Psalm 119 (Plan Boży w alfabecie hebrajskim)

W drugiej części naszego niedzielnego zebrania [odbywa się ona za pomocą platformy Zoom, w godzinach od około 11:40 do około 13:00 – jak posłuchać na żywo/dołączyć: TUTAJ]. rozważamy Psalm 119.

Psalm 119 ma bardzo ciekawą strukturę. W hebrajskim alfabecie są 22 litery – i ten psalm zawiera 22 części po 8 wersetów. Każda z tych 22 części jest poświęcona kolejnej literze z alfabetu hebrajskiego – każdy z wersetów danej sekcji rozpoczyna się od tej właśnie litery. Każda z tych sekcji opisuje poszczególne składowe zawarte w symbolicznym znaczeniu kolejnych liter alfabetu hebrajskiego, lub łączności tych znaczeń ze znaczeniami innych liter, lub łączności z tematem który jest opisywany w tej części alfabetu.

Warto też zauważyć, że prócz tego ów psalm (i hebrajski alfabet) ma 3 sekcje po 7 liter, z których pierwszych 7 liter omawia drogę grzesznika do usprawiedliwienia [konkretniej: drogę do usprawiedliwienia a następnie drogę usprawiedliwionego]. Kolejnych 7 liter omawia drogę poświęconego (spłodzonego z ducha – konkretniej: najpierw drogę do spłodzenia z ducha, a potem drogę spłodzonego z ducha). Kolejnych 7 liter omawia stan docelowy zbawionego – Królestwo Boże (a konkretniej: „drogę świętą” – dochodzenie do doskonałości w czasie restytucji, a potem – drogę doskonałych). A ostatnia sekcja/litera stanowi pieczęć nad całością (najwyraźniej – dokładniej się temu przyjrzymy, gdy dojdziemy tam w naszych badaniach).

Co za tym idzie, w wielkim skrócie mówiąc, jest to ukazanie Bożego Planu w alfabecie hebrajskim.

Jako pomoc w rozważaniach wykorzystujemy literaturę ze strony https://www.lightedway.org/html/psalm119.html – niestety jej autorzy nie znają Boskiego Planu Wieków, więc pewne treści i znaczenia im umykają, ale mimo to jest to bardzo istotna pomoc w rozważaniach znaczenia tego Psalmu.

Posłuchaj zebrania na żywo (niedziela 10-13, czwartek 19-20:30)Nagrywać zaczęliśmy w momencie, gdy nasze rozważania były już dość mocno zaawansowane, ale myślimy, że dzięki regularnym przypomnieniom znaczenia poprzednich części nie przeszkadza to zbyt mocno w zrozumieniu ogółu tematu. Playlista na Youtube ze wszystkimi nagraniami: TUTAJ

Aktualnie dostępne odcinki:

