Badania

LiteraturaPodstawowym rodzajem zebrań w naszej społeczności są badania rozmaitych tematów biblijnych, rozważanych zwykle przy pomocy wspólnie ustalonej literatury w roli podręczników, dzięki czemu łatwiej rozważyć całość – lub przynajmniej przeważającą ilość – myśli dotyczących danego tematu.

Posłuchaj zebrania na żywo (niedziela 10-13, czwartek 19-20:30)Zapraszamy do wspólnych rozważań przy pomocy platformy Zoom (nie przeszkadza nam także jeśli ktoś nie włącza kamery i/lub mikrofonu). Odbywają się one w niedziele od około 10:00 do około 13:00 oraz w tygodniu, w czwartki lub piątki [jeśli w czwartek nie było zebrania] od około 19:00 do około 20:30): https://us02web.zoom.us/j/88640708474?pwd=L3BqbUEvVkN3bk5oRVhUUFNlWWwxZz09.

Lub: numer spotkania: 88640708474, hasło: 123987.

W Internecie udostępniamy tylko nagrania audio z rozważań, aby widzieć siebie nawzajem oraz to, co udostępniamy na ekranie, zapraszamy na naszego Zooma wtedy kiedy te rozważania się faktycznie odbywają.

Aktualnie rozważamy:

linia podziału

Badanie bereańskie: „Biblia jako Boskie objawienie” [Badanie trwa – niedziele 11:30-13:00]

Rozpoczęliśmy rozważanie nowego tematu, który będzie prowadzony w kolejności zaproponowanej w książce pt. „Biblia” (która jest 12 tomem serii epifanicznych wykładów Pisma Świętego) – jej wersja PDF jest bezpłatnie dostępna np. TUTAJ .

Temat ten jest podzielony na 4 rozdziały:
1)
– Potrzeba by Biblia była Boskim objawieniem
– Wewnętrzne dowody
– Jej plan
– Mądrość, moc, sprawiedliwość i miłość przenikają plan
– Przymioty jej Boga
2)
– Charakter, urzędy i natury Chrystusa
– Dozwolenie na zło
– Okup
– Nadzwyczajność Biblii
3)
– Cuda
– Proroctwo
– Doświadczenie
– Efekty
– Wpływ cywilizujący
4)
– Wielka Piramida
– Analogie do biegu i budowy natury
– Niebiosa opowiadają Boski plan
– Palestyna opowiada Boski plan

Lista kolejnych rozważań wraz z ich krótkimi opisami jest dostępna TUTAJ.

linia podziału

Badanie tematyczne: „Co ludzie wiedzieli na temat ewangelii od stworzenia świata?” [Badanie trwa – czwartki 19:00-21:00]

Serie tematyczne:
(kliknij by przejść bezpośrednio
do początku danej serii)

linia1

Jan Wessell
Girolamo Savonarola
Marcin Luter
Ulrich Zwingli
Baltazar Hubmaier
Michał Servet
Thomas Cranmer
Robert Browne
George Fox

Ponieważ na nasze zebrania zaczęła uczęszczać osoba, która nie ma możliwości zgromadzać się w niedzielę, rozpoczęliśmy dodatkowe zebrania w czwartki. A przy tym postanowiliśmy „zacząć od początku”, to jest od rozważenia „Wykładów Pisma Świętego – tomu 1” pt. „Boski Plan Wieków”, od jego 1 rozdziału pod tytułem „Noc grzechu na Ziemi zakończy się porankiem radości”, którego treścią jest ukazanie religijnego i społecznego stanu współczesnego świata (z współczesnymi uaktualnieniami) oraz mniej więcej odpowiedź na pytanie jak w tytule naszego badania.

