‚Dzieje Apostolskie spisane wierszem’

'Dzieje Apostolskie spisane wierszem'Dzieje Apostolskie – spisane przez ewangelistę Łukasza, obejmujące okres od zmartwychwstania Jezusa Chrystusa do uwięzienia apostoła Pawła i odesłania go do Rzymu, tak jak je w formę wiersza „ubrał” brat Tadeusz Wiśniewski. Wybór ilustracji do poszczególnych części – s. Krystyna Miksa.

 1. Wstęp (rozdział 1 wersety 1-5)
  Krótki wstęp
 2. Wniebowstąpienie Jezusa (rozdział 1 wersety 6-14)
  Fragment dotyczący wniebowzięcia Jezusa oraz wydarzeń tuż przed i tuż po tym wydarzeniu
 3. Wybór Macieja (rozdział 1 wersety 15-26)
  Fragment dotyczący końca Judasza oraz wyboru Macieja na jego miejsce (najwyraźniej nie uznanego przez Pana, jako, że w swoim czasie wybrał on Pawła na zwolnione miejsce wśród „Dwunastu”)
 4. Zesłanie Ducha Świętego (rozdział 2 wersety 1-13)
  Fragment dotyczący zesłania Ducha Świętego na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy i zainteresowania ewangelią wywołanego publicznością niektórych skutków tego niezwykłego zjawiska
 5. Kazanie apostoła Piotra (rozdział 2 wersety 14-36)
  Fragment dotyczący kazania apostoła Piotra, jakie wypowiedział on po zesłaniu Ducha Świętego – o tym co się stało i z jakiego powodu: ponieważ Jezus zmartwychwstał po swej ofiarniczej śmierci
 6. Pierwsze nawrócenia (rozdział 2 wersety 37-41)
  Fragment dotyczący opisu reakcji zgromadzonych na kazanie apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, po tym gdy zobaczyli działanie darów Ducha Świętego
 7. Życie pierwszych chrześcijan (rozdział 2 wersety 42-47)
  Fragment dotyczący krótkiego okresu próby życia w „komunie” (który może będzie mógł mieć jakieś zastosowanie w Królestwie Bożym, ale póki ludzie są niedoskonali – nie…) i relacji z wielu nawróceń”
 8. Uzdrowienie chorego (rozdział 3 wersety 1-11)
  Fragment dotyczący daru wiary jaki miał apostoł Piotr, oraz relacji z uzdrowienia pewnego człowieka, wykorzystanego do przyciągnięcia uwagi obecnych do tego, co apostołowie mieli im do powiedzenia
 9. Mowa Piotra w Portyku Salomona (rozdział 3 wersety 12-26)
  Fragment dotyczący kazania św. Piotra, które wypowiedział do zebranych po zyskaniu ich uwagi przez uzdrowienie owego chorego (z poprzedniego odcinka), którego wszyscy znali i wiedzieli, że dotychczas był niepełnosprawny
 10. Piotr i Jan przed Sanhedrynem (rozdział 4 wersety 1-22)
  Fragment dotyczący przesłuchania apostołów przed Sanhedrynem w związku z zainteresowaniem jakie przyciągali tym co robili i mówili – i ich reakcji na zabranianie im głoszenia
 11. Powrót do swoich (rozdział 4 wersety 23-31)
  Fragment dotyczący wspólnej modlitwy po uwolnieniu apostołów z więzienia oraz kolejnego zesłania Ducha Świętego.
 12. Wspólnota dóbr (rozdział 4 wersety 32-37)
  Fragment dotyczący krótkiego okresu czasu, w którym próbowano życia we wspólnocie na komunistycznych zasadach – próbując chrześcijańską jedność rozciągnąć także na wspólnotę dóbr – co możliwe, że uda się w Królestwie Bożym, ale, jak historia pokazuje – niestety, na pewno nie wcześniej.
 13. Ananiasz i Safira (rozdział 5 wersety 1-11)
  Fragment dotyczący epizodu z Ananiaszem i Safirą, który pokazał z jednej strony m.in. samolubstwo, jakie czyniło nierealnym tą próbę wprowadzenia komunistycznego ustroju do życia wspólnoty wierzących, a z drugiej przypomniał im, że Bóg traktuje poważnie to, co oni deklarują i wykonują, i że nie można Go oszukać.
 14. Cuda uczynione przez Apostołów (rozdział 5 wersety 12-16)
  Krótki opis cudów jakie czynili Apostołowie w celu zwrócenia uwagi na ewangelię, oraz skutków jakie wywierały te manifestacje Bożej mocy
 15. Piotr i Jan ponownie przed Radą (rozdział 5 wersety 17-33)
  Fragment postawy apostołów, którzy po odważnym, publicznym głoszeniu zostali wtrąceni do więzienia, cudownie wyzwoleni przez anioła i ponownie przyprowadzono ich przed Radę, żeby im zakazać głosić – ale oni się na to stanowczo nie zgodzili…
 16. Wystąpienie Gamaliela (rozdział 5 wersety 34-42)
  Fragment dotyczący sposobu w jaki Gamaliel przemówił do rozumu swoich współbraci, oraz postawy apostołów w obliczu zakazu głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie i Jego dziele.
 17. Wybór siedmiu diakonów (rozdział 6 wersety 1-7)
  Fragment dotyczący wyboru pomocników, którzy mieli zajmować się bardziej technicznymi częściami służby dla współbraci i sióstr, by inni mogli skupić się na bardziej duchowej części usługi.
 18. Oskarżenie Szczepana (rozdział 6 wersety 8-15)
  Fragment dotyczący działalności Szczepana, której moc i rozgłos doprowadziły go do bycia porwanym i niesłusznie oskarżonym.
 19. Mowa Szczepana – część 1 (rozdział 7 wersety 1-16)
  Początkowy fragment przemowy Szczepana, w której przypominał on dzieje Izraela – od Abrahama do śmierci (i pogrzebania) Jakuba.