 1. POSŁUCHAJ: Wersety 129-136 (Litera Pey – część 1) (15-08-2021)
  w tej części rozważaliśmy jakie jest symboliczne znaczenie tej litery, jak ono się ma do treści tej części tematycznej psalmu 119 i o czym są wersety 129-131:
  „Przedziwne są Twoje ustawy, strzeże ich więc ma dusza. Wyjaśnienie słów Twoich oświeca, daje zrozumienie ludziom prostym. Usta otwieram i tchu nabieram, bo jestem spragniony Twoich przykazań”
 2. POSŁUCHAJ: Wersety 129-136 (Litera Pey – część 2) (29-08-2021)
  … o czym są wersety 132-133:
  „Zwróć się ku mnie i bądź mi łaskawy, jak zwykłeś to czynić wobec miłujących Twe Imię. Utwierdź moje kroki Twoją obietnicą, by nie panowała nade mną żadna nieprawość”
 3. POSŁUCHAJ: Wersety 129-136 (Litera Pey – część 3) (05-09-2021)
  … o czym jest werset 134:
  „Wybaw mnie od ucisku człowieka, a będę strzegł Twoich przykazań”
 4. POSŁUCHAJ: Wersety 129-136 (Litera Pey – część 4) (12-09-2021)
  … o czym są wersety 135-136:
  „Rozjaśnij Twoje oblicze nad sługą Twoim, naucz mnie Twoich ustaw. Z moich oczu płyną łez strumienie, bo nie zachowują Twojego Prawa”
 5. POSŁUCHAJ: Wersety 129-136 (Litera Pey – część 5) (19-09-2021)
  W tym zebraniu przypomnieliśmy sobie w krótkości dotychczasowe rozważania i wspólnie przeczytaliśmy, zastanawiając się nad przeczytanymi treściami, informacje odnośnie znaczenia tej litery w alfabecie hebrajskim, jej budowy, umiejscowienia – i symboliki, a także zastosowaliśmy te informacje do uprzednio posiadanej wiedzy.”
 6. POSŁUCHAJ: Wersety 137-144 (Litera Tzaddi – część 1) (26-09-2021)
  W tym zebraniu W trakcie tej części rozważań dochodziliśmy jakie znaczenie ma ta litera i omawialiśmy wersety 137-140:
  „Sprawiedliwy jesteś, o Jahwe, i słuszne są Twoje wyroki. Sprawiedliwie ustanowiłeś Twoje ustawy jako prawdę najczystszą. Wyniszcza mnie moja żarliwość, bo moi wrogowie nie pomną na Twoje słowo. Twoje słowo jest ponad wszelką próbę, przeto Twój sługa je umiłował”
 7. POSŁUCHAJ: Wersety 137-144 (Litera Tzaddi – część 2) (03-10-2021)
  …i omawialiśmy wersety 138-144:
  „Sprawiedliwie ustanowiłeś Twoje ustawy jako prawdę najczystszą. Wyniszcza mnie moja żarliwość, bo moi wrogowie nie pomną na Twoje słowo. Twoje słowo jest ponad wszelką próbę, przeto Twój sługa je umiłował. Nędzny jestem i wzgardzony, ale o Twych przykazaniach nie zapominam. Twoja sprawiedliwość jest sprawiedliwością wieczną, a Twoje Prawo jest prawdą. przygniotły mnie utrapienie i troska, Twoje przykazania są moją rozkoszą. Sprawiedliwością wieczystą są Twoje ustawy, daj mi je zrozumieć, a żyć będę”
 8. POSŁUCHAJ: Wersety 137-144 (Litera Tzaddi – część 3) (10-10-2021)
  W trakcie tej części rozważań omawialiśmy informacje z pliku z literatury opisującej ową symbolikę tej litery, także w kontekście naszego spojrzenia na nią
 9. POSŁUCHAJ: Wersety 137-144 (Litera Tzaddi – część 4) (17-10-2021)
  W trakcie tej części rozważań kontynuowaliśmy omawianie informacji z pliku z literatury opisującej ową symbolikę tej litery, także w kontekście naszego spojrzenia na nią, w tym szczególnie – tzw. „zasadę menory” i co ona wnosi do naszych rozważań
 10. POSŁUCHAJ: Wersety 145-152 (Litera Kof – część 1) (24-10-2021)
  W trakcie pierwszej części rozważań zauważyliśmy jakie są symboliczne znaczenia tej litery, do jakiego okresu i zakresu jest przyporządkowana, oraz omówiliśmy wersety 145 i 146:
  „Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Jahwe, pragnę zachować Twoje ustawy. Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł Twych rozkazów”
 11. POSŁUCHAJ: Wersety 145-152 (Litera Kof – część 2) (31-10-2021)
  … omówiliśmy wersety 147-149 – o brzasku nowego dnia/poranku Tysiąclecia i o tym jak pewne osoby już wtedy badają Słowo Boże:
