierżoniowie, jest to poniekąd kontynuacja wykładu „Eleazar i przekuwanie kadzielnic”.
 • Eleazar i przekuwanie kadzielnic | 18-10-2020 | POSŁUCHAJ
  Wykład na podstawie 4 Mojżeszowej rozdziału 16, szczególnie wersetów 36-40 (w niektórych przekładach zachodzi to na pierwszych kilka wersetów rozdziału 17)
 • „Grzech Dawida w związku z liczeniem Izraela – typ i antytyp” – część 3: Historia antytypicznego Dawida od momentu gdy już zrozumiał, że zgrzeszył | 12-07-2020 | POSŁUCHAJ
 • „Grzech Dawida w związku z liczeniem Izraela – typ i antytyp” – część 2: Mój specjalny ślub | 12-07-2020 | POSŁUCHAJ
 • „Grzech Dawida w związku z liczeniem Izraela – typ i antytyp” – część 1: Kontekst historyczny antytypu | 12-07-2020 | POSŁUCHAJ
  Wykład odnośnie antytypu (znaczenia w rzeczywistości, na którą jest tu cień/obraz/figura) historii jaka jest opisana w 1 Kronik rozdziale 21 (i 2 Samuelowej rozdziale 24)
 • Czynienie dzieł większych niż czynił Jezus | 05-04-2020 | POSŁUCHAJ
  Wykład okolicznościowy towarzyszący obchodzeniu Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa w 2020 roku.
  Wykład na podstawie ewangelii Jana rozdziału 14 wersetu 12: „Uroczyście zapewniam was: Kto wierzy we Mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie Ja czynię, a nawet dokona większych od nich, ponieważ Ja odchodzę do Ojca.”
 • Linia genealogiczna Mesjasza – cz. 2 (od Judy do Peresa) | 05-01-2020 | POSŁUCHAJ
  Biblia całkiem dokładnie określa w jakiej linii rodowej miał urodzić się Mesjasz, celem niniejszej serii tematycznej jest jej prześledzenie z punktu widzenia genealogicznego i zauważenie czemu przebiegała ona właśnie tak, a nie inaczej.
 • Linia genealogiczna Mesjasza – cz. 1 (od Adama do Judy) | 25-12-2019 | POSŁUCHAJ
  Biblia całkiem dokładnie określa w jakiej linii rodowej miał urodzić się Mesjasz, celem niniejszej serii tematycznej jest jej prześledzenie z punktu widzenia genealogicznego i zauważenie czemu przebiegała ona właśnie tak, a nie inaczej.
 • Szaliach – cz. 2: Co z tego wynika? | 10-11-2019 | POSŁUCHAJ
  Jakie ma dla nas znaczenie to, że jesteśmy szaliachami Boga i Jezusa? I co w związku z tym możemy i powinniśmy robić? [wykład wypowiedziany na wyjazdowym zebraniu Zboru w Adamówku, w Osmolinie]
 • Szaliach – cz. 1: Czym jest? | 10-11-2019 | POSŁUCHAJ
  Czym jest „szaliach”? Czy w Biblii można zaobserwować jego obecność? Kim są szaliachowie? Jaki jest zakres ich uprawnień? [wykład wypowiedziany na wyjazdowym zebraniu Zboru w Adamówku, w Osmolinie]
 • Szaliach | 29-04-2019 | POSŁUCHAJ
  Wykład podczas Spotkania Biblijnego w Dźwirzynie
 • „Ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie” | 19-03-2019 | POSŁUCHAJ
  Jedzcie – i pijcie. Takie proste, właściwie prozaiczne, codzienne czynności, możliwe do wykonania w sumie nawet dla noworodków. Co może być w tym skomplikowanego? Ano właśnie – szczegóły…
 • Co to jest ‚nowy’? | 15-12-2018 | POSŁUCHAJ
  Wykład podczas Spotkania Biblijnego w Kiczycach
