W 2 Mojżeszowej jest On Barankiem Paschalnym

W 2 Mojżeszowej jest On Barankiem PaschalnymBiblia w taki lub inny sposób, w swych doktrynach, przykazaniach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach i typach, w każdej z ksiąg wskazuje na Jezusa, Mesjasza (Chrystusa), w którym skupia się wielki Boski Plan Zbawienia, zarówno Kościoła, jak i świata. Ponieważ w istocie tych świadectw jest bardzo wiele, podamy tylko niektóre z nich.

W 2 Mojżeszowej jest On Barankiem Paschalnym:

2 Mojżeszowa rozdział 12 werset 21:

  • Biblia Warszawska: „Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę, i zabijcie go na ofiarę paschalną”.
  • Biblia Tysiąclecia: „Mojżesz zwołał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich: Odłączcie i weźcie baranka dla waszych rodzin, i zabijcie jako paschę”.

1 Koryntian rozdział 5 werset 7:

  • Biblia Warszawska: „Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni; albowiem na naszą wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus”.
  • Biblia Tysiąclecia: „Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha”.

Ewangelia Jana rozdział 1 werset 29:

  • Biblia Warszawska: „Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.
  • Biblia Tysiąclecia: „Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.

Skoro więc Chrystus jest przedstawiony w baranku Paschalnym, a jego ofiara została symbolicznie pokazana w ofiarowaniu tego baranka, to także i wszystkie inne szczegóły, które zostały ukazane przy okazji zabijania tego baranka są symbolami rozmaitych kwestii towarzyszących składaniu ofiary przez Jezusa (np. tego co należało zrobić z krwią baranka, jak go spożywać, w jaki sposób się zachowywać tej nocy, kto był zagrożony a kto ratowany i przed czym, itp.). Jak mówi Hebrajczyków rozdział 10 werset 1 i Kolosan rozdział 2 werset 17 – były one „cieniami przyszłych dóbr/spraw/rzeczy” – zapowiedziami tego, co miało zostać później uczynione w rzeczywistości.

Niektóre spośród wielu wykładów, które mogą rozjaśnić poszczególne symbole:

Poprzednia stronaNastępna strona