Istnienie najwyższego inteligentnego Stwórcy

Istnienie najwyższego inteligentnego StwórcyNawet z punktu widzenia sceptyka rozsądne i bezstronne zbadanie tego, co jest nieznane, w świetle tego, co znane, prowadzi nieuprzedzonego, inteligentnego badacza w kierunku prawdy. Jest jednak oczywiste, że bez bezpośredniego objawienia planów i celów Boga człowiek może jedynie zbliżyć się do prawdy i dojść do bardzo nieścisłych wniosków. Odłóżmy jednak na chwilę Biblię i wyłącznie z punktu widzenia rozumu popatrzmy na zjawiska we wszechświecie.

 1. Wstęp – porządek i harmonia stworzenia
  W pierwszym odcinku zwracamy uwagę na planowość, porządek, harmonię, piękno oraz inne świadectwa obecne w naturze, które świadczą o tym, że są one dziełem inteligentnego Stwórcy, a nie zwykłego przypadku.
 2. Bezrozumny dobór naturalny czy inteligentny projektant?
  W tym odcinku zwracamy uwagę na planowość, porządek i podobne cechy, jakie były obecne w stworzeniu – czy bezrozumna natura mogłaby je wytworzyć?
 3. Skoro Bóg istnieje, to…
  Skoro więc istnienie inteligentnego Stwórcy jest wyraźnie widoczną prawdą, którą potwierdza wszystko wokoło nas i w nas samych, gdyż jesteśmy Jego tworem, to co niesie za sobą zdanie sobie sprawy z istnienia tego potężnego Boga?
 4. Wnioski końcowe
  Końcowe wnioski tej krótkiej serii – czego możemy się spodziewać w związku z tym że taka Istota – Bóg – istnieje, i nas uczyniła?