Jednak gdy dotarliśmy do opisu czasów Reformacji, była tam tylko wymieniona całkiem długa lista reformatorów – zapragnęliśmy podrążyć temat i choć pokrótce zastanowić się kim byli poszczególni reformatorzy i jakie były ich „prawdy szafarskie” (powierzone im przez Boga do przywrócenia ich ludziom po ich utracie po, w skrócie mówiąc, zakończeniu się czasów apostolskich). Zatem źródła stanowiące podstawy naszych rozważań zaczęły być całkiem liczne, przy czym szczególnie warty wymienienia jest serwis badacz.org.

W pewnym momencie zaczęliśmy nagrywać i udostępniać nasze rozważania – ich listę można znaleźć TUTAJ.

linia podziału

Badanie bereańskie: „Etapy powrotu Jezusa Chrystusa” [Badanie trwa – niedziele 10:00-11:30]

Po rozważeniu tematu SPOSOBU powrotu Jezusa, postanowiliśmy kontynuować rozważanie tego tematu, zajmując się ETAPAMI tego powrotu. Wiele osób bowiem traktuje temat owego powrotu jako kwestię jednorazowego aktu, tymczasem Biblia nie skupia się na momencie powrotu, lecz na OKRESIE drugiej OBECNOŚCI Jezusa, dzieląc go na trzy etapy: paruzję (parousia), epifanię/apokalipsę (epiphanea/apokalupsis) i bazyleę (basilea). W trakcie tych rozważań zastanawiamy się nad różnicami pomiędzy tymi etapami, ich celami, kolejnością i różnymi innymi sprawami jakie Biblia mówi na ich temat.

Nasze rozważania prowadzimy w kolejności zaproponowanej w 17 tomie epifanicznych wykładów Pisma Świętego, pt. „Tysiąclecie” P.S.L. Johnsona. Lista kolejnych rozważań wraz z ich krótkimi opisami jest dostępna TUTAJ.

linia podziału

Badanie tematyczne: „Pamiątka 2024 – 2 Mojżeszowa rozdział 12 (cdn)” [badanie zakończone]

Mamy zwyczaj w pierwszym kwartale każdego roku rozważać jakiś temat związany z Pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa. W 2024 roku kontynuowaliśmy rozważanie 2 Mojżeszowej rozdziału 12 – tym razem zaczynając od wersetu 15 a kończąc na wersecie 28. W rozdziale tym zawarty jest opis przygotowań do, oraz samych obchodów Paschy przez Izraelitów w Egipcie, a także różnych przepisów z tym związanych. A interesuje nas to dlatego, że Jezus jest barankiem paschalnym – zatem wszystko, co jest związane z owym barankiem, jest w antytypie związane z Jezusem, a to już dotyczy osobiście każdego chrześcijanina… W 2024 roku interesowała nas szczególnie kwestia antytypicznego święta Przaśników (które przez Żydów jest mylone z świętem Paschy – oni Paschą (Pesach) nazywają siedmiodniowe święto, które według Biblii rozpoczyna się po zakończeniu święta Paschy (mającego miejsce 14 Nisan – które dla nich zaledwie „Dniem przygotowania”)), oraz skrótowych informacji na temat obchodzenia świąt jakie Mojżesz przekazał starszym Izraela, i pewnych innych „ciekawostek” obecnych w interesujących nas wersetach.

Jako pomoc w rozważaniach korzystamy z książki pt. „Exodus”, która jest 11 tomem „epifanicznych wykładów Pisma Świętego” – http://zborbielawa.pl/inne/e11.pdf.

Listę nagrań naszych rozważań listę można znaleźć TUTAJ.

linia podziału

Badanie tematyczne: „Psalm 25” [badanie zakończone]

Po zakończeniu rozważań Bożego Planu w alfabecie hebrajskim (ukazanego w Psalmie 119) postanowiliśmy pociągnąć ten punkt widzenia i zastanowić się nad różnymi fragmentami Biblii, które najwyraźniej jawnie odwołują się do symboliki liter tego alfabetu. Jednym z tych fragmentów jest Psalm 25, w którym każda kolejna myśl odnosi się do kolejnej litery z tego alfabetu.

