68 rocznica niepodległości Izraela

68 rocznica niepodległości IzraelaZ okazji 68 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo Izrael (jako, że podpisanie Deklaracji Niepodległości Izraela odbyło się 14 maja 1948 roku o godzinie 16:00), chcielibyśmy w relatywnie krótkiej, kilkuodcinkowej serii przypomnieć nieco historii o jednej z bardzo ważnych dla syjonizmu postaci.

 1. Zaproszenie na Spotkanie w Hipodromie w 1910 roku
  Gdy w 1910 roku pastor Russell powrócił z Palestyny, został zaproszony przez grupę amerykańskich syjonistów do przemówienia na masowym spotkaniu Żydów w nowojorskim Hipodromie. Cytujemy ich list zapraszający i odpowiedź pastora Russella.
 2. Relacja ze spotkania w Hipodromie w 1910 roku
  Prezentujemy sprawozdanie ze spotkania, jakie miało miejsce 9 października 1910 roku w Hipodromie, w Nowym Jorku, na którym pastor C.T. Russell został zaproszony przez Żydowski Komitet do Masowych Zgromadzeń do wygłoszenia publicznego wykładu na temat „Syjonizm w proroctwie” do ponad 4000 obywateli żydowskich – w tym wielu rabinów i nauczycieli, którzy początkowo byli niechętni i sceptycznie nastawieni. W trakcie swego przemówienia wzbudził on w nich jednak nową nadzieję i entuzjastycznie przemawiając na temat planu ustanowienia narodu żydowskiego, wywołał zgiełk aplauzu.
 3. Syjonizm w proroctwie – cz.1: Sedekiasz odrzucony – Nabuchodonozor uznany
  W niniejszym, oraz dwóch kolejnych odcinkach zacytujemy przedruk tego wykładu, tak jak został on streszczony, zredagowany i wydrukowany w książce pt. „Kazania Pastora Russella”.
 4. Syjonizm w proroctwie – cz.2: Wizja Nabuchodonozora o pogańskim panowaniu
  W pierwszej części zauważone było, że królestwo zostało odebrane Sedekiaszowi – ostatniemu z linii Dawida, który zasiadał na tronie obrazowego królestwa Bożego. Następnie zostały uznane rządy pogańskie – nie w taki sam sposób, lecz na zasadzie dzierżawy, w czasie gdy Izrael był odrzucony od łaski Bożej. Jednak ta dzierżawa miała się w pewnym momencie skończyć…
 5. Syjonizm w proroctwie – cz.3: Przyszłość syjonizmu zapewniona
  W obecnej części tego wykładu mówca wskazał, że następnie ta łaska miała zacząć powracać z powrotem do Izraela, że Żydzi powrócą do swego kraju, że nastąpi odrodzenie narodowe i że przyjdą czasy jeszcze większego ucisku, szczególnie dla tych, którzy nie skorzystają z zachęty do powrotu tam.