Bóg

Cóż jest człowiek...?„Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący! Sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych! Któż by się ciebie nie bał, Panie, i nie wielbił imienia twego? Tylko tyś jest święty, a wszystkie narody przyjdą i kłaniać się będą przed obliczem twoim, gdyż się okazały sprawiedliwe sądy twoje”

– Objawienie rozdział 15 wersety 3-4


„Zzuj buty twe z nóg twoich; albowiem miejsce, na którym stoisz, jest swięte.”
2 Mojżeszowa rozdział 3 werset 5

linia podziału

Psalm 136

„(1) Dziękujcie Panu, bo dobry, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
(2) Dziękujcie Bogu wszystkich bogów, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
(3) Dziękujcie Panu nad panami, bo wieczne jest miłosierdzie jego.
(4) Temu, który czyni wielkie cuda, bo wieczne jest miłosierdzie jego.
(5) Temu, który stworzył niebo w swej mądrości, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
(6) Temu, który rozpostarł ziemię nad wodami, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
(7) Temu, który uczynił wielkie światła, bo wieczne jest miłosierdzie Jego:
(8) słońce, by nad dniem panowało, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
(9) oraz księżyc i gwiazdy, by nocą rządziły, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
(10) Temu, który wytracił pierworodnych Egiptu, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
(11) a Izraela stamtąd wyprowadził, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
(12) prawicą silną i wyciągniętym ramieniem, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
(13) Temu, który morze rozdzielił na dwie części, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
(14) i przeprowadził Izraela pomiędzy wodami, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
(15) a faraona razem z jego wojskiem wytracił w morzu, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
(16) Temu, który przeprowadził lud przez pustynię, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
(17) Temu, który pobił potężnych królów, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
(18) i pozabijał możnych władców, bo wieczne jest miłosierdzie Jego:
(19) Sichona, króla Amorytów, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
(20) Oga, króla Baszanu, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
(21) a cały ich kraj oddał w dziedzictwo, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
(22) oddał Izraelowi, swojemu słudze, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
(23) Temu, co pamiętał o nas w poniżeniu naszym, bo wieczne jest miłosierdzie jego,
(24) i wyrwał nas z rąk nieprzyjaciół, bo wieczne jest miłosierdzie Jego,
(25) i pożywienie daje wszelkiemu stworzeniu, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.
(26) Dziękujcie Bogu, niebios, bo wieczne jest miłosierdzie Jego.”