‚Miłość jest cierpliwa, uprzejma jest. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą’

'Miłość jest cierpliwa, uprzejma jest. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą'„Miłość jest cierpliwa” – 1 Koryntów rozdział 13 werset 4

Po przedstawieniu nam istoty tego, dlaczego miłość jest tak ważna, Apostoł przechodzi następnie do opisania czym ona jest, a czym nie jest – w jaki sposób działa (albo: w czym wyraża się jej działanie), a w jaki nie. Skoro tak, to spróbujmy w sposób praktyczny zastosować jego słowa do nas samych i zapytajmy samych siebie:

„Miłość jest cierpliwa” – Czy mam taką miłość (szczególnie do domowników wiary), która prowadziłaby mnie do znoszenia znacznych cierpień, przykrości i to przez długi czas, a jednak bycia łagodnym, uprzejmym w stosunku do nich? Czy jestem cierpliwy w obliczu słabości i niedoskonałości tych, którzy wykazują jakiekolwiek dowody dobrych intencji? Czy jestem cierpliwy nawet w stosunku do tych, którzy zeszli z właściwej drogi, zdając sobie sprawę z tego, że wielki Przeciwnik zaślepia umysły większości ludzi i pamiętając, że taki sposób okazywania miłości był bardzo widoczny w naszym Panu Jezusie, który był cierpliwy względem Swoich wrogów?

„Uprzejma jest” – Czy jestem uprzejmy w tym w jaki sposób postępuję? Czy staram się czuwać nad swoimi manierami i tonem głosu wiedząc, że mają one wielki wpływ na wszelkie sprawy życia? Czy mam tego rodzaju miłość, która przenikałaby wszystkie moje czyny, słowa i myśli? Czy myślę o drugich i przejmuję się ich dobrem? Czy odczuwam i objawiam uprzejmość w stosunku do nich, w moich słowach, spojrzeniu i czynach? Chrześcijanin powinien być bardziej od kogokolwiek innego, uprzejmym, przyjacielskim i łagodnym, zarówno w domu, w miejscu pracy, jak i w kościele – po prostu wszędzie. W miarę osiągania doskonałej miłości, ciągłym wysiłkiem naszego serca będzie przepajanie każdego naszego słowa i uczynku, a także i myśli, z których one wynikają, w jak największym stopniu cierpliwością i uprzejmością. Dla dzieci Bożych te cechy nie powinny być zaledwie zewnętrznymi ozdobami. Więcej – one nie mogą być takimi. Wręcz przeciwnie – one są owocami Ducha, wyrastającymi, wynikającymi z przyjścia do społeczności z Bogiem, nauczenia się o Nim i przyjęcia Ducha Jego świętości – miłości.

„Miłość nie zazdrości” – Czy posiadam miłość, która „nie zazdrości”? Miłość, która jest tak szczodrą, że może patrzeć na powodzenie innych i cieszyć się tym ich powodzeniem, choćbym nawet przez pewien czas nie miał powodzenia w moich własnych sprawach? Taką właśnie jest prawdziwa szczodrość, która jest prawdziwym przeciwieństwem zazdrości i zawiści, które wyrastają z naszej upadłej ludzkiej natury. Korzeniem zazdrości jest samolubstwo. Zazdrość nie wyrośnie na korzeniu miłości. Miłość będzie radować się z tymi, którzy się radują, będzie cieszyć się powodzeniem każdego dobrego słowa i pracy, a także z postępów w rozwoju chrześcijańskiego charakteru i w służbie Bogu wszystkich tych, którzy są pobudzani Duchem Świętym.

„Nie przechwala się, nie unosi się pychą” – Czy posiadam miłość, która jest pokorna, która „nie nadyma się”? Miłość, która skłania się ku skromności, która się nie przechwala i nie wynosi? Czy mam miłość, która pobudzałaby mnie do dobrych uczynków, nie po to by były one widziane przez ludzi, lecz bym czynił to samo, choćby nikt o tym nie wiedział i tego nie widział, oprócz samego Boga tylko? Miłość, która nie przechwala się ani swoją wiedzą, ani zacnością, lecz w pokorze uznaje, że każdy dobry i doskonały dar pochodzi od Ojca? I… czy odwdzięczam się Jemu swoją miłością i służbą za każdą łaskę jaką od Niego otrzymuję? Chełpliwa nadmierna samoocena doprowadziła wielu ludzi nie tylko do głupoty, ale czasami nawet do popełniania wielkich grzechów w trakcie próby potwierdzenia, że faktycznie są w stanie wykonać swoje przechwałki. Duch Pański jest duchem zdrowego rozsądku, który stara się nie tylko szczodrze oceniać drugich, ale także trzeźwo oceniać samego siebie i nie przeceniać, nie myśleć zbyt wysoko o swoim charakterze i osiągnięciach.

Poprzednia stronaNastępna strona