Jakie są duchowe istoty? Cz.2 – Niewidzialne

Obrazek jest taki sam jak poprzednio, przy czym pod tytułem odcinka jest tym razem cytat z 4 Mojżeszowej rozdziału 22 wersetu 31: "Wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła Pańskiego, stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku (...)"Kontynuujemy zastanowienie odnośnie właściwości ciał istot duchowych, czyli tego jakie są duchowe istoty? jakie są ich możliwości? i jakimi prawami się rządzą?

Kiedy badamy zapisane w Biblii fakty o Panu Jezusie po Jego zmartwychwstaniu i o aniołach, którzy też są duchowymi istotami, z duchowego punktu widzenia, tj. „do rzeczy duchowych duchową miarę stosując” (1 Koryntian rozdział 2 werset 13 – „Głosimy to też nie słowami, których uczy mądrość ludzka, ale takimi, których uczy Duch, do rzeczy duchowych duchową miarę stosując”), możemy uzyskać pewne ogólne informacje odnoszące się do istot duchowych.

Po pierwsze więc – aniołowie mogą być i często są obecni, lecz niewidzialni:

  • Psalm 34 werset 8: „Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich”.
  • Hebrajczyków rozdział 1 werset 14: „Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?”

Czy usługują oni jako istoty widzialne, czy niewidzialne? Na pewno jako niewidzialne. Przykładowo:

  • Kiedy Elizeusz został otoczony przez zastępy asyryjskie, jego sługa przeraził się i Elizeusz modlił się do Boga, ażeby oczy młodzieńca zostały otwarte: „Panie, proszę, otwórz jego oczy, niech przejrzy! PAN spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów!” (2 Królewska rozdział 6 werset 17).
  • Podobnie, gdy Bileam nie dostrzegał niewidzialnego anioła, zobaczyła go oślica, gdyż jej oczy zostały otwarte: „(…) (31) Wtedy Pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła Pańskiego, stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją. (32) I rzekł do niego anioł Pański: Dlaczego zbiłeś już trzy razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. (33) Oślica mnie widziała i trzy razy przede mną ustępowała; gdyby nie była ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił, a ją zachował przy życiu” (4 Mojżeszowa rozdział 22 wersety 21-33).

Poprzednia stronaNastępna strona