Wybór i wolna łaska

Spis treści:

 1. Wstęp – czas działania wyboru i wolnej łaski
  Niedawno zakończyliśmy naszą serię odnośnie celu powrotu Jezusa, w której między innymi omawialiśmy temat porównania i wzajemnej harmonii nauk o wyborze i wolnej łasce. Wówczas skupiliśmy się bardziej na podkreśleniu wolnej łaski, jaka ma działać w Tysiącleciu (jako że „restytucja wszystkich rzeczy” obejmuje w sobie m.in. wzbudzenie z martwych i nadzieję na zbawienie dla wszystkich), natomiast w niniejszej serii skupimy się bardziej na temacie wyboru – którego zakres działania obejmuje czasy przed Tysiącleciem.
 2. Wybrani i wcześniej przeznaczeni
  W poprzednim odcinku wskazaliśmy jak można zharmonizować biblijne nauki o wyborze oraz o wolnej łasce – przyporządkowując naukę o wyborze do czasu przed Tysiącleciem, a o wolnej łasce do czasu Tysiąclecia. Dziś zaczniemy rozważanie na temat prawdziwości biblijnej nauki o wyborze – od wskazania tego, iż wybór dotyczy nie jednostek, lecz klas i polega na określeniu wymagań niezbędnych do zakwalifikowania się do danej klasy ludu Bożego.
 3. Kiedy następuje wybór wybrańców?
  W poprzednim odcinku wskazaliśmy, że biblijna nauka o predestynacji – wyborze, oznacza ustalenie, że zaistnieją pewne klasy ludu Bożego, oraz określenie wymagań dla ubiegających się o miejsce w nich, natomiast nie oznacza ona określenia z góry, że dana jednostka będzie do nich przynależeć. Dziś zaś zwrócimy uwagę na to kiedy następuje wybór jednostek do klas wybrańców.
 4. Wstępny i ostateczny wybór
  W poprzednim odcinku wskazaliśmy, że predestynacja – wybór klas wybrańców jest podobna do wyboru oficerów i szeregowców do armii, tj. decyzja o sposobie sformowania armii oraz wymaganiach w stosunku do kandydatów na poszczególne stanowiska zapada znacznie wcześniej niż następuje właściwy dobór osób na te stanowiska. Dziś zauważymy stosowność tej analogii także w innych zakresach.
 5. Predestynacja – kalwińska a biblijna
  W poprzednich odcinkach zastanawialiśmy się nad analogią biblijnej predestynacji (wyboru wiernych) na odpowiednie stanowiska pod warunkiem spełnienia określonych wymagań do wyboru kadetów i rekrutów w armii na stanowiska oficerów i szeregowców, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Dziś zajmiemy się różnicą między celami kalwińskiej oraz biblijnej doktryny predestynacji.