Pawelec Franciszek

Wykłady i kazania – br. Franciszek Pawelec

linia podziału

(Archiwalne oraz aktualne wykłady są także dostępne na naszym kanale na Youtube)

Wykład do nominacji starszych i diakonów | 19-12-2021 | POSŁUCHAJ

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Jana 1:29) | 25-03-2021 | POSŁUCHAJ
Wykład przy okazji obchodzenia uroczystości Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa

Wykład do nominacji (2020 rok) | 13-12-2020 | POSŁUCHAJ

Psalm 22 | 29-03-2018 | POBIERZ (35,60 MB) lub POSŁUCHAJ

Podsumowanie roku 2016 | 31-12-2016 | POBIERZ (8,30 MB) lub POSŁUCHAJ

W tobie, Panie, pokładam ufność! (Psalm 31 werset 2, Manna na 5 czerwca) | 05-06-2016 | POBIERZ (3,54 MB) lub POSŁUCHAJ

Wykład do Pamiątki 2016 | 21-03-2016 | POBIERZ (10,70 MB) lub POSŁUCHAJ

Wykład na zakończenie roku 2015 | 31-12-2015 | POBIERZ (5,90 MB)

Antytyp księgi Hioba | 01-11-2015 | POSŁUCHAJ

Wykład do Pamiątki 2015 | 01-04-2015 | POBIERZ (5,90 MB)

„Obierzcie sobie dziś komu będziecie służyli” | 25-01-2015 | POSŁUCHAJ

Wykład do nominacji 2014 | 07-12-2014 | POBIERZ (17,2 MB)

„Dawid i Goliat”  | 05-10-2014 | POSŁUCHAJ

„Od tajemnych występków oczyść mnie” | 12-04-2014 | POBIERZ (7,23 MB) lub POSŁUCHAJ
Wykład do Pamiątki w roku 2014. Fragment: „(…) jest on w pewnej części konsekwencją badanego przez nas artykułu w tym roku, a mianowicie artykuł, który badaliśmy w tym roku, przygotowując się do Pamiątki miał tytuł: „Od tajemnych występków oczyść mnie” – z Psalmu 19 wiersza 13. Otóż oczyszczanie od tajemnych występków – cóż to jest takiego? (…)”

Cierpienia Jezusa Chrystusa | 17-02-2013 | POBIERZ (6,78 MB) lub POSŁUCHAJ
Fragment:
„(…) Rozważając nad cierpieniami Jezusa, powinniśmy zastanowić się przede wszystkim nad ich przyczynami. I tak pierwszą przyczyną jest/była Jego wierność jako sługi prawdy. Drugą – wrogość tych, którzy sprzeciwiali się drodze, do kroczenia którą zobowiązał się nasz Pan, i która pobudzała go do jeszcze większej wierności służenia prawdzie. (…)”