Sposób powrotu Jezusa

W pierwszej części naszego niedzielnego zebrania [odbywa się ona za pomocą platformy Zoom, w godzinach od około 10:00 do około 11:30 – jak posłuchać na żywo/dołączyć: TUTAJ]. rozważamy arcyciekawy biblijny temat sposobu powrotu naszego Pana (czyli jednego z najistotniejszych wydarzeń dla ludzkości, a jednocześnie tak bardzo nie dostrzeganego przez ogół świata – gdyż miało ono już miejsce, i współczesne wydarzenia są jednymi ze jego skutków): że jest to przyjście niewidzialne dla ludzkich oczu.

Nasze rozważania prowadzimy w kolejności zaproponowanej w 17 tomie epifanicznych wykładów Pisma Świętego, pt. „Tysiąclecie” P.S.L. Johnsona.

W pewnym momencie – blisko początku rozważań tego tematu, zaczęliśmy nagrywać i publikować nasze zebrania. Playlista na Youtube ze wszystkimi nagraniami: TUTAJ

Aktualnie dostępne odcinki (rozważany tekst oraz pytania do niego są dostępne w opisach filmów na Youtube):

 1. Paragraf 1: Zbadanie wyznaniowych poglądów w świetle właściwych zasad interpretacji, rozumu i faktów
 2. Paragraf 2 – Bezpośrednie świadectwa Biblii
 3. Paragraf 3 – „Jak złodziej w nocy”
 4. Paragraf 4. „Królestwo Boże pośród was jest”
 5. Paragraf 5. „Jak było za dni Noego”
 6. Od tego momentu rozpoczęliśmy nagrywanie i udostępnianie. POSŁUCHAJ: Paragraf 6: „Jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca” – cz.1 (23-05-2021) (w tej części rozważamy pytania 1-5)
 7. POSŁUCHAJ: Paragraf 6: „Jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca” – cz.2 (30-05-2021 – w tej części rozważamy pytania 5*-8)
 8. POSŁUCHAJ: Paragraf 6: „Jak błyskawica wychodzi od wschodu słońca” – cz.3 (06-06-2021 – w tej części rozważamy pytania 9-11)
 9. POSŁUCHAJ: Paragraf 7: „Ujrzy go wszelkie oko” – cz.1 (13-06-2021 – w tej części rozważamy akapit 1, pytania 1-6)
 10. POSŁUCHAJ: Paragraf 7: „Ujrzy go wszelkie oko” – cz. 2 (20-06-2021 – w tej części rozważamy akapit 1, pytania 7-8)
 11. POSŁUCHAJ: Paragraf 7: „Ujrzy go wszelkie oko” – cz. 3 (27-06-2021 – w tej części rozważamy akapit 2, pytania 1-6)
 12. POSŁUCHAJ: Paragraf 8: „Jakoście Go widzieli idącego…” (04-07-2021 – w tej części rozważamy pytania 1-7 )
 13. POSŁUCHAJ: Paragraf 9: „Logiczny argument św. Pawła” – cz.1 (11-07-2021 – w tej części rozważamy akapit 1, pytania 1-6)
 14. POSŁUCHAJ: Paragraf 9: „Logiczny argument św. Pawła” – cz.2 (18-07-2021 – w tej części rozważamy akapit 2, pytania 1-2b)
 15. POSŁUCHAJ: Paragraf 9: „Logiczny argument św. Pawła” – cz.3 (08-08-2021 – w tej części rozważamy pytania 2c-4)
 16. POSŁUCHAJ: Paragraf 9: „Logiczny argument św. Pawła” – cz.4 (objawienie antychrysta) (15-08-2021 – w tej części rozważamy akapit 3, pytania 1-3)
 17. POSŁUCHAJ: Paragraf 10a: „Jezus jest obecnie istotą duchową” – cz.1 (29-08-2021 – w tej części rozważamy akapit 1, pytanie 1)
 18. POSŁUCHAJ: Paragraf 10b: „Jezus jest obecnie istotą duchową” – cz.2: Bezpośrednie świadectwa Biblii – cz.1 (05-09-2021 – w tej części omówiliśmy pytania 1a)-1c) z akapitu 1)
 19. POSŁUCHAJ: Paragraf 10b: „Jezus jest obecnie istotą duchową” – cz.3: Bezpośrednie świadectwa Biblii – cz. 2 (12-09-2021 – w tej części omówiliśmy pytanie 2 z akapitu 1 i wszystkie pytania z akapitu 2)
 20. POSŁUCHAJ: Paragraf 10c: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.4: Współdziedziczący z Jezusem staną się istotami duchowymi – cz. 1 (19-09-2021 – w tej części omówiliśmy wszystkie pytania z akapitów 1 i 2)
