Zadanie 9: Zagadki biblijne

Zadanie 9: Zagadki biblijne

Tym razem proponujemy wytężenie umysłu i spróbowanie odpowiedzenia na zagadki biblijne. Nadają się także do quizów, zadań w podchodach i dla rozmaitych innych celów – życzymy powodzenia! Odpowiedzi na pytania są zapisane w oznaczonych miejscach, czcionką w kolorze tła – aby je odczytać, należy je zaznaczyć kursorem.

(A) Postacie biblijne

 1. Dla ratowania mojej ojczyzny, bardzo nie chciałem pójść napominać ludzi w wielkim mieście, ale ostatecznie, po trzydniowych doświadczeniach poszedłem, a oni przyjęli napomnienie i pokutowali. Kim jestem?
  Odpowiedź: Jonasz
 2. Jaki Biblijny bohater zabił więcej wrogów przy swej śmierci niż za życia?
  Odpowiedź: Samson
 3. Kto prowadził Izraela do zwycięstwa w Kanaanie?
  Odpowiedź: Jozue
 4. Kto był za mały, żeby zobaczyć Jezusa, ale i tak sobie poradził?
  Odpowiedź: Zacheusz
 5. Kto przez całą noc sprawiał, że głodne koty aż się oblizywały?
  Odpowiedź: Daniel (w lwiej jamie)
 6. Jak miał na imię anioł zwiastujący Marii urodzenie się Jezusa?
  Odpowiedź: Gabriel
 7. Jaki prorok sprawił, że żelazo pływało po wodzie?
  Odpowiedź: Elizeusz
 8. Byłem taki pewny siebie, a zabił mnie pasterz jednym kamykiem. Jak miałem na imię?
  Odpowiedź: Goliat
 9. Zbudowałem takie wielkie narzędzie śmierci dla mojego wroga, a sam na nim zginąłem? Jak miałem na imię?
  Odpowiedź: Haman
 10. Wydałem pocałunkiem mojego przyjaciela na śmierć. Jak miałem na imię?
  Odpowiedź: Judasz
 11. Który z proroków myślał, że już tylko on sam pozostał wierny Bogu, ale Bóg mu powiedział, że ma jeszcze 7 tysięcy wiernych?
  Odpowiedź: Eliasz
 12. Gdy byłem chory, mąż Boży kazał mi się umyć w Jordanie, myślałem, że to głupie, ale zadziałało! Jak miałem na imię?
  Odpowiedź: Naaman
 13. Jak miały na imię przynajmniej dwie z trzech żon/nałożnic Abrahama?
  Odpowiedź: Sara, Hagar, Ketura
 14. Nie przekonały mnie żaby, szarańcze, grad ani ciemność, dopiero śmierć mego syna i synów moich poddanych sprawiły, że zmieniłem zdanie. Kim byłem i na co się wreszcie zgodziłem?
  Odpowiedź: Faraon w Egipcie – na wyjście narodu Izraelskiego z niewoli
 15. Żadne więzy go nie trzymały, długo się starałam, aż wreszcie zdradził mi dlaczego. Moi bracia Filistyni dużo mi za to zapłacili. Czy wiesz kim jestem i jaką tajemnicę zdobyłam?
  Odpowiedź: Dalila – tajemnicę siły Samsona
 16. Siedziałem przy stole, opłaty zbierałem, kiedy jednak On chciał bym poszedł za nim, ani chwili się nie wahałem. Jak miałem na imię?
  Odpowiedź: Mateusz
 17. Byłem wykształconym niewolnikiem, lekarzem, podróżnikiem i historykiem – a co się dowiedziałem, to zapisywałem i innym przekazałem. Jak miałem na imię?
  Odpowiedź: Łukasz
 18. Pewnego razu modliłem się schowany pod drzewem, tak że mnie nikt nie widział – ale ktoś, kogo pierwszy raz w życiu widziałem, jednak wiedział gdzie byłem i co robiłem. Jak miałem na imię?
  Odpowiedź: Natanael
 19. Pewnego dnia do naszej wioski przyszła karawana, którą prowadził zaufany sługa naszego krewnego, który powiedział, że Bóg wskazał mu mnie jako przyszłą żonę dla syna jego pana. Po namyśle zgodziłam się i tak stałam się przyszłą babcią dla narodu Izraelskiego. Jak miałam na imię?
  Odpowiedź: Rebeka
 20. Uratował mnie czerwony sznur, jaki wywiesiłam przez okno. Jak miałam na imię?
  Odpowiedź: Rahab
 21. Jaki prorok wskrzesił kogoś około rok po swojej własnej śmierci?
  Odpowiedź: Elizeusz
 22. Bóg kiedyś powiedział, że spełni jedno dowolne moje życzenie. I spełnił je, a ponieważ podobało mu się ono, to dał mi i inne dobre rzeczy, o które go nie prosiłem. Jak miałem na imię?
  Odpowiedź: Salomon
 23. Moim kuzynem był mój pan, cieszyłem się z jego odwiedzin, gdy obaj byliśmy jeszcze w brzuchach naszych mam. Jak miałem na imię?
  Odpowiedź: Jan Chrzciciel
 24. Gdziekolwiek pójdziesz, z tobą ja. Bóg twój to Bóg mój. Kim jestem i do kogo tak powiedziałam?
  Odpowiedź: Ruta – do Noemi
 25. Mój brat całe życie robił mi na złość – już jak się rodziliśmy, to trzymał mnie za piętę, potem mnie dwa razy okradł. Na koniec jednak przyznałem sam przed sobą, że jednak nie miałem racji złoszcząc się na niego i się pogodziliśmy. Jak miałem na imię?
  Odpowiedź: Ezaw

