Eliasz – typ i antytyp

Eliasz - typ i antytypPonieważ zakończyliśmy pierwszą z serii, które dotyczyły głębszych biblijnych tematów – „twardego pokarmu”, związaną z istnieniem i charakterystyką klasy „Wielkiej Kompanii” – o której chociaż Biblia wyraźnie i wielokrotnie mówi, to niewielu ją zauważa, w tej serii będziemy rozważać inny z tych głębszych tematów – antytyp postaci proroka Eliasza – czyli to, na kogo on wskazuje, czyją zapowiedzią on jest – czyim „cieniem rzeczy przyszłych” on jest.

 1. Wstęp – ‚A jeśli zechcecie to przyjąć, on jest właśnie Eliaszem, który ma przyjść’
  Powód tych rozważań, punkt wyjścia oraz wskazanie czyja działalność została proroczo zapowiedziana w typie jakim jest historia proroka Eliasza.
 2. ‚Wtedy go [Jana Chrzciciela] zapytali: ‚Cóż więc? Jesteś Eliaszem?’ Odparł im: ‚Nie jestem”
  Poprzednio zaczęliśmy rozważanie antytypu postaci Eliasza, który zgodnie z proroctwem, miał przyjść i przygotować ludzi na przyjście Mesjasza. Zauważyliśmy, że Jezus wskazał na Jana Chrzciciela, mówiąc, że on jest „Eliaszem, który ma przyjść” i wskazaliśmy, że zarówno antytyp Eliasza, jak i Jana Chrzciciela jest wieloosobowy – że są oni typem klasy Chrystusa w ciele [w czasie ich życia na ziemi], będącej rzecznikiem Boga i starającej się zreformować świat za pomocą perswazji moralnej i kierować jego uwagę na Mesjasza. Dziś nieco szerzej zastanowimy się nad słowami Jana Chrzciciela, który powiedział, że nie jest Eliaszem.
 3. Porównanie opisu życia proroka Eliasza z historią Kościoła
  Dziś porównamy niektóre charakterystyczne wydarzenia z typu – z życia proroka Eliasza, z historią Kościoła – antytypicznego Eliasza.
 4. Zapowiedź przyjścia Eliasza przed wielkim uciskiem
  Według proroctwa zawartego w dwóch ostatnich wersetach Starego Testamentu, Eliasz miał przyjść przed rozpoczęciem się „wielkiego i strasznego Dnia Pańskiego” i wykonać pewne rzeczy. Co znaczy to proroctwo?
 5. Przepowiedziane (chwilowe) niepowodzenie misji Eliasza
  Poprzednio wspominaliśmy już o tym, że Biblia zapowiadała niepowodzenie misji antytypicznego Eliasza – że Jan Chrzciciel w duchu Eliasza wykonał w Izraelu pracę podobną do dzieła obiecanego Eliasza, nie odnosząc jednak sukcesu i w rezultacie naród ten doznał ucisku (przekleństwa). Rzeczywisty Eliasz – Kościół w ciele, miał dokonać wielkiego dzieła w odniesieniu do całej „ziemi” – przygotować całą ludzkość na drugie przyjście Jezusa. Lecz również i on miał ponieść chwilową porażkę, której rezultatem miało być skaranie całej ziemi przekleństwem – czasem wielkiego ucisku. Obecnie zajmiemy się nieco bardziej obszernie tematem tego przepowiedzianego niepowodzenia.