 21. POSŁUCHAJ: Paragraf 10c: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.5: Współdziedziczący z Jezusem staną się istotami duchowymi – cz. 2 (26-09-2021 – w tej części omówiliśmy wszystkie pytania z akapitów 3 i 4)
 22. POSŁUCHAJ: Paragraf 10d: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.6: Odziedziczenie przez Jezusa Królestwa dowodzi, że jest duchem – cz.1 (03-10-2021 – w tej części rozważamy pytania 1-3)
 23. POSŁUCHAJ: Paragraf 10d: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.7: Odziedziczenie przez Jezusa Królestwa dowodzi, że jest duchem – cz.2 (10-10-2021 – w tej części rozważamy pytania 4-5a)
 24. POSŁUCHAJ: Paragraf 10d: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.8: Odziedziczenie przez Jezusa Królestwa dowodzi, że jest duchem – cz.3 (17-10-2021 – w tej części rozważamy pytania 5b-6)
 25. POSŁUCHAJ: Paragraf 10d: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.9: Odziedziczenie przez Jezusa Królestwa dowodzi, że jest duchem – cz.4 (24-10-2021 – w tej części rozważamy pytania 6-7)
 26. POSŁUCHAJ: Paragraf 10d: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.10: Odziedziczenie przez Jezusa Królestwa dowodzi, że jest duchem – cz.5 (31-10-2021 – w tej części rozważamy pytania 8-9)
 27. POSŁUCHAJ: Paragraf 10e: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.11: Jezus wyższy od aniołów (14-11-2021)
 28. POSŁUCHAJ: Paragraf 10f: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.12: Jezus – stał się człowiekiem tylko po to, by nas odkupić (21-11-2021)
 29. POSŁUCHAJ: Paragraf 10g: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.13: Jezus nie został na wieki zdegradowany w naturze (28-11-2021)
 30. POSŁUCHAJ: Paragraf 10h: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.14: Jezus nie zabrał z powrotem ceny okupu (05-12-2021)
 31. POSŁUCHAJ: Paragraf 10i: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.15: Doskonałość Boskiego charakteru jako dowód – cz.1 (12-12-2021 – w tej części rozważamy pytania 1-5 z akapitu 1)
 32. POSŁUCHAJ: Paragraf 10i: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.16: Doskonałość Boskiego charakteru jako dowód – cz.2 (25-12-2021 – w tej części rozważamy pytania 6 i 7 z akapitu 1)
 33. POSŁUCHAJ: Paragraf 10i: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.17: Doskonałość Boskiego charakteru jako dowód – cz.3 (09-01-2022 – w tej części rozważamy pytania 8 i 9 z akapitu 1, oraz 1 z akapitu 2)
 34. POSŁUCHAJ: Paragraf 10j: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.18: Jezus w pełni rozwiniętym nowym stworzeniem – cz.1 (16-01-2022 – w tej części rozważamy pytania 1-3)
 35. POSŁUCHAJ: Paragraf 10j: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.19: Jezus w pełni rozwiniętym nowym stworzeniem – cz.2 (23-01-2022 – w tej części rozważamy pytania 4-6)
 36. POSŁUCHAJ: Paragraf 10k: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.20: Urząd Jezusa jako Zbawiciela (20-02-2022)
 37. POSŁUCHAJ: Paragraf 10l: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.21: Urząd Jezusa jako Namiestnika Boga (06-03-2022)
 38. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.22: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.1) (13-03-2022)
 39. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.23: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.2) (20-03-2022)
 40. POSŁUCHAJ: Paragraf 10ł: Jezus jest obecnie istotą duchową – cz.24: Fakty ukazywania się Jezusa uczniom (cz.3) (27-03-2022)

Zapraszamy do wspólnego rozważania w kolejnych tygodniach.