Wiersze

„Wykipiało z mojego serca wdzięczne słowo,
mój wiersz wypowiadam Królowi;
oby mój język był jak rylec biegłego pisarza.”

Psalm 45 werset 2

linia podziału

Wybrane chrześcijańskie wiersze o Bogu i nie tylko: