Eliasz – typ i antytyp

Eliasz - typ i antytypPonieważ zakończyliśmy pierwszą z serii, które dotyczyły głębszych biblijnych tematów – „twardego pokarmu”, związaną z istnieniem i charakterystyką klasy „Wielkiej Kompanii” – o której chociaż Biblia wyraźnie i wielokrotnie mówi, to niewielu ją zauważa, w tej serii będziemy rozważać inny z tych głębszych tematów – antytyp postaci proroka Eliasza – czyli to, na kogo on wskazuje, czyją zapowiedzią on jest – czyim „cieniem rzeczy przyszłych” on jest.

 1. Wstęp – ‚A jeśli zechcecie to przyjąć, on jest właśnie Eliaszem, który ma przyjść’
  Powód tych rozważań, punkt wyjścia oraz wskazanie czyja działalność została proroczo zapowiedziana w typie jakim jest historia proroka Eliasza.
 2. ‚Wtedy go [Jana Chrzciciela] zapytali: ‚Cóż więc? Jesteś Eliaszem?’ Odparł im: ‚Nie jestem”
  Poprzednio zaczęliśmy rozważanie antytypu postaci Eliasza, który zgodnie z proroctwem, miał przyjść i przygotować ludzi na przyjście Mesjasza. Zauważyliśmy, że Jezus wskazał na Jana Chrzciciela, mówiąc, że on jest „Eliaszem, który ma przyjść” i wskazaliśmy, że zarówno antytyp Eliasza, jak i Jana Chrzciciela jest wieloosobowy – że są oni typem klasy Chrystusa w ciele [w czasie ich życia na ziemi], będącej rzecznikiem Boga i starającej się zreformować świat za pomocą perswazji moralnej i kierować jego uwagę na Mesjasza. Dziś nieco szerzej zastanowimy się nad słowami Jana Chrzciciela, który powiedział, że nie jest Eliaszem.
 3. Porównanie opisu życia proroka Eliasza z historią Kościoła
  Dziś porównamy niektóre charakterystyczne wydarzenia z typu – z życia proroka Eliasza, z historią Kościoła – antytypicznego Eliasza.
 4. Zapowiedź przyjścia Eliasza przed wielkim uciskiem
  Według proroctwa zawartego w dwóch ostatnich wersetach Starego Testamentu, Eliasz miał przyjść przed rozpoczęciem się „wielkiego i strasznego Dnia Pańskiego” i wykonać pewne rzeczy. Co znaczy to proroctwo?
 5. Przepowiedziane (chwilowe) niepowodzenie misji Eliasza
  Poprzednio wspominaliśmy już o tym, że Biblia zapowiadała niepowodzenie misji antytypicznego Eliasza – że Jan Chrzciciel w duchu Eliasza wykonał w Izraelu pracę podobną do dzieła obiecanego Eliasza, nie odnosząc jednak sukcesu i w rezultacie naród ten doznał ucisku (przekleństwa). Rzeczywisty Eliasz – Kościół w ciele, miał dokonać wielkiego dzieła w odniesieniu do całej „ziemi” – przygotować całą ludzkość na drugie przyjście Jezusa. Lecz również i on miał ponieść chwilową porażkę, której rezultatem miało być skaranie całej ziemi przekleństwem – czasem wielkiego ucisku. Obecnie zajmiemy się nieco bardziej obszernie tematem tego przepowiedzianego niepowodzenia.
 6. Zapowiedź przyjścia Eliasza przed wielkim uciskiem
  Według proroctwa zawartego w dwóch ostatnich wersetach Starego Testamentu, Eliasz miał przyjść przed rozpoczęciem się „wielkiego i strasznego Dnia Pańskiego” i wykonać pewne rzeczy. Co znaczy to proroctwo?
 7. Chronologiczne wskazówki do umiejscowienia wydarzeń antytypu
  Wykorzystując dotychczasowe rozważania, obecnie powoli będziemy przechodzić do skrótowego omawiania antytypu historii Eliasza, i zaczniemy od zauważenia pewnych danych chronologicznych, umożliwiających umiejscowienie różnych wydarzeń antytypu.
 8. Eliasz nad potokiem Kerit – cz.1
  Rozpoczynamy tu omawianie antytypu 1 Królewskiej rozdziału 17 wersetów 1-7, odnosząc go do historycznych wydarzeń od pierwszego członka antytypicznego Eliasza do roku 799, przy czym skupiając się na wydarzeniach przed rokiem 539.
 9. Eliasz nad potokiem Kerit – cz.2
  Dziś zajmiemy się tym fragmentem antytypu 1 Królewskiej rozdziału 17 wersetów 1-7, który mówi o latach 539-799.
 10. Eliasz w Sarepcie – cz.1: historyczne tło wydarzeń
  W niniejszym odcinku zajmujemy się nakreśleniem historycznego tła, które pomoże nam zrozumieć antytyp historii zapisanej w 1 Królewskiej 17:8-16 – to jest historii związanej z przybyciem Eliasza do Sarepty.
 11. Eliasz w Sarepcie – cz.2: antytyp wydarzeń
  W tym odcinku zaś spojrzymy na właśnie owe wydarzenia porównując typ zapisany w 1 Królewskiej rozdziale 17 wersetach 8-16 z wydarzeniami historycznymi, żeby dostrzec ich antytyp