Bóg jest nie tylko miłością (cechy drugorzędne)

Bóg jest nie tylko miłością (cechy drugorzędne)„Drugorzędny” w odniesieniu do cech charakteru nie znaczy „gorszy”, lecz powstający nie w pierwszy możliwy sposób: jako bezpośrednie działanie danego organu uczuciowego (tak powstają cechy „pierwszorzędne”); lecz w drugi możliwy sposób: jako wynik tłumienia wysiłków bezpośredniego działania danego organu uczuciowego do przejęcia kontroli nad naszym postępowaniem.

  1. Rzędy cech charakteru – przypomnienie
    Przypomnienie o co w ogóle chodzi z rzędami cech charakteru – i czy „drugorzędne” znaczy w tym przypadku „gorsze”?
  2. Wstęp i wyszczególnienie nazw tych cech
    Dalszy wstęp – już konkretnie do omówienia drugorzędnych cech charakteru, oraz wyszczególnienie jakie to cechy drugorzędne powstają z tłumienia wysiłków poszczególnych organów uczuciowych do przejęcia kontroli nad naszym postępowaniem
  3. Pokora
    W tym odcinku powiemy sobie o pierwszej z drugorzędnych cech charakteru Boga jakie omówimy – to jest o pokorze, czyli właściwej i trzeźwej samoocenie.