Witamy

Jesteśmy niezależnym, chrześcijańskim Zborem Badaczy Pisma Świętego, wspierającym działania rozmaitych ruchów, wyznań i kościołów – na ile są one zgodne z celami i sposobami działania Boga, przedstawionymi w Biblii.

Nasze wierzenia>>

Nasze zebrania odbywają się w mieszkaniach prywatnych – najczęściej w Bielawie na Osiedlu XXV-lecia, w Jodłowniku, oraz w mieszkaniach zainteresowanych osób – niezależnie od tego, czy chcielibyście przyjść do nas, czy też aby zebranie odbyło się u Was – zapraszamy do kontaktu >>

W każdą niedzielę odbywają się kazania lub wykłady, badania literatury Biblijnej, nabożeństwa uwielbienia i pieśni, zebrania świadectw, oraz wspólne modlitwy, czytanie i rozmowy na temat rozmaitych fragmentów Pisma Świętego

Serdecznie zapraszamy do poznania naszej społeczności Zborowej

linia podziału

Zapraszamy także do zapoznania się z rozmaitymi seriami tematycznymi jakie podejmujemy na niniejszej stronie. W tym tygodniu polecamy:

Dwie drogi zbawienia„Dość powszechnym przekonaniem jest, że istnieją tylko dwie drogi – a z nich tylko jedna droga jest drogą zbawienia: Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety 13-14: „(13) Wchodźcie przez ciasną bramę, gdyż przestronna jest brama i SZEROKA DROGA, KTÓRA PROWADZI DO ZGUBY, i wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) Natomiast ciasna jest brama oraz WĄSKA DROGA, KTÓRA PROWADZI DO ŻYCIA — i niewielu tych, którzy ją znajdują”.

Ale nie jest prawdą, że ta „szeroka droga” i „wąska droga” to są jedyne drogi, o których mówi Biblia. – Czytaj więcej >>

Nowe odcinki poszczególnych serii zamieszczamy codziennie na: https://www.facebook.com/zborbielawa/

Uwaga: w związku z odgórnym ograniczeniem ilości pozycji w menu, w górnym menu znajdują się linki tylko do spisów treści poszczególnych serii i podobne.

linia podziału

Najnowsze wpisy na stronie:

 • 09.03.2019 | Ofiary książąt Wieku Ewangelii – Eliszama: misy | Seria: Życie i główne nauki Lutra
  W tym odcinku zaczniemy zwracać naszą uwagę na służbę w jakiej wykonywaniu na rzecz prawdy uczestniczyli ci z nich, którzy wchodzili w skład Wielkiej Kompanii z kościoła Luterańskiego, korzystając przy tym z typu ofiar jakie typicznie przynosili na rzecz ołtarza: (srebrną) misę, (srebrną) czaszę i (złotą) łyżkę, oraz omówimy przyniesienie przez nich owej antytypicznej misy.
 • 09.03.2019 | Niektórzy z głównych pomocników Lutra | Seria: Życie i główne nauki Lutra
  W tym odcinku przyjrzymy się przez chwilę niektórym najzdolniejszym pomocnikom Marcina Lutra, którymi byli: Filip Melanchton, Marcin Chemnitz, Johann Gerhard i Abraham Calov
 • 09.03.2019 | Luter i jego kościół | Seria: Życie i główne nauki Lutra
  W tym odcinku spojrzymy na działalność Marcina Lutra w kwestii zmieniania przez niego ruchu reformatorskiego, jaki Bóg przez niego zapoczątkował, w sektę
 • 04.03.2019 | Pracowitość – cz.3: Boże dzieła twórcze | Seria: Bóg jest nie tylko miłością (cechy drugorzędne)
  Do tej pory zdefiniowaliśmy Bożą pracowitość, ukazaliśmy obszary Bożych działań i rozpoczęliśmy zastanawianie się nad Jego dziełami, w poprzednim odcinku pokazując ich charakter, a obecnie zajmiemy się pokazaniem omówienia Jego dzieł twórczych.
 • 04.03.2019 | Pracowitość – cz.2: Charakter Boskich dzieł | Seria: Bóg jest nie tylko miłością (cechy drugorzędne)
  Kontynuując rozważania odnośnie pożądalności restytucji, spojrzymy na wzrost w wiedzy i wynalazczości z punktu widzenia Biblii – czy Pismo Święte zapowiadało ten wzrost?
 • 04.03.2019 | Pracowitość – cz.1: Wstęp, definicja i niektóre zarysy Bożej działalności względem swoich stworzeń | Seria: Bóg jest nie tylko miłością (cechy drugorzędne)
  Kolejnym, (20) argumentem za istnieniem nadziei dla niezbawionych (niewybranych) zmarłych jest to, że po zakończeniu zbawienia na podstawie wyboru działać będzie zbawienie z wolnej łaski.
 • 04.03.2019 | Dobranocki z Biblią – część 19: 1 Samuelowa rozdział 2 wersety 26-36 (Zapowiedź kary) | Seria: Dobranocki z Biblią
  Między innymi: Kim był ‚dom Helego’, który służył w Egipcie domowi faraona? Skąd wziął się naród Izraelski? Dlaczego pan Bóg wybrał sobie pokolenie Lewiego ze wszystkich pokoleń izraelskich? Jak zastąpili oni pierworodnych? Co to są „szczepy izraelskie”? Jak pan Bóg wybierał kolejnych najwyższych kapłanów? Jak to jest, że Bóg dał kapłanom ofiary, które miały być dla niego? Co to jest „dział ziemi”? Czemu lewici nie mieli tego „działu ziemi”? Na czym polegał grzech Helego? Dlaczego on tak wybrał? Do jakiego postępku innej osoby to jest podobne? Czy Bóg zmienia zdanie? Czemu więc w tym fragmencie wygląda na to, że je zmienił? Jaką m.in. zasadą kieruje się Bóg w swym postępowaniu względem innych? Co przedstawia ramię? Co więc przedstawia odcięcie ramienia? A w przypadku ramienia domu Helego? Kto to jest „sędziwy”? Czemu ktoś omdlewa? Kto miał być zostawiony Helemu, by się on o niego martwił? Co to jest siła wieku? Jaka miała być kara dla Chofniego i Pinchasa, a jaka dla Helego? Kto miał być wiernym kapłanem powołanym przez Boga? Czy ci pozostający z domu Helego będą przychodzili kłamać do Samuela? Co to znaczy „kłaniać się” komuś? Co pokazuje to, że kapłanem miał być ktoś, kto nie pochodził z rodu Lewiego?

