Badania Bereańskie

Badania BereańskieInny rodzaj zebrań (poza omówionymi w poprzednich odcinkach „Badaniami Tematycznymi”), który okazał się bardzo korzystny przy badaniu Słowa Bożego, znany jest pod nazwą „Badanie Bereańskie”/”Bereańskie Koło Badania Biblii”/”Studium Bereańskie”.

Skąd wzięło się określenie „Badanie Bereańskie” i co ono oznacza? W Dziejach Apostolskich rozdziale 17 wersetach 10-12 czytamy: „(10) Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów, (11) którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają. (12) Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów”. Na pamiątkę owych szlachetnych i gorliwych braci z miasta Berei, nasze regularne badania Biblii przy pomocy podręczników pomagających nam w jej studiowaniu, nazywamy badaniami Bereańskimi. Samo słowo „badanie” oznacza sprawdzanie „czy tak się rzeczy mają”, jak ktoś próbuje nas przekonać – czy to ustnie, czy pisemnie, czy w jakikolwiek inny sposób.

Zebrania tego typu nie są zwykłymi kółkami czytelników, lecz poświęcone są systematycznemu badaniu Boskiego planu we wszystkich jego częściach i aspektach, poprzez omawianie kolejnych związanych z nim zagadnień. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich częściach – stosowną pomocą w tych badaniach Biblii są rozmaite podręczniki, które traktują kolejne przedmioty związane z Boskim planem w połączeniu ze sobą i w określonej kolejności (w naszej społeczności korzystamy w tym celu między innymi z kolejnych tomów Wykładów Pisma Świętego – link do wersji PDF pierwszego z nich: ‚Boski Plan Wieków’, ale mniej lub bardziej nadaje się do tego każdy podręcznik – o ile będzie wnikliwie i dokładnie badany, „czy tak się rzeczy mają” jak jest to w nim przedstawione).

Aby zebrania te przynosiły właściwą korzyść, zarówno przewodniczący, jak i zebrani muszą odróżnić czytanie od badania. Jeśli chodzi bowiem o czytanie, to wszyscy drodzy przyjaciele mogą z powodzeniem, a może nawet z większym pożytkiem, przeczytać tekst w domu. Celem tych badań jest zajęcie się pewną częścią każdego tematu, zwykle przedstawioną w jednym lub kilku paragrafach/akapitach, gruntowne jej omówienie i przytoczenie odnośnych wersetów Pisma Świętego itd., dokładne przedyskutowanie zagadnienia i skłonienie, o ile to możliwe, każdego uczestnika zebrania do wyrażenia swej myśli względem rozważanego zagadnienia, a potem przejście do następnego przedmiotu. Zależnie (między innymi) od długości, zakresu tematów, głębi treści i stopnia wnikania w treść myśli związanych z poszczególnymi tematami, takie badanie pojedynczego podręcznika zwykle zajmuje od 1-2 lat do czasem nawet kilkunastu lat, przynosząc wielkie zainteresowanie i pożytek.

Główna różnica pomiędzy Badaniem Tematycznym a Badaniem Bereańskim polega na sposobie przebiegu każdego z nich. W Badaniu Tematycznym wyznaczone osoby wyszukują w różnych źródłach możliwie pełne informacje na przydzieloną im część tematu i podczas zebrania dzielą się z pozostałymi uczestnikami wnioskami na temat przydzielonego im zagadnienia, oraz całe zgromadzenie ma możliwość zadawania pytań oraz wypowiadania się zgodnie albo przeciwnie względem tego, co przedstawiła dana wyznaczona osoba. W Badaniu Bereańskim bada się kolejne akapity i paragrafy wybranego podręcznika, rozważając kolejne zawarte w nich myśli, w czym powinno brać udział całe zgromadzenie, wypowiadając się zgodnie albo przeciwnie względem tego, co zostało zaproponowane przez podręcznik, zadając pytania i uzupełniając, lub konfrontując treści danego podręcznika z treściami z innych źródeł (za kilka odcinków zaczniemy dokładniej się przyglądać sposobowi przebiegu Badania Bereańskiego i rozwiniemy te myśli szerzej). Aby lepiej zobrazować na czym polega Badanie Bereańskie od ósmego odcinka niniejszej serii na końcu każdego z odcinków zamieszczamy „Pytania Bereańskie”, które dotyczą kolejnych myśli każdego z akapitów danego podręcznika i wspólne zastanawianie się nad nimi (oraz dowolnymi innymi, jakie prowadzący oraz uczestnicy dodadzą do nich, jeśli uznają je za związane z tematem) pozwala dogłębnie zbadać każdy z rozważanych tematów.

Oba rodzaje owych zebrań Badań mają swoje zalety (porównamy je prawdopodobnie w ostatnim odcinku tej serii), i, naszym zdaniem, warto przeprowadzać je oba równocześnie lub naprzemiennie (zależnie od ilości zebrań Badań zaplanowanych przez Zbór na każdy tydzień).
Poprzednia strona
Następna strona

„Bereańskie” pytania do przemyślenia i rozważenia w związku z dzisiejszym odcinkiem. Pytania oznaczone gwiazdką nie są ujęte w powyższym tekście.

1) Jaki jest inny od badania tematycznego rodzaj badań?
2) Skąd wzięło się określenie „badanie bereańskie”? (Dzieje Apostolskie rozdział 17 wersety 10-12)
3) Co oznacza to określenie?
4) A co oznacza słowo „badanie”?
5) Na czym polegają te badania?
6) Jakich podręczników używa się podczas tych badań?
7) Pod jakim warunkiem dowolny podręcznik będzie korzystny?
8) Co należy odróżnić aby skorzystać z tego rodzaju badań?
9) Jakie są cele takich badań?
10) Ile może trwać badanie pojedynczego podręcznika?
11*) Kiedy jest dobry czas na takie badania?
12) Na czym polega Badanie Tematyczne?
13) Na czym polega Badanie Bereańskie?
14) W jaki sposób można dogłębnie rozważyć wszystkie myśli dotyczące danego tematu?
15*) Jakie zalety mają oba rodzaje owych zebrań Badań?
16*) Jakie wady mają oba rodzaje owych zebrań Badań?
17*) W jakich sytuacjach Badania Tematyczne mogą być bardziej korzystne od Badań Bereańskich?
18*) W jakich sytuacjach Badania Bereańskie mogą być bardziej korzystne od Badań Tematycznych?
19*) Jaki rodzaj badań przeprowadzamy w naszej społeczności? Czy warto zrobić jakąś zmianę w tym zakresie?
Poprzednia strona
Następna strona