Zaproszenie na Spotkanie w Hipodromie w 1910 roku

Zaproszenie na Spotkanie w Hipodromie w 1910 rokuZ okazji 68 rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo Izrael (jako, że podpisanie Deklaracji Niepodległości Izraela odbyło się 14 maja 1948 roku o godzinie 16:00), chcielibyśmy w relatywnie krótkiej, kilkuodcinkowej serii przypomnieć nieco historii o jednej z bardzo ważnych dla syjonizmu postaci.

Już w 1889 roku, zanim jeszcze żydowski świat usłyszał o Herzlu i syjonizmie, Charles Taze Russell wydał książkę p.t. „Nadszedł Czas”, w której przedstawił proroctwa, wyraźnie wskazujące, iż 1914 rok zaznaczy koniec „siedmiu czasów” lub „Czasów Pogan” i zapoczątkuje ważną zmianę również w stosunku do Boskiego wybranego narodu – Izraela. W swej książce p.t. „Przyjdź Królestwo Twoje” (wydanej w 1891 roku) długi rozdział poświęcił „Odrodzeniu Izraela”.

W 1910 roku czasopismo „The Overland Monthly” („Po ziemi co miesiąc”) opublikowało serię dwunastu artykułów pióra pastora Russella na temat „wybranego ludu Bożego”, które wzbudziły wielkie zaciekawienie i zainteresowanie wśród Żydów.

Gdy w 1910 roku pastor Russell powrócił z Palestyny, został zaproszony przez grupę amerykańskich syjonistów do przemówienia na masowym spotkaniu Żydów w nowojorskim Hipodromie. Russell, przebywając w Palestynie zaprzyjaźnił się z doktorem Levy z pewnej syjonistycznej organizacji, który to właśnie rekomendował to zaproszenie.

Cytujemy poniżej ich list zapraszający i odpowiedź pastora Russella:

linia podziału

Nowy Jork, 20.09.1910 r.
Pastor C.T. Russell, Brooklyn, Nowy Jork.

Drogi Panie: Pańskie przyjazne zainteresowanie narodem żydowskim w okresie kilku minionych lat nie umknęło naszej uwadze. Pańskie demaskowanie okrucieństw popełnionych przeciwko naszemu narodowi w imię chrześcijaństwa również pogłębiło nasze przekonanie, iż Pan jest szczerym przyjacielem. Pański wykład na temat „Jeruzalem i żydowskie nadzieje” wywołał żywą reakcję w sercach wielu z naszego narodu. Niemniej jednak przez pewien okres wątpiliśmy, czy jakikolwiek chrześcijański pastor może być naprawdę zainteresowany Żydem jako Żydem, a nie tylko w nadziei nawrócenia go. To właśnie z tego powodu niektórzy z nas poprosili Pana o publiczne przedstawienie istoty swego zainteresowania naszym narodem i pragniemy poinformować Pana, że oświadczenie złożone przez Pana w zupełności nas zadowoliło. Zapewnił nas Pan bowiem, że nie namawia Pan Żydów, by zostali chrześcijanami i przyłączyli się do którejś z protestanckich czy katolickich sekt lub grup. Oświadczenie to, pastorze Russell, zostało szeroko rozpowszechnione w żydowskich dziennikach. Czujemy zatem, że jako naród ze strony Pana nie musimy się niczego obawiać. Wręcz przeciwnie, w oświadczeniu wspomina Pan, iż podstawą Pańskiego zainteresowania naszym narodem jest wiara w świadectwa naszego Zakonu i posłannictwa naszych proroków. Z pewnością doskonale Pan rozumie, jakim zaskoczeniem jest dla nas chrześcijański duchowny przyznający, że w Biblii znajdują się nie wypełnione jeszcze proroctwa dotyczące Żydów, a nie chrześcijan, i że proroctwa te według pańskich badań zbliżają się do wypełnienia, które ma tak doniosłe znaczenie dla nas jako Żydów, a przez nas i dla narodów świata.

Fakty te, drogi pastorze Russell, doprowadziły do utworzenia komitetu dla zorganizowania masowego spotkania Żydów, który tym oto listem prosi Pana o wygłoszenie publicznego wykładu, szczególnie do przedstawicieli naszego narodu. Jeśli zechce Pan łaskawie przyjąć to zaproszenie, niech Pan pozwoli zasugerować sobie temat tegoż przemówienia, który, jak wierzymy, będzie bardzo interesujący dla publiczności, szczególnie zaś dla Żydów, a mianowicie: „Syjonizm w proroctwie”.

Jeśli chodzi o samo spotkanie, proponujemy niedzielne popołudnie w dniu 9 października o godz. 15.00. Na tę datę wynajęliśmy Hipodrom, największą i najwspanialszą salę Nowego Jorku, i mamy nadzieję, że data ta oraz wybrane przez nas miejsce okażą się dla Pana dogodne. Zapewniamy duże audytorium głęboko zainteresowanych Żydów, nie licząc tych, którzy mogą przybyć oprócz nich.

Ufamy, iż w niedługim czasie otrzymamy od Pana odpowiedź.
Z wyrazami szacunku,
ŻYDOWSKI KOMITET DO MASOWYCH ZGROMADZEŃ”

linia podziału

Żydowski Komitet do Masowych Zgromadzeń, Nowy Jork.

Panowie: Wasze uprzejme zaproszenie, aby przemówić do Żydów na masowym zebraniu w nowojorskim Hipodromie w niedzielę 9 października, nadeszło punktualnie.

Dziękuję Panom za zaufanie, na które wskazuje to zaproszenie. Wybrana przez Panów data jest nie tylko odpowiednia w związku z nowym rokiem żydowskim, lecz bardzo odpowiednia w stosunku do moich własnych przygotowań związanych z wyjazdem 12 października do Londynu i gdzie indziej.

Spomiędzy licznych wybitnych członków Pańskiego narodu, zaproponowanych do przewodniczenia na tym zebraniu, wybrałem p. Johna Barrondessa, ponieważ miałem przyjemność osobiście z nim rozmawiać i dlatego, że wierzę, iż jest wysoce ceniony jako taki w radach Pańskiego środowiska.

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku,
oddany C.T. Russell
Następna strona