(B) Rozmaite

 1. Jakich stworzeń nie było na Arce Noego, a przeżyły?
  Odpowiedź: Ryb i innych wodnych stworzeń
 2. Jakie jest imię biblijne na „jedną” literę? (uwaga, podchwytliwe)
  Odpowiedź: Samo „L”
 3. Kłódka wodna – klucz drewniany. Mysz uciekła – kot złapany. O czym tu mowa?
  Odpowiedź: Kłódka wodna = Morze Czerwone. Klucz drewniany = laska Mojżesza. Mysz = Naród Izraelski. Kot = Faraon (i jego wojska)
 4. Co to jest mądrość?
  Odpowiedź: Mądrość to ufne i pełne nadziei używanie prawdziwej wiedzy w planowaniu praktycznych rzeczy w harmonii z mocą, sprawiedliwością i miłością. Albo, jak mówi inna definicja: Mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystania wiedzy do dobrych celów.
 5. Jak nazywał się pierwszy planowany „drapacz chmur”?
  Odpowiedź: Wieża Babel
 6. Ile osób przeżyło potop w Arce?
  Odpowiedź: Osiem (Noe z żoną, oraz Sem, Cham i Jafet z żonami)
 7. Jak nazywał się pokarm z nieba?
  Odpowiedź: Manna (ale także Jezus)
 8. Ile lat musiał służyć mąż Racheli, żeby dostać ją za żonę?
  Odpowiedź: Czternaście (niby 7, ale najpierw dostał Leę)
 9. Kiedyś nogi miałem i po drzewach się wspinałem, potem za karę je straciłem i w prochu się czołgałem. Kim byłem?
  Odpowiedź: Wężem (w ogrodzie Eden)
 10. Jakie sprzęty były przechowywane w arce przymierza?
  Odpowiedź: Tablice Zakonu, wiadro z manną i laska Aarona, która zakwitła
 11. Chociaż wygląd miałem straszny, kto na mnie popatrzył ten zdrowiał. Później przez to niektórzy zaczęli oddawać cześć mi, a nie Bogu, więc Ezechiasz musiał mnie zniszczyć. Kim byłem?
  Odpowiedź: Wężem miedzianym (później nazywanym Nehustan)
 12. Jak nazywają się trzy części z których składał się Przybytek (przenośna świątynia Izraela)?
  Odpowiedź: Dziedziniec, Świątnica Święta (Miejsce Święte), Świątnica Najświętsza (Miejsce Najświętsze)
 13. Mam wiele kolorów i każdy kto mnie widzi, ten się cieszy jak tylko przypomni sobie co znaczę. Czym jestem – i co znaczę?
  Odpowiedź: Tęczą – znaczącą, że Bóg więcej nie zniszczy całego życia na ziemi

(C) Biblia i jej budowa

 1. Wymień w odpowiedniej kolejności (takiej jak są umieszczone w Biblii) siedem dowolnych ksiąg Starego Testamentu
  Odpowiedź: Na przykład – 1 Mojżeszowa, 2 Mojżeszowa, 3 Mojżeszowa, 4 Mojżeszowa, 5 Mojżeszowa, Jozuego, Sędziów.
 2. Wymień nazwy przynajmniej czterech ksiąg proroczych w Biblii?
  Odpowiedź: Na przykład – Izajasza, Jeremiasza, Ozeasza, Joela
 3. Wymień w odpowiedniej kolejności (takiej jak są umieszczone w Biblii) siedem dowolnych ksiąg Nowego Testamentu.
  Odpowiedź: Na przykład – 1 Piotra, 2 Piotra, 1 Jana, 2 Jana, 3 Jana, Judy, Objawienie św. Jana
 4. W której księdze Biblii jest mowa o wyjściu Izraela z Egiptu?
  Odpowiedź: w 2 Mojżeszowej
 5. Odczytaj skróty: Jer. 2:12; Est. 5:5; 1 Kor. 13:3
  Odpowiedź: Jeremiasza rozdział 2 werset 12; Estery rozdział 5 werset 5; 1 Koryntian rozdział 13 werset 3
 6. Z ilu ksiąg składa się Biblia?
  Odpowiedź: Z 66 ksiąg
 7. Ile ksiąg składa się na Stary Testament?
  Odpowiedź: 39 ksiąg
 8. Ile ksiąg składa się na Nowy Testament?
  Odpowiedź: 27 ksiąg.
 9. Jakie są trzy uznane przez Boga podziały Starego Testamentu?
  Odpowiedź: Zakon, Prorocy i Pisma
 10. Na jakie cztery główne części dzieli się Nowy Testament?
  Odpowiedź: Na Ewangelie, Dzieje Apostolskie, Listy oraz Objawienie
 11. Jaki jest najdłuższy rozdział w Biblii?
  Odpowiedź: Psalm 119
 12. Jaki jest najkrótszy rozdział w Biblii
  Odpowiedź: Psalm 117
 13. Jaki jest środkowy werset w Biblii?
  Odpowiedź: Psalm 118 werset 8