 • Okolicznościowy wykład do wyborów sług zborowych | 31-12-2017 | POBIERZ (17,30 MB)
 • Duchowe tchórzostwo – 2 Kronik rozdział 19 werset 11 [wykład towarzyszący symbolowi chrztu] | 15-08-2017 | POSŁUCHAJ
  „Odwagi! Podejmijcie wasze obowiązki, a Pan będzie wspierał dobrego”
  Wykład podczas Spotkania Biblijnego w Żerkowie
 • Zebranie Świadectw podczas Spotkania Biblijnego w Strykowie | 15-05-2017 | POSŁUCHAJ
  Plus krótkie kazanie odnośnie ewangelii Mateusza rozdziału 10 wersetu 25: „Wystarczy uczniowi by był jak jego mistrz, a sługa – jak jego pan”
 • Okolicznościowy wykład do Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa | 09-04-2017 | POBIERZ (8,30 MB) lub POSŁUCHAJ
  Spis treści: Trzy rodzaje świąt jakie obchodzimy, – Wielkanoc a Pascha – Antytyp Paschy – Ważność równoległości typu i antytypu – Dokładna data Pamiątki – Jak często obchodzić Pamiątkę? – Msza a Pamiątka – Do kiedy obchodzić Pamiątkę? – Kto może obchodzić Pamiątkę? – Znaczenie emblematów – Obchodzenie Pamiątki
 • Nasza stukrotna nagroda – 1 Samuelowa rozdział 30 wersety 24-25 | 02-05-2016 | POSŁUCHAJ
  Wykład podczas Spotkania Biblijnego w Rzeszowie
 • Nauczyłem się na tym poprzestawać, co mam. Umiem i uniżać się, umiem i obfitować – Filipian rozdział 4 wersety 11 i 12 (Manna na 6 marca) | 06-03-2017 | POBIERZ (1,58 MB) lub POSŁUCHAJ
 • Ostatnie czyny Elizeusza | 31-01-2016 | POSŁUCHAJ
  Co wiemy na temat ostatnich czynów, jakie mamy zawarte w Biblii, które wykonał Elizeusz (tuż przed końcem życia i po swojej śmierci).
 • Bez przestanku się módlcie (Manna na 1 stycznia) | 01-01-2016 | POBIERZ (2,02 MB) lub POSŁUCHAJ
  Krótkie kazanie do tekstu „Manny” na ten dzień
 • Mąż, który nie ma mocy nad duchem swoim jest jak miasto rozwalone bez muru (Manna na 6 grudnia) | 06-12-2015 | POBIERZ (3,40 MB) lub POSŁUCHAJ
  Krótkie kazanie do tekstu „Manny” na ten dzień
 • Dokładając wszelkich starań, dodajcie do wiary waszej cnotę (Manna na 11 listopada) | 11-11-2015 | POBIERZ (2,24 MB) lub POSŁUCHAJ
  Wielkim problemem ludu Bożego jest to, że nawet gdy jest zdecydowany właściwie postępować i w ten sposób oprzeć się pokusie, nie jest dostatecznie stanowczy w działaniu. Wielu mówi do kusiciela: „Postanowiłem tym razem nie dać się zwieść”. W ten sposób w swoim własnym umyśle pozostawiają otwartą furtkę, przez którą kusiciel może powrócić. Nasz Pan postępował właściwie: raz na zawsze powinniśmy odprawić kusiciela. Powinniśmy przyjąć tak stanowczą postawę, by nawet przeciwnik doszedł do wniosku, że nie warto do nas wracać w tej samej kwestii. Powinniśmy powiedzieć: „Idź precz, szatanie, ja będę czcił tylko Boga i tylko Jemu będę służył”…
 • Dawid i Saul w jaskini Engaddi | 01-11-2015 | POSŁUCHAJ