Jako pomoc w rozważaniach wykorzystujemy literaturę m.in. ze strony https://www.lightedway.org/html/psalm119.html (niestety jej autorzy nie znają Boskiego Planu Wieków, więc pewne treści i znaczenia im umykają, ale mimo to jest to bardzo istotna pomoc w rozważaniach znaczenia tego Psalmu) a także pewne książki i artykuły z czasopisma „Teraźniejsza Prawda”.

Listę nagrań naszych rozważań listę można znaleźć TUTAJ.

linia podziału

Badanie tematyczne: „Pamiątka 2023 – 2 Mojżeszowa rozdział 12 (cdn)” [badanie zakończone]

Mamy zwyczaj w pierwszym kwartale każdego roku rozważać jakiś temat związany z Pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa. W 2023 roku kontynuujemy rozważanie 2 Mojżeszowej rozdziału 12 – tym razem zaczynając od wersetu 13. W rozdziale tym zawarty jest opis przygotowań do, oraz samych obchodów Paschy przez Izraelitów w Egipcie, a także różnych przepisów z tym związanych. A interesuje nas to dlatego, że Jezus jest barankiem paschalnym – zatem wszystko, co jest związane z owym barankiem, jest w antytypie związane z Jezusem, a to już dotyczy osobiście każdego chrześcijanina… W tym roku interesowała nas szczególnie kwestia antytypicznego kwasu i jego usuwania.

Jako pomoc w rozważaniach korzystamy z książki pt. „Exodus”, która jest 11 tomem „epifanicznych wykładów Pisma Świętego” – http://zborbielawa.pl/inne/e11.pdf.

Listę nagrań naszych rozważań listę można znaleźć TUTAJ.

linia podziału

Badanie tematyczne: „Teksty ‚Codziennej niebiańskiej manny'” [Badanie nieregularne – niedziele, gdy nie ma innych badań]

W przypadku gdy z jakiegoś powodu nie odbędzie się któreś z badań, albo przy innych okazjach gdy tak uznamy, postanowiliśmy rozważać tekst i/lub komentarze do „Codziennej niebiańskiej manny” na dany dzień. Lista kolejnych rozważań wraz z ich krótkimi opisami jest dostępna TUTAJ.

 

linia podziału

Badanie tematyczne: „Pamiątka 2022 – 2 Mojżeszowa rozdział 12” [Badanie zakończone]

Mamy zwyczaj w pierwszym kwartale każdego roku rozważać jakiś temat związany z Pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa. W 2022 roku rozważamy w tym celu 2 Mojżeszową rozdział 12, w którym zawarty jest opis przygotowań do, oraz samych obchodów Paschy przez Izraelitów w Egipcie, a także różnych przepisów z tym związanych. A interesuje nas to dlatego, że Jezus jest barankiem paschalnym – zatem wszystko, co jest związane z owym barankiem, jest w antytypie związane z Jezusem, a to już dotyczy osobiście każdego chrześcijanina…

Jako pomoc w rozważaniach korzystamy z książki pt. „Exodus”, która jest 11 tomem „epifanicznych wykładów Pisma Świętego” – http://zborbielawa.pl/inne/e11.pdf.

Listę nagrań naszych rozważań listę można znaleźć TUTAJ.

linia podziału

Badanie tematyczne: „Psalm 119 (Plan Boży w alfabecie hebrajskim)” [Badanie zakończone]

Po zakończeniu rozważań nad „Hallelem”, to jest zbiorem Psalmów 113-118, zaciekawiło nas co jest w Psalmie 119, skoro to jest najdłuższy z Psalmów… i w najśmielszych przypuszczeniach nie spodziewaliśmy się, że jego treść będzie tak ciekawa. Okazało się bowiem, w wielkim skrócie mówiąc, że jest to ukazanie Bożego Planu w alfabecie hebrajskim.

