Część 3: arytmetyce

Nasze wykształcenie wykazuje braki w… część 3: arytmetyce

Nasze wykształcenie wykazuje braki w… część 3: arytmetyce…jeśli nie nauczyliśmy się obliczać dni naszych, abyśmy mogli doprowadzić swe serca do mądrości (Psalm 90 werset 12: „Naucz nas liczyć dni nasze, Abyśmy posiedli mądre serce!”) i dodać do naszej wiary pozostałe zalety Chrystusowe (2 Piotra rozdział 1 wersety 5-9: „(5) Dlatego też właśnie, dołożywszy całej pilności, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, (6) do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, (7) do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość. (8) Gdy bowiem będziecie je mieli, i to w obfitości, nie pozostawią was one bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (9) Komu bowiem ich brak, jest ślepy będąc krótkowzrocznym, zapomniał o oczyszczeniu z dawnych swoich grzechów”).

linia podziału

„(…) Kiedy spoglądamy w przyszłość na nasze chodzenie z Bogiem (…), moglibyśmy zapytać samych siebie: Jakie błogosławieństwa mogę otrzymać od Niego i jakie błogosławieństwa mogę udzielić innym w harmonii z Prawdą i jej Duchem? To będzie zależało od tego w jak bliskiej żyjemy harmonii z naszym tekstem. Jeśli prawdziwie miłujemy Boską mądrość, będziemy przez nią faworyzowani, ponieważ za pilne poszukiwania zostaniemy nagrodzeni znalezieniem jej. „A Bóg mój napełni wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego chwalebnie w Jezusie Chrystusie” (Filipian rozdział 4 werset 19). On daje nam obfitość Prawdy potrzebnej dla naszego zbudowania, pociechę i kierownictwo; a Jego błogosławieństwa będą naszymi w przyjmowaniu, radowaniu się i dzieleniu z innymi, proporcjonalnie do tego jak my „liczymy [bierzemy pod uwagę] dni nasze, abyśmy przywiedli serca do mądrości” (Psalm 90 werset 12).

Zdecydujmy się więc liczyć każdy dzień. Pamiętajmy, że „Początkiem wszystkiego jest mądrość, nabywajże mądrości, a za wszystką majętność twoją nabywaj roztropności” (Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 7). Usiądźmy u stóp Mistrza, aby uczyć się od Niego i pamiętając, że „jednego potrzeba” wybierzmy „dobrą cząstkę” (ewangelia Łukasza rozdział 10 wersety 41 i 42). Niech „troski, bogactwa i oddawanie się rozkoszom życia” oraz „pożądliwość innych rzeczy” (ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 14; ewangelia Marka rozdział 4 werset 19) nie „zaduszają” w naszych sercach owoców dobrego nasienia. Troskliwie i każdodziennie przestrzegajmy rady Apostoła: „Staraj się, abyś się doświadczonym stawił Bogu robotnikiem, który by się nie zawstydził i który by dobrze rozbierał słowo prawdy” (2 Tymoteusza rozdział 2 werset 15; rozdział 3 wersety 14-17). „Miłosierdzie i prawda niech cię nie opuszczają: uwiąż je u szyi twojej [służąc im pilnie i zdobiąc nimi jako drogimi kamieniami i ornamentami nową wolę i charakter okazywany wszystkim], napisz je na tablicy serca twojego [zapisz je głęboko i trwale w twoich uczuciach] (Przypowieści Salomonowe rozdział 3 werset 3).

Stosownie do tego, starajmy się (…), jak nigdy przedtem miłować Boską mądrość i poszukiwać ją z powagą. Poszukujmy tę mądrość w naszym prywatnym studiowaniu Biblii i kiedykolwiek to jest możliwe – także w zborowym (Hebrajczyków rozdział 10 werset 25; ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 20). Niech Jego duch „mocy i miłości i zdrowego zmysłu” (2 Tymoteusza rozdział 1 werset 7) przenika i oddziałuje na nasze codzienne życie tak, aby ta mądrość przejawiała się we wszystkich naszych myślach, słowach i czynach. „Dlatego i my… nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście byli napełnieni znajomością woli jego we wszelkiej mądrości i wyrozumieniu duchowym” (Kolosan rozdział 1 werset 9). (…)”

Teraźniejsza Prawda nr 248 z 1970 r., str. 5
Poprzednia stronaNastępna strona