  Fragment: „(…) W pierwszej części tego cyklu rozważyliśmy historię o Nabalu i Abigail – i, chociaż początkowo postanowiłem nie koncentrować się na przypadkach, w których Dawid powstrzymał się od podniesienia ręki na Saula, tylko zwrócić uwagę na moment, w którym faktycznie ktoś na niego podniósł rękę i doprowadził do jego śmierci, to jednak po przemyśleniu tej sprawy myślę, że aby dobrze całą tą sprawę zrozumieć, korzystne będzie także rozważenie epizodów związanych z niezabijaniem Saula przez Dawida, mimo wyraźnych okazji, jakie miał ku temu. Obiecałem ostatnio, że rozważymy 1 Sam rozdział 24 – i to właśnie dziś zrobimy, wspominając br. Russella i jego pracę (…)”
 • Oczyśćcie się wy, którzy nosicie naczynia Pańskie | 11-10-2015 | POSŁUCHAJ
  Kazanie do Zebrania oświadczeń i modlitw, o temacie zgodnym z Codzienną Niebiańską Manną na 11 października
 • Zaufaj Panu (Wykład podczas pozajmiejscowego zebrania Zboru w Chełmie – w Rudawce Rymanowskiej) | 06-09-2015 | POBIERZ MP3 (16,6 MB) lub POSŁUCHAJ
 • Dawid, Nabal i Abigail – cz. 2 | 12-07-2015 | POSŁUCHAJ
  Abigail odwiodła Dawida od tego by wymierzył sprawiedliwość na własną rękę. Ale – jak to się odbyło i z jakimi wynikami? Rozważanie pozostałych 21 wersetów należących do tego podtematu
 • Dawid, Nabal i Abigail – cz. 1 | 28-06-2015 | POSŁUCHAJ
  Fragment: „(…) mówiliśmy, że Dawid nie chciał podnieść swojej ręki na Saula, a w tej historii widzimy że Dawid jak najbardziej CHCE podnieść rękę na Nabala, chce go wręcz doszczętnie, totalnie zniszczyć i jest w tym bardzo prędki! A Nabal przedstawia… wodzów utracjuszy koron. Tak drodzy braterstwo, widzę zaskoczenie w waszych oczach. Przecież przed chwilą powiedzieliśmy sobie, że to
  Saul przedstawia wodzów utracjuszy koron! To jak to jest? Na czym polega różnica? Na tym, że Saul to wodzowie utracjuszy koron w kościołach nominalnych, natomiast rozdział, który rozważamy dotyczy relacji jaką miał br. Russell do Towarzystwa jako korporacji, czy też organizacji do pracy publicznej, w tym jak była ona reprezentowana w jej złych i dobrych dyrektorach – czyli mówi o wodzach utracjuszy koron w ruchu prawdy, w organizacji do wykonywania pracy publicznej. (…)”
 • Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego | 15-03-2015 | POBIERZ (14,7 MB) lub POSŁUCHAJ
  (…) niejakim zdziwieniem jest to, że nowoczesna teologia rozmaitych wyznań rzadko kiedy mówi o Królestwie Bożym. (…) Czy, pomijając zdziwienie kogoś, kto od dziecka był wychowany w poszanowaniu dla Słowa Bożego, tak obiektywnie rzecz biorąc, czy jest to jakoś bardzo dziwne? Zwróćmy uwagę na odstępstwa ciemnych wieków, kiedy to prawie wszystkie cenne doktryny Jezusa i apostołów zostały zagrzebane pod masą ludzkich tradycji i przesądów oraz „nauk diabelskich” (wspomnianych w 1 Tymoteusza rozdziale 4 wersecie 1). Było to tak dogłębne, że nauka o Królestwie Bożym i restytucji została właściwie zgubiona – i to na wiele stuleci. (…)
 • Społeczność zborowa (wykład przy okazji wyborów zborowych) | 14-12-2014 | POBIERZ (18,4 MB)
 • Hiob – typ i antytyp – cz. 1 | 26-10-2014 | POSŁUCHAJ
  Wykład odnośnie niektórych wstępnych myśli dotyczących typu i antytypu księgi Hioba (mimo tytułu zamknięta całość), który był wypowiedziany 26 października 2014 roku w Zborze w Dzierżoniowie.