Wszystkie aktualizacje zawartości strony: https://twitter.com/zborbielawa

Niektóre inne dostępne serie:

Dlaczego kochający Bóg dozwolił na zło?Dlaczego kochający Bóg dozwolił na zło?

Dlaczego Bóg zezwolił na obecne panowanie zła? Dlaczego pozwolił Szatanowi kusić Adama i Ewę? Czy nie mógł zapobiec upadkowi człowieka?
Więcej…


Bóg jest nie tylko miłościąBóg jest nie tylko miłością

Powiedzenie, że „Bóg jest miłością”, choć jest prawdziwe, nie wyczerpuje tematu, tak samo jak nie czyni tego powiedzenie „Fryderyk Szopen był kompozytorem”
Więcej…


Światy i wieki biblijneŚwiaty i wieki biblijne

Bóg oznajmia nam w Biblii, że ma wyraźnie określony cel i że systematycznie i skutecznie realizuje go zgodnie ze swym planem, w trakcie kolejnych okresów czasu.
Więcej…


1 Koryntów rozdział 131 Koryntów 13 rozdział

„Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi (…) a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże”. Miłość – najlepiej można ją zrozumieć rozważając efekty jej działania.
Więcej…


Rozmaite artykułyRozmaite artykuły

Artykuły nie łączące się wspólnie w żadną serię tematyczną, omawiające pojedyncze wersety, lub tematy Biblijne
Więcej…

Literackie walory BibliiLiterackie walory Biblii

Biblia, oprócz tego, że jest Słowem Bożym, zawierającym prawdę o Bogu, człowieku, planie zbawienia i wielu innych wzniosłych sprawach, jest także literaturą.
Więcej…


Zakryta i objawiona tajemnicaZakryta i objawiona tajemnica

W czasie dozwolenia na zło Bóg wielokrotnie wyrażał zamiar wysłania wybawiciela dla ludzkości, jednak przez cztery tysiące lat pozostawało tajemnicą KTO miał nim być…
Więcej…


Zakończenie 'obecnego złego świata'Zakończenie ‚obecnego złego świata’

W Biblii obecne są dwa rodzaje tekstów – jedne uczą, że niebo i ziemia będą trwać wiecznie, a drugie – że zostaną one zniszczone. Jak je zharmonizować?
Więcej…


'Pycha a pokora' - B.H. Barton‚Pycha a pokora’

Rozważania odnośnie czternastu różnic w wynikach/efektach jakie powoduje w nas pycha a jakie pokora
Więcej…


Liczbowanie biblijneLiczbowanie biblijne

Pod względem kompozycji Biblia posiada niezwykłą cechę: liczba 7 jest obecna w sumie liter biblijnych zdań, akapitów, części, podziałów i ksiąg – w całości i wszystkich jej spójnych fragmentach.
Więcej…