Etapy powrotu Jezusa

seria tematyczna: Etapy powrotu Jezusa Chrystusa - "wszystkim, którzy z utęsknieniem oczekują Jego przyjścia" - 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 8Po rozważeniu tematu SPOSOBU powrotu Jezusa, postanowiliśmy kontynuować rozważanie tego tematu, zajmując się ETAPAMI tego powrotu. Wiele osób bowiem traktuje temat owego powrotu jako kwestię jednorazowego aktu, tymczasem Biblia nie skupia się na momencie powrotu, lecz na OKRESIE drugiej OBECNOŚCI Jezusa, dzieląc go na trzy etapy: paruzję (parousia), epifanię/apokalipsę (epiphanea/apokalupsis) i bazyleę (basilea). W trakcie tych rozważań zastanawiamy się nad różnicami pomiędzy tymi etapami, ich celami, kolejnością i różnymi innymi sprawami jakie Biblia mówi na ich temat.

Nasze rozważania prowadzimy w kolejności zaproponowanej w 17 tomie epifanicznych wykładów Pisma Świętego, pt. „Tysiąclecie” P.S.L. Johnsona.

Posłuchaj zebrania na żywo (niedziela 10-13, czwartek 19-20:30)Aktualnie dostępne odcinki (rozważany tekst oraz pytania do niego są dostępne w opisach filmów na Youtube):

 1. POSŁUCHAJ: Paragraf 1: Wstęp – cz.1 – Oczekiwania wobec rozważań tego tematu (23-10-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1) Jaki będzie temat naszych rozważań i czemu uważamy, że jest on interesujący?
  Akapit 2. Pytanie 1) Czego nie powinniśmy oczekiwać od proroctw biblijnych odnoszących się do drugiego adwentu?
  2) Jak świadczy o tym przykład pierwszego adwentu Jezusa?
 2. POSŁUCHAJ: Wstęp – cz. 2 – Szczególnie istotna kwestia (30-10-2022)
  Akapit 3. Pytanie 1) Co jest szczególnie istotne w kwestii wtórej obecności Jezusa?
  2) Co jest powszechnie popełnianym błędem – i dlaczego?
  Akapit 4. Pytanie 1) Co zauważają ci, którzy naprawdę interesują się tematem powrotu Jezusa?
 3. POSŁUCHAJ: Paragraf 2: Parousia cz.1 – Znaczenie słowa „parousia” (paruzja) (13-11-2022)
  Akapit 1. Pytanie 1. Jakie jest znaczenie słowa “parousia”?
  2) Jak to słowo jest tłumaczone w polskich przekładach? (lista wersetów w których jest ono obecne: Mat. 24:3; Mat. 24:27; Mat. 24:37; Mat. 24:39; 1 Kor. 15:23; 1 Kor. 16:17; 2 Kor. 7:6; 2 Kor. 7:7; 2 Kor. 10:10; Flp. 1:26; Flp. 2:12; 1 Tes. 2:19; 1 Tes. 3:13; 1 Tes. 4:15; 1 Tes. 5:23; 2 Tes. 2:1; 2 Tes. 2:8; 2 Tes. 2:9; Jak. 5:7; Jak. 5:8; 2 Piotra 1:16; 2 Piotra 3:4; 2 Piotra 3:12; 1 Jana 2:28)
 4. POSŁUCHAJ: Parousia cz.2 – Obecność, czy jednak przychodzenie, przybycie lub zbliżanie się?) (27-11-2022)
  Akapit 2. Pytanie 1) Jaki jest źródłosłów (lub inaczej: jaka jest etymologia) słowa parousia – i jakie jest wobec tego jego znaczenie?
  2) Czemu nie oznacza ono “przychodzenia, zbliżania się kogoś, kto jest w drodze”? (Flp. 2:12)
  3) Co byłoby niezbędne, by oznaczało ono “przychodzenie” w znaczeniu zbliżania się? (Łuk. 21:8 i 20)
  4) Co byłoby niezbędne, by oznaczało ono “przybycie” (Mat. 24:14 i 50)
  5) Z jakiego powodu nadawane jest mu jednak znaczenie “przychodzenia” lub “przybycia”?
 5. POSŁUCHAJ: Parousia cz.3 – Dzień Pański przyjdzie jak złodziej (18-12-2022)
  Akapit 3. Pytanie 1) Co wynika z 1 Tes. 5:1-5 odnośnie pierwszej części pobytu Jezusa na ziemi po jego powrocie?
 6. POSŁUCHAJ: Parousia cz.4 – zacznie się od (a) zebrania Oblubienicy (08-01-2023)
  Akapit 4. Pytanie 1) Jakie, według Mat. 24:23-41 oraz Łuk. 17:20-37 będą szczególne czynności naszego Pana w pierwszym etapie jego drugiego adwentu?
  2) Na czym miała polegać pierwsza z tych czynności, według:
  (a) Ps. 50:5? (b) Mal. 3:17? (c) Mat. 13:30,39? (d) Obj. 14:14-16? (e) Kol. 3:4?
 7. POSŁUCHAJ: Parousia cz.5 – zacznie się od (b) przygotowania wielkiego ucisku (cz.1) (15-01-2023)
  Akapit 4. Pytanie 3) Na czym miała polegać druga z tych czynności, według: a) Mat. 24:21,22? b) Dan. 12:1?

Zapraszamy do wspólnego rozważania w kolejnych tygodniach.