Jako pomoc w rozważaniach wykorzystujemy literaturę ze strony https://www.lightedway.org/html/psalm119.html – niestety jej autorzy nie znają Boskiego Planu Wieków, więc pewne treści i znaczenia im umykają, ale mimo to jest to bardzo istotna pomoc w rozważaniach znaczenia tego Psalmu.

W pewnym momencie zaczęliśmy nagrywać i udostępniać nasze rozważania – ich listę można znaleźć TUTAJ.

linia podziału

Badanie bereańskie: „Sposób powrotu Jezusa Chrystusa” [Badanie zakończone]

W pierwszej części naszego niedzielnego zebrania rozważaliśmy arcyciekawy biblijny temat sposobu powrotu naszego Pana (czyli jednego z najistotniejszych wydarzeń dla ludzkości, a jednocześnie tak bardzo nie dostrzeganego przez ogół świata – gdyż miało ono już miejsce, i współczesne wydarzenia są jednymi ze jego skutków): że jest to przyjście niewidzialne dla ludzkich oczu.

Nasze rozważania prowadzimy w kolejności zaproponowanej w 17 tomie epifanicznych wykładów Pisma Świętego, pt. „Tysiąclecie” P.S.L. Johnsona.

W pewnym momencie zaczęliśmy nagrywać i udostępniać nasze rozważania – ich listę można znaleźć TUTAJ.

linia podziału

Badanie tematyczne: „Hallel” (Psalmy 113-118) [Badanie zakończone]

Zastanawiając się nad tematem do corocznych rozważań związanych z Pamiątką Śmierci Jezusa Chrystusa, zwrócił naszą uwagę tekst z ewangelii Mateusza rozdziału 26 werset 30: „I zaśpiewawszy pieśń, wyszli na górę oliwną”. Czy to była jakaś tam dowolna pieśń, czy jednak jakaś konkretna – a jeśli tak, to czemu właśnie ona. Znaleźliśmy informację, że był nią najprawdopodobniej tak zwany „Hallel” – to jest Psalmy 113-118, i z zaciekawienia postanowiliśmy rozważyć ich treść, żeby zobaczyć dlaczego. I w trakcie rozważań rzeczywiście zauważyliśmy, że są one swego rodzaju rymem myśli do tego, co dokonał Jezus w swej misji i do jego ostatnich doświadczeń.

linia podziału

Badanie bereańskie: „Dzień Sądu” [Badanie zakończone]

Na temat Dnia Sądu panuje wśród ludzi bardzo niejasne i nieokreślone pojęcie, często wywołujące strach przed tym, co ma nastąpić. W naszych dotychczasowych badaniach zwróciliśmy jednak uwagę na to, że nadzieja na zbawienie nie jest ograniczona tylko do wybranych ale także niewybrani mają mieć taką realną szansę po swym zmartwychwzbudzeniu. Niektóre osoby pytały – jak to jest możliwe, skoro szansa na zbawienie jest ponoć ograniczona tylko do obecnego życia, a potem w trakcie „Dnia sądu” ponoć odbędzie się tylko swego rodzaju publiczne potwierdzenie wydanego wyroku? I właśnie podczas tych rozważań zwracaliśmy uwagę na bardziej biblijny pogląd dotyczący dzieła i wyników wielkiego Dnia Sądu, jaki został ustanowiony przez Boga. W rozważaniach towarzyszył nam głównie rozdział pt. „Dzień Sądu” z książki P.S.L. Johnsona pt. „Tysiąclecie”.

linia podziału

Badanie bereańskie: „Nasza doroczna Wielkanoc” (2019) [Badanie zakończone]

Mamy zwyczaj w pierwszym kwartale każdego roku rozważać jakiś temat związany z Pamiątką śmierci Jezusa Chrystusa. W 2019 roku rozważaliśmy w tym celu artykuł pt. „Nasza doroczna Wielkanoc” ze Sztandaru Biblijnego nr 133 (z roku 1999). Pytania do rozważania tego artykułu można znaleźć TUTAJ.

