W księdze Sędziów On jest Wielkim Sędzią

W księdze Sędziów On jest Wielkim SędziąBiblia w taki lub inny sposób, w swych doktrynach, przykazaniach, obietnicach, napomnieniach, proroctwach i typach, w każdej z ksiąg wskazuje na Jezusa, Mesjasza (Chrystusa), w którym skupia się wielki Boski Plan Zbawienia, zarówno Kościoła, jak i świata. Ponieważ w istocie tych świadectw jest bardzo wiele, podamy tylko niektóre z nich.

W księdze Sędziów On jest Wielkim Sędzią:

To, że Gedeon jest postacią typiczną, jest oczywiste na podstawie faktu, że święty Paweł wymienia go wśród bohaterów wiary:

  • Hebrajczyków rozdział 11 werset 32: „I co mam jeszcze powiedzieć? Zabrakłoby mi czasu na opowiadanie o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie, Samuelu i o prorokach”,

oraz stwierdza:

  • Hebrajczyków rozdział 12 werset 1: „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami”,

że jesteśmy objęci, otoczeni, tak jak typ (cień/symbol) otacza swój antytyp (rzeczywistość/wypełnienie), przez tych bohaterów wiary jako obłok świadków – typicznych świadków, jako cienie.

Fakt, że bitwy Gedeona z Midianitami są typami („cieniami rzeczy przyszłych”), jest bezpośrednio stwierdzony:

  • Izajasza rozdział 9 werset 4: „Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów”;
  • Izajasza rozdział 10 werset 26: „Pan Zastępów wzbudzi bicz na niego, jak wtedy, gdy poraził Madianitów przy skale Oreba lub gdy [wyciągnął] laskę swą przeciw morzu i podniósł ją na drogę Egipcjan”;
  • Psalm 83 wersety 10, 12 i 13: „(10) Uczyń im tak, jak Midianitom, Jak Siserze i Jabinowi nad potokiem Kiszon, (11) Kiedy zostali wytępieni w En-Dor I stali się nawozem ziemi. (12) Postąp z nimi, z ich dostojnikami, jak z Orebem i Zeebem, Jak z Zebachem i Salmuną, i ze wszystkimi ich książętami, (13) Którzy mieli chęć wziąć w posiadanie pastwiska Boga!”.

Ponieważ Gedeon był przywódcą typicznego Izraela, należy się spodziewać, że jest on typem na Jezusa, Wodza antytypicznego Izraela. Imię Midian znaczy „walka”, a Midianici reprezentują błądzicieli, którzy walczyli z ludem Bożym oraz ciemiężyli go błędnymi doktrynami i praktykami. Imię Gedeon znaczy natomiast „niszczyciel” – i wskazuje na punkt widzenia, z jakiego jest on typem na Jezusa (niektóre inne punkty widzenia już wskazaliśmy w poprzednich częściach tej serii), gdyż nie pokazuje Go on z każdego punktu widzenia, ale jako Niszczyciela grzechu, błędu, samolubstwa i światowości.

Rozmaite szczegóły związane z tym typem i antytypem są bardzo ciekawe, ale pozostawimy je na kiedyś w przyszłości, gdy zajmiemy się nimi w stosownej serii na ten temat.

PS: Inny z typów księgi Sędziów, w którym Chrystus jest przedstawiony w osobie Otniela przedstawiliśmy w jednym z odcinków serii o Dniu Sądu.
Poprzednia stronaNastępna strona