Zadanie 1: Scena biblijna

Zadanie 1: Scena biblijnaDroga młodzieży, drogie dzieci – chcielibyśmy zaproponować Wam kreatywne spędzenie czasu z Biblią (jeżeli będziecie zainteresowani, to będziemy kontynuować przygotowywanie zadań).

Zadanie polega na nagraniu przez Was krótkiego filmu (komórką, czy dowolnym innym sprzętem), przedstawiającego jedną z zaproponowanych przez nas scen biblijnych, w których odegracie role występujących tam postaci. Gotowy film (lub link do pobrania go) prosimy wysłać na adres: kontakt@zborbielawa.pl

Zasady:

 • sposób wykonania, technika, ewentualne kostiumy, rekwizyty i inne podobne kwestie: dowolne i całkowicie nieobowiązkowe
 • treść: w miarę możliwości jak najbardziej zgodna z opisem Biblijnym, zakres tematyczny – poniżej
 • dopuszczalna długość filmu to co najwyżej 5 minut
 • czas nadsyłania filmów: bez ograniczeń
 • nie ma dolnych ani górnych ograniczeń wiekowych
 • nie ma nagród, ani żadnego oceniania przez nas „to lepsze, to gorsze”
 • sceny można odegrać samodzielnie lub w grupach
 • wszystkie prace spełniające powyższe warunki zostaną opublikowane na kanale Youtube naszego Zboru (LINK) oraz na naszym profilu na Facebooku (https://www.facebook.com/zborbielawa/))

Zakres tematyczny do wyboru:

 • Dawid pokonuje Goliata (1 księga Samuelowa rozdział 17)
 • Anioł zwiastuje Zachariaszowi, że urodzi mu się syn, Jan (Ewangelia Łukasza rozdział 1)
 • Baalam próbuje dojechać do Baalaka, ale napotyka na niespodziewaną przeszkodę… (4 Mojżeszowa rozdział 22)
 • Rebeka spotyka sługę Abrahama (1 Mojżeszowa rozdział 24)
 • Anna modli się o Samuela (1 księga Samuelowa rozdział 1)
 • Pan Jezus ratuje od śmierci kobietę przyłapaną na grzechu (Ewangelia Jana rozdział 8)
 • Przypowieść o synu marnotrawnym (Ewangelia Łukasza rozdział 15)
 • Paweł zwiedza Ateny i co z tego wynikło? (Dzieje apostolskie rozdział 17)
 • Skruszony celnik spotyka Jezusa (Ewangelia Łukasza rozdział 19)
 • Rahab ratuje posłańców Jozuego (Jozuego rozdział 2)

Czekamy na Wasze prace!