 • Gdy mu złorzeczono nie odzłorzeczył (Manna 7 grudnia) | 07-12-2014 | POBIERZ (4,73 MB) lub POSŁUCHAJ
  Kazanie do Zebrania oświadczeń i modlitw, o temacie zgodnym z Codzienną Niebiańską Manną na 7 grudnia
 • Wstęp do Cieni Przybytku | 15-06-2014 | POBIERZ MP3 (5,74 MB) lub POSŁUCHAJ
  Wykład prezentujący podstawowe informacje na temat budowy Przybytku oraz przygotowujący do badania książki „Cienie Przybytku”.
 • Baranek Paschalny (wykład przy okazji Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa) | 16-03-2014 | POBIERZ MP3 (16,7 MB)
  Wykład przedpamiątkowy, omawiający czas i sposób spożywania baranka w starożytnym Izraelu przed wyjściem tego narodu z niewoli Egipskiej, oraz jego symboliczne znaczenie dla ludu Bożego.
 • Zaufaj Panu (wykład na zakończenie roku) | 29-12-2013 | POBIERZ (7,54 MB)
 • Służalczość | 15-09-2013 | POSŁUCHAJ
  Wykład na podstawie Kolosensów rozdziału 2 wersetu 18: „Niech nikt, kto ma upodobanie w poniżaniu siebie i kulcie aniołów, nie pozbawia was nagrody, wdając się w to, czego nie widział, i pyszniąc się bezpodstawnie cielesnym sposobem myślenia” oraz Objawienia rozdziału 22 wersetów 8 i 9: „A ja Jan widziałem i słyszałem te rzeczy. A gdym słyszał i widział, upadłem, abym się pokłonił przed nogami Anioła onego, który mi to pokazywał. Ale mi on rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest spółsługa twój i braci twoich proroków, i tych, co chowają słowa księgi tej; Bogu się kłaniaj”
 • Dwa antytypy historii o Abimelechu | 01-11-2013 | POSŁUCHAJ
  Wykład historyczny pokazujący równoległości między sytuacją Kościoła w ciągu prawie 1000 lat od śmierci Jezusa, oraz sytuacją Kościoła w ciągu trochę ponad roku czasu od śmierci br. Russella
 • Jak i dlaczego Chrystus został ukrzyżowany | 24-03-2013 | POBIERZ MP3 (8,55 MB) lub POSŁUCHAJ
  Gdy rozmawiam z różnymi ludźmi o prawdzie, o Bogu i Jezusie, to zauważam bardzo duże niezrozumienie w tej kwestii i całkiem sporą część reakcji na słowa o ofierze Jezusa można streścić jako „no i co z tego?”. Jeśli nawet wzniosą się ponad poziom obecny w głównych kościołach chrześcijańskich, który mówi, że Jezus przecież był Bogiem, więc nie mógł cierpieć, i tak dalej, to nie widzą wielkiej różnicy między jego śmiercią a śmiercią wcześniejszych i późniejszych złoczyńców. A jednak jest duża różnica między jego a ich śmiercią. Inni umierali czasem równie boleśnie, a gdy się czyta opisy tortur inkwizycji, to czasem ma się wrażenie, że niektórzy umierali czując jeszcze większy ból fizyczny, ale niewielu ludzi idzie na śmierć dobrowolnie i spokojnie. Jednak śmierć naszego Pana była pierwszym przypadkiem, kiedy ofiara zupełnie nie zasługiwała na wyrok śmierci – nawet bowiem w przypadku Noego, Hioba i Daniela, wymienionych w Ezechiela rozdziale 14 wersetach 14 i 20 jako jedynych, którzy od biedy mogliby zachować życie dzięki własnej sprawiedliwości, to odziedziczyli oni po Adamie wyrok śmierci, mówiący, że muszą wcześniej czy później umrzeć. Nasz Pan Jezus był jedynym, na którym ten wyrok nie ciążył, dlatego w Jego przypadku śmierć była zupełnie dobrowolna. Był On jedynym który nie musiałby umrzeć, gdyby tego nie chciał. A więc zachodzi pytanie – dlaczego Jezus tego chciał?