  „Przed brzaskiem wstaję i o pomoc błagam, moja nadzieja w Twojej obietnicy. Oczy moje uprzedzają czas straży, żebym mógł rozważać Twoje obietnice. (149) W łaskawości Twojej wysłuchaj mego głosu, ożyw mnie zgodnie z Twoim wyrokiem”
 12. POSŁUCHAJ: Wersety 145-152 (Litera Kof – część 3) (14-11-2021)
  … omówiliśmy werset 150:
  „przybliżają się złośliwi prześladowcy, od Twojego prawa są dalecy” – kim oni są, jakie mają cechy, i czemu to w tym miejscu tematu jest o nich mowa?
 13. POSŁUCHAJ: Wersety 145-152 (Litera Kof – część 4) (21-11-2021)
  … omówiliśmy werset 151-152:
  „Tyś blisko, o Jahwe, prawdą są wszystkie Twoje przykazania. Od dawna to wiem o Twoich rozkazach, żeś je na wieki ustanowił.” – któż to mówi te słowa? kiedy? czemu je mówi? czemu jest o tym w tej części tematu? itp.
 14. POSŁUCHAJ: Wersety 145-152 (Litera Kof – część 5) (28-11-2021)
  W trakcie piątej części rozważań omówiliśmy dodatkowe myśli związane z literą Kof, na podstawie pliku z literatury. M.in. – jak z tym związana jest Oblubienica? Syon? 144000? Gościniec świątobliwości?
 15. POSŁUCHAJ: Wersety 153-160 (Litera Resz – część 1) (05-12-2021)
  W trakcie rozważań dochodziliśmy do zauważenia jakie są znaczenia tej litery, jak wiążą się z kontekstem i okresem, które są ukazane w tej sekcji alfabetu, oraz o czym ogólnie są wersety 153-160
 16. POSŁUCHAJ: Wersety 153-160 (Litera Resz – część 2) (12-12-2021)
  W trakcie tej części rozważań zastanawialiśmy się nad wersetem 153:
  „Wejrzyj na moje poniżenie i wybaw mnie, nie zapominam bowiem o Twoim Prawie”, w tym głównie jego poczwórnym zastosowaniem do różnych grup ludu Bożego, które z różnych powodów i punktów widzenia mówią, lub powiedzą
 17. POSŁUCHAJ: Wersety 153-160 (Litera Resz – część 3) (25-12-2021)
  W trakcie tej części rozważań omawialiśmy treść wersetów 154-157:
  „Broń mojej sprawy i uwolnij mnie, ożyw mnie zgodnie z Twą obietnicą. Dalekie jest zbawienie od bezbożnych, bo nie szukają Twoich ustaw. Wielka jest Twoja łaskawość, o Jahwe, ożyw mnie według Twoich wyroków. Liczni są moi wrogowie i prześladowcy, jednak nie odstępuję od Twych rozkazów” zastanawiając się kim są owi wrogowie, kto jest obrońcą, dlaczego broni i w jaki sposób broni?
 18. POSŁUCHAJ: Wersety 153-160 (Litera Resz – część 4) (02-01-2022)
  W trakcie tej części rozważań omawialiśmy treść wersetów 158-160:
  „Patrzę na odstępców i oburzam się, nie przestrzegają bowiem Twojego słowa. Spójrz, jak ukochałem Twoje przykazania, Jahwe, w Twej łaskawości przywróć mnie do życia. Prawda jest treścią słów Twoich, wszystkie wyroki Twej sprawiedliwości są wieczne” – zastanawiając się kim są ci odstępcy, czemu się na nich oburzać, oraz kto, kiedy i dlaczego wypowiada te słowa?
 19. POSŁUCHAJ: Wersety 153-160 (Litera Resz – część 5) (09-01-2022)
  W trakcie tej części rozważań omawialiśmy treść pliku z pomocą do rozważań znaczenia tej litery. Rozmawialiśmy o Watchmanie Nee, „Braciach Plymouckich”, Darbystach, i ich poglądach, o właściwym autorytecie w życiu, rodzinie i religii i o matematycznym centrum alfabetu hebrajskiego.
 20. POSŁUCHAJ: Wersety 161-168 (Litera Shin – część 1) (17-04-2022)
  W trakcie tej części rozważań przede wszystkim zrobiliśmy dość długie przypomnienie, ponieważ wznowiliśmy rozważania tego tematu po kwartalnej przerwie „przedpamiątkowej”. Prócz tego zrobiliśmy leciutkie wprowadzenie umiejscawiając sobie o jakim okresie Bożego Planu jest mowa w tym fragmencie Psalmu, który opisuje ta litera.
 21. POSŁUCHAJ: Wersety 161-168 (Litera Shin – część 2) (18-04-2022)
