Bezrozumny dobór naturalny czy inteligentny projektant?

Bezrozumny dobór naturalny czy inteligentny projektant?Ci, którzy zaprzeczają istnieniu inteligentnego Stwórcy, twierdzą, że jedynym bogiem jest natura i że z niej rozwinęły się wszelkie formy życia zwierzęcego i roślinnego, bez nadzoru inteligencji. Mówią oni, iż proces ewolucji jest regulowany przez prawo „doboru naturalnego”. Tymczasem jednak wszystko, co wokół siebie widzimy, ma niezmienną formę, która nie rozwija się w formy wyższe. Istnieją ryby, które mogą przez jakiś czas używać swoich płetw jako skrzydeł i latać nad wodą, wiemy też o istnieniu żab, które śpiewają. Nic jednak nie wiadomo o tym, aby wspomniane gatunki przemieniały się w ptaki. I mimo, że wśród zwierząt istnieją okazy nieco przypominające wyglądem człowieka, nie ma jednak wcale dowodu na to, że człowiek pochodzi od takich stworzeń. Przeciwnie, badania dowodzą, że choć można wyhodować rozmaite odmiany w obrębie jednego gatunku, niemożliwością jest stałe połączenie różnych gatunków lub przemiana jednego gatunku w drugi.

Gdyby rzeczywiście bezrozumna natura powoływała do istnienia na drodze stwarzania lub ewolucji, to kontynuowałaby ten proces i nie byłoby takich zjawisk jak niezmienność skokowo różnych od siebie gatunków, ponieważ bez inteligencji nie mogłaby zaistnieć niezmienność cech. Ewolucja byłaby dzisiaj faktem, a my – świadkami przemian ryb w ptaki, a małp w ludzi. Bezrozumności doboru naturalnego sprzeciwia się także istnienie kodu DNA wpisanego w każdą część organizmów żywych – czy ktoś kiedykolwiek słyszał o projekcie bez wykonującego go projektanta? Dochodzimy zatem do wniosku, że taka teoria jest sprzeczna z ludzkim rozumem i z Biblią w punkcie, w którym twierdzi, że inteligentne istoty zostały stworzone przez jakąś moc, której brak inteligencji.

Nie mamy poważnych zastrzeżeń wobec takiego spojrzenia na teorię ewolucji, które zakłada stworzenie przez ewolucję, lecz wyklucza stworzenie w ten sposób człowieka. W skrócie mówiąc – iż inteligentna istota w sposób planowy, harmonijny, i przemyślany kierowała procesami ewolucyjnymi do czasu osiągnięcia pożądanych rezultatów – niezmiennych gatunków, jakie obecnie możemy oglądać, mogących przystosowywać się do różnych warunków klimatycznych i środowiskowych; a następnie stworzyła człowieka, dając mu analogiczną możliwość przystosowywania się do różnych warunków klimatycznych i środowiskowych.

Taki pogląd w żadnym sensie nie tylko nie unieważnia twierdzeń Biblii, lecz je podtrzymuje, wskazując, że natura, taka jaką dziś widzimy, uczy, że uporządkowała ją inteligentna istota i że ona była jej pierwszą przyczyną. Niech więc rozum ludzki stara się, najlepiej jak może, odtwarzać znane fakty, wynikające z logicznych i dostatecznie znanych przyczyn, przypisując właściwe znaczenie prawom natury w każdym wypadku. Lecz za tym całym skomplikowanym mechanizmem natury kryje się działalność wielkiego Twórcy, inteligentnego, wszechmocnego Boga.

Twierdzimy zatem, że istnienie inteligentnego Stwórcy jest wyraźnie widoczną prawdą, którą potwierdza wszystko wokoło nas i w nas samych, gdyż jesteśmy Jego tworem. Wszelkie władze naszego umysłu i naszych ciał świadczą o jego cudownej umiejętności przechodzącej nasze pojęcie. On też jest Autorem i Stworzycielem tego, co nazywamy naturą. Twierdzimy, że to On wprowadził i ustalił prawa natury, której piękno i harmonię działania widzimy i podziwiamy. To właśnie tego Stworzyciela instynktownie czcimy i wielbimy. Jego mądrość zaplanowała wszechświat, a moc go podtrzymuje i nim kieruje, a Jego mądrość i moc bezgranicznie przewyższają nasze.
Poprzednia stronaNastępna strona

 

linia podziału

Dla bardziej zainteresowanych tematem ewolucji/inteligentnego projektu, polecamy także film: https://youtu.be/5i7HGRnf4OU