Bóg jest nie tylko miłością (cechy drugorzędne)

Bóg jest nie tylko miłością (cechy drugorzędne)„Drugorzędny” w odniesieniu do cech charakteru nie znaczy „gorszy”, lecz powstający nie w pierwszy możliwy sposób: jako bezpośrednie działanie danego organu uczuciowego (tak powstają cechy „pierwszorzędne”); lecz w drugi możliwy sposób: jako wynik tłumienia wysiłków bezpośredniego działania danego organu uczuciowego do przejęcia kontroli nad naszym postępowaniem.

 1. Rzędy cech charakteru – przypomnienie
  Przypomnienie o co w ogóle chodzi z rzędami cech charakteru – i czy „drugorzędne” znaczy w tym przypadku „gorsze”?
 2. Wstęp i wyszczególnienie nazw tych cech
  Dalszy wstęp – już konkretnie do omówienia drugorzędnych cech charakteru, oraz wyszczególnienie jakie to cechy drugorzędne powstają z tłumienia wysiłków poszczególnych organów uczuciowych do przejęcia kontroli nad naszym postępowaniem
 3. Pokora
  W tym odcinku powiemy sobie o pierwszej z drugorzędnych cech charakteru Boga jakie omówimy – to jest o pokorze, czyli właściwej i trzeźwej samoocenie.
 4. Skromność – cz.1: Wstęp i definicja
  W tym odcinku rozpoczynamy omawianie skromności – od jej zdefiniowania i opisania.
 5. Skromność – cz.2: Boża skromność
  Wskazanie, że skromność jest cechą Bożego charakteru