Spis treści 2

Serie poświęcone tematom zajmującym znaczącą ilość odcinków można znaleźć w lewym menu, natomiast artykuły na jeden lub niewiele odcinków – za kolejnymi linkami poniżej. Artykuły są zamieszczane chronologicznie, najnowsze z nich na samej górze.

 1. Pytania i odpowiedzi: Czy Bóg się pomylił stwarzając człowieka? Czyżby nie był wszechwiedzący?
  Odpowiedź na pytanie odnośnie 1 Mojżeszowej rozdziału 6 wersetu 6, który mówi: „żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim” – czy Bóg się pomylił stwarzając człowieka? Czyżby nie był wszechwiedzący?
 2. Jak nastanie pokój? – cz. 3
  Na zakończenie tej mini-serii mówimy w krótkości o błogosławieństwach, jakie Biblia zapowiada, że zostaną wprowadzone w życie podczas chwalebnych tysiącletnich rządów Chrystusa.
 3. Jak nastanie pokój? – cz. 2
  Poprzednio zauważyliśmy że Biblia zapowiada nadejście pokoju – ale dopiero w przyszłości, w Królestwie Bożym. W tym odcinku – że stanie się to po obecnym czasie ucisku, który przygotowuje świat na nadejście chwalebnych pokojowych rządów Chrystusa.
 4. Jak nastanie pokój? – cz. 1
  Z uwagi na „Międzynarodowy Dzień Pokoju” obchodzony 21 września – tematyczna mini-seria, w której w olbrzymim skrócie zajmujemy się kwestią – jak (i trochę także – kiedy) ten pokój nadejdzie – ponieważ obecnie nie ma pokoju, i być nie może.
 5. Albowiem ja wielki lud mam w tym mieście
  Choć czasem wydaje się, że prawda nie znajduje wiele posłuchu i jesteśmy zniechęceni, nie poddawajmy się – Bóg pociesza nas podobnie jak pocieszył apostoła Pawła w podobnej sytuacji: (choć na to nie wygląda) „ja mam wielki lud w tym mieście”.
 6. Moje drogi są wyższe niż drogi wasze, i moje myśli niż myśli wasze
  Apostoł Paweł w swoim liście do Efezjan (rozdziale 1 wersecie 10: „Uczynił to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego — tego, co w niebie, i tego, co na ziemi”) wskazuje na postęp w układzie spraw Boskich, uporządkowanych i przewidzianych przez Boga. Sądzimy, iż nauki Boskiego objawienia okażą się piękne i harmonijne, gdy będziemy analizować je z tego, a nie innego punktu widzenia.
 7. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów PANA
  Pomimo faktu, że podczas minionych dwóch stuleci Biblia była drukowana i rozpowszechniania pomiędzy ludźmi w milionach egzemplarzy i choć wykształcenie stało się powszechne tak, że bogaci i biedni, starzy i młodzi mają możliwość czytania Słowa Bożego, jednakże jesteśmy w okresie prawdziwego głodu opisywanego przez proroka Bożego. Wydaje się wprost niewiarygodne, że jesteśmy obecnie głodującymi posiadając Biblię w naszych domach, podczas gdy nasi święci przodkowie nie głodowali, choć żyli w czasie ograniczonego wykształcenia. Czemu tak jest – i co może temu zaradzić?
 8. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, weźmie swój krzyż i naśladuje mnie
  Każdemu, kto pragnie stać się prawdziwym uczniem, Jezus powtarza, że obok zaparcia się samego siebie i świata musi „wziąć swój krzyż” (Ewangelia Mateusza rozdział 16 werset 24). Przyjęcie krzyża oznaczać będzie zgodzenie się na próby i zdecydowane borykanie się z nimi, jednak zawsze przy tym powinniśmy pamiętać na obietnicę (1 Koryntian rozdział 10 werset 13): „Pokusa, która was ogarnęła, nie przekracza ludzkich możliwości. Bóg jest wierny i nie pozwoli, abyście byli kuszeni ponad siły, lecz dopuszczając pokusę, równocześnie wskaże wyjście z niej, abyście mogli ją przezwyciężyć”.
 9. Historia o Marii Jones i jej Biblii, cz. 3: Rozczarowanie obrócone w radość (+przypisy)
  Po 6 latach pracy i wyrzeczeń by uzbierać na Biblię, długiej drodze boso do miasta, gdzie podobno można było ją zakupić, rozczarowaniu gdy nie starczyło egzemplarzy i radości z otrzymania jednego – Bóg posłużył się historią Marii Jones w szczególnym celu…
 10. Historia o Marii Jones i jej Biblii, cz. 2: Mamo, dlaczego my nie mamy Biblii?
  W owych czasach Biblie były rzadko spotykane i drogie – nawet w najbogatszych regionach Brytanii tylko jedna Biblia przypadała aż na dwadzieścia pięć rodzin, a w najuboższych regionach nie było jej wcale – wiedziano o niej jedynie ze względu na jej znaczenie. Maria Jones urodziła się i wychowywała w ubogich warunkach, a jej zainteresowanie Biblią wyniesione było z opowieści swoich rodziców oraz zebrań poświęconych studiowaniu Biblii. Dziś opiszemy postanowienie jakie podjęła względem zdobycia Biblii oraz to w jaki sposób je realizowała.
 11. Historia o Marii Jones i jej Biblii, cz. 1: Bo któż by wzgardził dniem małych początków?
  „Bo któż by wzgardził dniem małych początków? (…)” – Zachariasza rozdział 4 werset 10. Ponad dwieście lat temu, w 1794 roku w niewielkiej wiosce u podnóża góry Cadair Idris w Walii pewna dziesięcioletnia dziewczynka spytała „mamo, dlaczego my nie mamy Biblii?” i wtedy, w wyniku tego pytania, „zatrząsł się świat” – niedługo miał się zmienić na zawsze. W Boskim Planie przyszedł bowiem czas by Biblia, która dotąd była dostępna tylko dla nielicznych, trafiła do rąk szerokich rzesz ludzkości – i by zrealizować ten cel Bóg posłużył się ową dziewczynką, Marią (Mary) Jones, której historię chcielibyśmy przypomnieć w niniejszej krótkiej serii.