  Omawialiśmy werset 161: „Możni prześladują mnie bez przyczyny, lecz [tylko] Twojego słowa boi się moje serce” zastanawiając się szczególnie nad tym jacy to „możni” będą w czasie „małego okresu”, skąd oni się tam będą brali, czemu będą prześladować innych i jak będzie postępował lud Boży w tamtym czasie.
 22. POSŁUCHAJ: Wersety 161-168 (Litera Shin – część 3) (24-04-2022)
  Omawialiśmy werset 162: „Raduję się z Twojej obietnicy jak ten, który znalazł łup obfity” zastanawiając się cóż to jest za łup? kim jest ten, kto go znajduje? jaka to obietnica i na czym ona polega? kto i czemu się nią raduje? oraz jakie jest połączenie między tą obietnicą a owym obfitym łupem?
 23. POSŁUCHAJ: Wersety 161-168 (Litera Shin – część 4) (08-05-2022)
  Omawialiśmy werset 163: „Nienawidzę kłamstwa i brzydzę się nim, a miłuję Twoje Prawo” zastanawiając się cóż to jest za kłamstwo (w ogólności)? na czym mogą polegać kłamstwa w „Małym Okresie”? oraz czy doskonała osoba może nienawidzić?
 24. POSŁUCHAJ: Wersety 161-168 (Litera Shin – część 5) (15-05-2022)
  Omawialiśmy werset 164: „Chwalę cię siedem razy dziennie za twoje sprawiedliwe sądy” zastanawiając się o jaki dzień chodzi? czy chodzi o chwalenie za sprawiedliwe wyroki, czy sądy? jakie jest znaczenie siedmiokrotnego chwalenia? czy możliwe jest także dosłownie siedmiokrotne chwalenie w tym „dniu”? W jaki sposób wiąże się z tym tematem Izajasza rozdział 65 werset 20? Oraz epizod opisany w Sędziów rozdziale 12 wersecie 6?
 25. POSŁUCHAJ: Wersety  161-168 (Litera Shin – część 6) (05-06-2022)
  Omawialiśmy werset 165: „wiele pokoju dla miłujących Twoje Prawo, nigdy się oni nie potkną” zastanawiając się o jaki pokój chodzi, co ma z tym wspólnego szabat, a szczególnie ów wielki szabat, odpoczynek, zapowiadany przez Biblię, jak i kiedy można wejść do tego odpoczynku, kto może do niego wejść, jak można „miłować Prawo”, czemu to robić, czemu owo miłowanie skutkuje obfitością pokoju; na czym polega obietnica niemożliwości upadku, oraz komu jest ona dana i czemu?
 26. POSŁUCHAJ: Wersety 161-168 (Litera Shin – część 7) (12-06-2022)
  Omawialiśmy werset 166: „Wyczekuję zbawienia twego, Panie, I pełnię przykazania twoje” zastanawiając się zastanawiając się – na czym polega czekanie, jak czeka się właściwie, jak niewłaściwie, na czym polegało czekanie w Wieku Ewangelii, na czym polega obecnie, na czym będzie polegało w czasie restytucji, a na czym w Małym Okresie, a także – czym jest owo zbawienie, oraz na czym polega wypełnianie we właściwy sposób Bożych przykazań.
 27. POSŁUCHAJ: Wersety  161-168 (Litera Shin – część 8) (19-06-2022)
  Omawialiśmy werset 167: „Strzeże moja dusza Twoich nakazów, albowiem je bardzo miłuję” zastanawiając się cóż to za nakazy, czemu się ich strzeże, czemu strzeże się ich swoją duszą, czemu to „Twoje”, a nie „moje” nakazy, oraz czemu się je miłuje – i to bardzo?
 28. POSŁUCHAJ: Wersety  161-168 (Litera Shin – część 9) (03-07-2022)
  Omawialiśmy werset 168: „Strzegę przykazań i nakazów Twoich, wszystkie moje drogi są przed Tobą” zastanawiając się co to za drogi, czy są one otwarte przed Bogiem, znajome Bogu, czy obecne przed Bogiem? ile ich jest? jakie one są? jak się nimi chodzi?
 29. POSŁUCHAJ: Wersety 161-168 (Litera Shin – część 10) (10-07-2022)
  W trakcie tej części rozważań zajęliśmy się tłumaczeniem pliku z informacjami na temat tej litery, ciekawostkami i innymi kwestiami, jakich do tej pory nie poruszaliśmy
 30. POSŁUCHAJ: Wersety  169-176 (Litera Taw – część 1) (14-08-2022)
  W trakcie tej części rozważań powoli dochodziliśmy do tego czego ona dotyczy i jakie ma znaczenie w relacji do pozostałych liter alfabetu hebrajskiego, i ukrytego w nich Planu Bożego.
 31. POSŁUCHAJ: Wersety 169-176 (Litera Taw – część 2) (28-08-2022)