linia podziału

Badanie tematyczne: proroctwo Jeremiasza rozdziały 1-9 [Badanie zakończone]

Badanie „powierzchniowej warstwy Biblii” w tej księdze, z nawiązaniami do antytypu (ale nie samego antytypu), w celu lepszego jej zrozumienia. Badanie oparte rozmaitych źródłach.

linia podziału

Badanie bereańskie: „Cienie Przybytku” [Badanie tymczasowo zakończone]

W związku z informacją od apostoła Piotra, że „Zakon stanowi cienie przyszłych dóbr” – czyli ukryte są w nim obrazy i zapowiedzi przyszłych wydarzeń, pragniemy lepiej rozpoznać, jakie to „cienie” Bóg ukrył w obrazie Przybytku, jaki Izraelici przenosili wraz z sobą podczas swej wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej.

 • Jakie jest symboliczne znaczenie Przybytku, jaki Bóg kazał zbudować Izraelitom?
 • Jakie prawdy Biblijne są przedstawione w jego konstrukcji i związanych z nim ceremoniach?
 • Jak lud Boży przez wieki obserwował wypełnianie się kolejnych etapów budowy symbolicznego Przybytku?
 • Jakie nauki na dziś możemy z tego wyciągnąć?

Badanie oparte na książce C.T. Russella pt. „Cienie Przybytku”, omawiającej głównie 3 księgę Mojżeszową i list do Żydów.

linia podziału

Badanie bereańskie: „Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych?” [Badanie zakończone]

Czy są powody, które by uzasadniały istnienie biblijnej nadziei dla niezbawionych zmarłych, którzy nie mieli takiej szansy w tym życiu? Badanie oparte głównie na rozdziale o tym samym tytule z książki P.S.L. Johnsona pt. „Tysiąclecie”. Jego zakres tematyczny mniej więcej pokrywał się z serią „Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z niezbawionych zmarłych?” (szczególnie w późniejszym czasie, gdyż powstawanie owej serii częściowo towarzyszyło naszym rozważaniom).

linia podziału

Badanie tematyczne: badanie spraw aktualnych [Badanie zakończone]

W związku z tym, że ostatnio w sferze religijnej wiele się dzieje, Pan „objawia osoby, zasady i rzeczy”, postanowiliśmy przyjrzeć się tym wydarzeniom z punktu widzenia Biblii i literatury, aby móc je lepiej zrozumieć oraz zajmować właściwą postawę.

 • Jakie wydarzenia obserwujemy?
 • Czy i jakie są historyczne przykłady podobnych wydarzeń?
 • Czy w Biblii lub literaturze są opisane podobne sytuacje i przykłady postaw?
 • Czy Biblia lub literatura wskazuje właściwe sposoby postępowania w analogicznych sytuacjach?
 • Jaka powinna być nasza postawa?

Badanie oparte na rozmaitych źródłach.

linia podziału

Badanie tematyczne: „Rodzaje zebrań Zborowych” [Badanie zakończone]

W związku z założeniem Zboru w Bielawie uznaliśmy za stosowne skonfrontować nasze dotychczasowe zrozumienie odnośnie rodzajów i sposobu przeprowadzania różnego rodzaju zebrań, tak, abyśmy mogli w naszej społeczności korzystać z możliwie najlepszych wzorców i dostosować nasze zebrania do naszych wspólnych oczekiwań, a nasze oczekiwania do tego co będzie najbardziej korzystne duchowo.

 • Jakie są rodzaje zebrań?
 • Jak różnego rodzaju zebrania przebiegały w przeszłości?
 • Jakie są wady i zalety rozmaitych sposobów przeprowadzania poszczególnych rodzajów zebrań?
 • Jaki zachować w nich porządek?
 • Jak osiągnąć największe korzyści z danego rodzaju zebrań?

Za główną podstawę do tych rozważań przyjęliśmy fragment z 6 tomu „Wykładów Pisma Świętego” C.T. Russella, strony 319-328