Zadanie 2: Wykreślanki

Zadanie 2: WykreślankiDroga młodzieży, drogie dzieci – chcielibyśmy zaproponować Wam kreatywne spędzenie czasu z Biblią (jeżeli będziecie zainteresowani, to będziemy kontynuować przygotowywanie zadań).

Zadanie polega na rozwiązaniu jednej lub więcej z zamieszczonych poniżej wykreślanek. Wykreślanki mają różne poziomy trudności – są stosownie oznaczone. Zgodnie z tematyką naszej strony, oczywiście wyrazy w każdej wykreślance są terminami biblijnymi, lub nawiązują do Biblii.

W poszczególnych polach wykreślanek znajdują się litery, które należą do ukrytych wyrazów, które właśnie należy odnaleźć. Wyrazy mogą być czytane:

 • poziomo, od lewej do prawej
 • poziomo, od prawej do lewej
 • pionowo, od góry do dołu
 • pionowo, od dołu do góry
 • na skos, od góry i prawej do dołu i lewej
 • na skos, od dołu i lewej do góry i prawej
 • na skos, od góry i lewej do dołu i prawej
 • na skos, od dołu i prawej do góry i lewej

choć nie w każdej wykreślance są ukryte w dany sposób wyrazy.

Proponujemy wydrukować wybraną wykreślankę i wykreślać (lub np. zamalowywać różnymi kolorami) znalezione wyrazy, równocześnie wykreślając wyraz z listy wyrazów do znalezienia (lub wpisując go gdzieś obok, jeżeli wybrało się wyższy poziom trudności). Zdarza się, że w wykreślankach ukryte bywają hasła – na chwilę obecną w każdej z przygotowanych wykreślanek są ukryte hasła. Hasła powstają z odczytania liter, które nie należą do żadnego z odnalezionych wyrazów, należy je połączyć ze sobą, czytając je od góry i lewej strony do dołu i prawej strony, rzędami, poziomo.

Proponujemy następujące zadania związane z każdą wykreślanką:

 • zadanie główne: rozwiąż wykreślankę odnajdując wszystkie ukryte w niej wyrazy
 • zadanie poboczne: odgadnij hasło wykreślanki
 • zadanie opcjonalne: napisz krótki opis wybranego wyrazu spośród obecnych w wykreślance – na przykład w wykreślance z imionami biblijnymi odnośnie tego kim była wybrana postać nosząca takie imię

Dla młodszych: drodzy rodzice, wypraktykowanym sposobem dającym dobre rezultaty jest pomoc w znajdowaniu wyrazów, w postaci powiedzenia dziecku jaki wyraz ma znaleźć i w którą stronę powinno szukać. Na przykład: „Znajdź imię ‚Jezus’, od lewej do prawej”

Po wykonaniu wybranych zadań pochwal się tym na naszym profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/zborbielawa/)) – zapraszamy i życzymy miłej zabawy.


Wykreślanka nr 1 – Imiona biblijne z Nowego Testamentu
(Poziomy trudności różnią się tym, że w wersji trudniejszej nie ma z boku wypisanych wyrazów jakie trzeba znaleźć)

Poziom trudności: trudny

Wykreślanka nr 1 - Imiona biblijne z Nowego Testamentu - poziom: trudny

Pobierz plik do wydruku

Poziom trudności: bardzo trudny

Wykreślanka nr 1 - Imiona biblijne z Nowego Testamentu - poziom: bardzo trudny

Pobierz plik do wydruku

Ilość wyrazów: 33
Wyrazy są ukryte:

 • poziomo, od lewej do prawej
 • poziomo, od prawej do lewej
 • pionowo, od góry do dołu
 • pionowo, od dołu do góry
 • na skos, od góry i prawej do dołu i lewej
 • na skos, od dołu i lewej do góry i prawej
 • na skos, od góry i lewej do dołu i prawej
 • na skos, od dołu i prawej do góry i lewej

Wykreślanka nr 2 – Imiona biblijne z Nowego Testamentu
(Poziomy trudności różnią się tym, że w wersji trudniejszej nie ma z boku wypisanych wyrazów jakie trzeba znaleźć)

Poziom trudności: łatwy

Wykreślanka 2 - Imiona biblijne z Nowego Testamentu - poziom: łatwy

Pobierz plik do wydruku

Poziom trudności: trudny

Wykreślanka 2 - Imiona biblijne z Nowego Testamentu - poziom: trudny

Pobierz plik do wydruku

Ilość wyrazów: 30
Wyrazy są ukryte:

 • poziomo, od lewej do prawej
 • poziomo, od prawej do lewej
 • pionowo, od góry do dołu
 • pionowo, od dołu do góry

Wykreślanka nr 3 – Miejscowości biblijne
(Poziomy trudności różnią się tym, że w wersji trudniejszej nie ma z boku wypisanych wyrazów jakie trzeba znaleźć)

Poziom trudności: łatwy

Wykreślanka 3 - Miejscowości biblijne - poziom: łatwy

Pobierz plik do wydruku

Poziom trudności: trudny

Wykreślanka 3 - Miejscowości biblijne - poziom: trudny

Pobierz plik do wydruku

Ilość wyrazów: 33
Wyrazy są ukryte:

 • poziomo, od lewej do prawej
 • poziomo, od prawej do lewej
 • pionowo, od góry do dołu
 • pionowo, od dołu do góry

Po lewej – wykreślanka nr 4 (autor: s. E. Fiszbach) – Zwierzęta w Arce Noego (Korabiu)
W diagramie należy wykreślić podane nazwy zwierząt, które Noe być może zabrał do Arki (a w każdym razie ich nazwy są wypisane pod planszą). Należy wykreślać pionowo, poziomo i na ukos. Z pozostałych liter utworzą nazwę zwierzęcia, którego Noe na pewno nie zabrał do Arki. Dla ułatwienia wykreślono jeden z wyrazów.

Po prawej – wykreślanka nr 5 (autor: s. E. Fiszbach) – Miejscowości odwiedzone przez ap. Pawła. Należy je wykreślać poziomo, pionowo i na skos – zarówno od przodu do tyłu, jak i od tyłu do przodu. Pozostałe litery utworzą hasło.

Poziom trudności: łatwy

Wykreślanka nr 4 - Zwierzęta w Arce Noego

Pobierz plik do wydruku

Poziom trudności: średni

http://zborbielawa.pl/wp-content/uploads/2016/10/wykreslanka_05.png

Pobierz plik do wydruku


Po lewej – wykreślanka nr 6 (autor: s. E. Fiszbach) – Nazwy ksiąg Biblii
W diagramie należy wykreślić podane nazwy ksiąg, które są zamieszczone poniżej. Należy wykreślać pionowo i poziomo.
Pozostałe litery utworzą hasło.

Po prawej – miejsce na kolejną wykreślankę 🙂 i jej opis

Poziom trudności: łatwy

Wykreślanka - księgi Biblii

Pobierz plik do wydruku

Poziom trudności: nieokreślony

http://zborbielawa.pl/wp-content/uploads/2016/10/wykreslanka_05.png

Ten sam plik co wykreślanka nr 5