  W trakcie tej części rozważań zauważyliśmy, że oprócz ogólnego znaczenia samej tej litery, treści poświęconych jej wersetów zawierają ideę przyłączenia się człowieka do Jezusa, oraz mają swe zastosowania w każdej z dróg omawianych w poprzednich zestawach po siedem liter.
 32. POSŁUCHAJ: Wersety 169-176 (Litera Taw – część 3 – Pieśń Mojżesza i Pieśń Baranka) (18-09-2022)
  W trakcie tej części rozważań rozważaliśmy werset 171: „Niech z moich ust popłynie pieśń chwały, bo Ty mnie uczysz swoich ustaw!” – szczególnie skupiając się na pieśni/pieśniach będących tematem tego wersetu.
 33. POSŁUCHAJ: Wersety 169-176 (Litera Taw – część 4 – Obietnica Abrahamowa) (25-09-2022)
  W trakcie tej części rozważań rozważaliśmy werset 172: „Niechaj mój język głosi Twoją obietnicę, prawe są bowiem wszystkie Twoje przykazania.” – szczególnie skupiając się na obietnicy Abrahamowej, której poszczególne części są tematem tego wersetu.
 34. POSŁUCHAJ: Wersety 169-176 (Litera Taw – część 5 – Pomoc Ręki Bożej) (09-10-2022)
  W trakcie tej części rozważań rozważaliśmy werset 173: „Niech Twoja ręka mnie wspomaga, gdyż wybrałem Twoje ustawy.” – skupiając się na pomocy Ręki Bożej w każdym z etapów historii ludu Bożego.
 35. POSŁUCHAJ: Wersety 169-176 (Litera Taw – część 6 – Pragnienie wybawienia Jahwe) (16-10-2022)
  W trakcie tej części rozważań rozważaliśmy werset 174: „pragnę, o Jahwe, Twego wybawienia, a Prawo Twoje jest moją rozkoszą.” – skupiając się na pragnieniach wybawienia jakie ludzie odczuwają w każdym z etapów historii ludu Bożego.
 36. POSŁUCHAJ: Wersety 169-176 (Litera Taw – część 7 – Żyć, by wysławiać Boga) (23-10-2022)
  W trakcie tej części rozważań rozważaliśmy werset 175: „Obym mógł żyć, by Ciebie wysławiać, niech mnie wspomagają Twoje wyroki.” – skupiając się na pragnieniach życia w dobrych i chwalebnych warunkach, jakie ludzie odczuwają w każdym z etapów historii ludu Bożego.
 37. POSŁUCHAJ: Wersety 169-176 (Litera Taw – część 8 – Zagubiona owca) (30-10-2022)
  W trakcie tej części rozważań rozważaliśmy werset 176: „Błądziłem jak owca zagubiona, odszukaj sługę Twojego, bo o Twoich przykazaniach nie zapomniałem.” – omawiając go w kontekście różnych przypowieści Pana Jezusa o owcach, pasterzach i synu marnotrawnym.
 38. POSŁUCHAJ: Wersety 169-176 (Litera Taw – część 9 – Tłumaczenie pliku o literze Taw, część 1) (13-11-2022)
  Powoli kończymy rozważanie litery Taw, która jest omawiana w wersetach 169-176. W trakcie tej części rozważań tłumaczyliśmy sobie na język polski plik o literze Taw z literatury, która pomogła nam zobaczyć znaczenia tych liter, oraz rozmawialiśmy treści tego pliku i jej zgodności z naszymi rozważaniami.
 39. POSŁUCHAJ: Wersety 169-176 (Litera Taw – część 10 – Pojednanie Jakuba z Ezawem) (27-11-2022)
  W trakcie tej części rozważań tłumaczyliśmy sobie na język polski fragment pliku o literze Taw odnośnie historii pojednania Jakuba z Ezawem i pewnych ciekawych własności symbolicznych elementów rozmów pomiędzy nimi.
 40. POSŁUCHAJ: Skrót tematu w pierwszych 22 wersetach Psalmu 119 (18-12-2022)
  Po zakończeniu rozważań symbolicznych znaczeń wszystkich liter alfabetu hebrajskiego, zaczęliśmy zwracać uwagę na inne fragmenty w skrócie ukazujące to samo. W tej części rozważyliśmy Psalm 119 wersety 1-22, z takiego punktu widzenia, że oprócz tego, iż każda kolejna sekcja po 8 wersetów mówi o znaczeniach kolejnych liter, to w pierwszych 22 wersetach, każdy kolejny werset odpowiada znaczeniu odpowiedniej litery alfabetu hebrajskiego. Niemniej – można to lepiej docenić po rozważeniu wcześniej całości tematu – z drugiej strony: pozwala to spojrzeć na całość „z lotu ptaka”.

Zapraszamy do wspólnego rozważania w kolejnych tygodniach.