Spis treści

Serie poświęcone tematom zajmującym znaczącą ilość odcinków można znaleźć w lewym menu, natomiast artykuły na jeden lub niewiele odcinków – za kolejnymi linkami poniżej. Artykuły są zamieszczane chronologicznie, najnowsze z nich na samej górze.

 1. ‚Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna’
  Choć tak wiele myślimy o ofierze, jakiej dokonał nasz drogi Zbawiciel i tak bardzo ją doceniamy, to nie powinniśmy przy tym nie doceniać udziału, jaki miał w niej nasz Ojciec Niebieski. Zauważmy głębię Jego ofiary ukazaną w obrazie ofiarowania Izaaka przez Abrahama.
 2. ‚Na świecie ucisk mieć będziecie’ ale ‚we mnie pokój’
  Pokój obiecany naśladowcom Chrystusa jest specyficzny – nie polega na zewnętrznym spokoju, lecz na spokoju serca pośród zamętu, trudności i doświadczeń. Tak jak On, oceniajmy więc dostępne dla nas wielkie i kosztowne obietnice, czyńmy je natchnieniem dla naszych serc, by pomagały nam korzystać z przychodzących na nas doświadczeń w celu rozwoju naszego charakteru, a nie załamywać się pod ich ciężarem…
 3. Głosić ewangelię bez popisywania się
  Osoby o wykształceniu wyższym niż pozostali mają skłonności żeby się wywyższać i błyszczeć przed nimi. Apostoł Paweł taki nie był – choć był on jednym z najlepiej wykształconych ludzi swoich czasów, uczonym u najlepszych nauczycieli, rozumiał, że nie powinien popisywać się swoją erudycją, mądrością, czy elokwencją. Rozumiał, że powinien się skupić na jednym temacie i celu – i to właśnie uczynił – jak sam powiedział: „uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”.
 4. Kto z tych trzech okazał się bliźnim?
 5. „Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego…”
 6. „Znoś razem ze mną cierpienia jak dobry żołnierz Chrystusa Jezusa”
 7. „Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje”
 8. „Nie jest tak, jak ty powiadasz, lecz sam sobie to wymyśliłeś”
 9. „Wykonuję wielką pracę i nie mogę zejść…”
 10. Siedem kierunków myśli biblijnych
 11. Święty Piotr wołał: „Panie, ratuj mię!”
 12. „Kto ma przykazania moje i zachowuje je…”
 13. Dziesięć części prawdziwej pokuty – część 3
 14. Dziesięć części prawdziwej pokuty – część 2
 15. Dziesięć części prawdziwej pokuty – część 1
 16. „Strzały twoje ostre; od nich narody pod cię upadną…”
 17. „… nie zachowałeś bowiem tego, co Pan ci polecił”
 18. Ucz dziecko właściwego postępowania
 19. Przerzućcie wszystkie wasze troski na Niego
 20. „Czyż nie wiedzieliście, że powinienem być w domu mego Ojca?”
 21. Czego Pan chce od ciebie?
 22. „Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz…”
 23. „Nikomu nie bądźcie nic dłużni, poza wzajemną miłością”
 24. „Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty”
 25. „Czego szukacie?”
 26. „Jam głos wołającego na pustyni”
 27. Odrzućmy uczynki ciemności, ubierzmy zbroję światłości
 28. „Wzywam Ewodię i wzywam Syntychę, aby były jednomyślne w Panu”
 29. „Niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”
 30. „Połapcie nam liski, liski małe…” – część 2
 31. „Połapcie nam liski, liski małe…” – część 1
 32. Góra domu Pańskiego na wierzchu gór…
 33. Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca…
 34. 10 części prawdziwej pokuty
 35. On jest w drodze (?)
 36. „Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest”
 37. W jaki sposób „doskonała miłość usuwa bojaźń”?
 38. Rozmaitości – Dochody jak buty
 39. Czy Jezus rzeczywiście poszedł do piekła, kiedy umarł?
 40. „Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi” – Filipensów rozdział 2 werset 7