Jak osiągnąć możliwie największe korzyści z badań bereańskich

Jak osiągnąć możliwie największe korzyści z badań bereańskichW poprzednich odcinkach omówiliśmy różne aspekty związane z przygotowaniem się do bereańskiego badania Biblii – zarówno uczestników jak i prowadzącego, oraz z samym prowadzeniem tego badania. Obecnie chcielibyśmy dodać do nich jeszcze kilka porad, o których z doświadczenia wiemy, że są bardzo przydatne w celu osiągnięcia możliwie największych korzyści z badań – ich oryginalna wersja została opublikowana po polsku po raz pierwszy w 1924 roku i od tego czasu udowadniają one swoją przydatność. W naszym Zborze zamieszczamy kolejne fragmenty tych porad w ich streszczonej wersji przy każdym kolejnym zestawie ogólnych i szczegółowych pytań jakie są przygotowywane do rozważanych podręczników, aby je sobie regularnie przypominać i stosować:

  1. Podczas odpowiadania na pytanie patrzmy na pytanie, nie na podręcznik;
  2. jeśli przewodniczący zadaje pytania imiennie, to czekajmy aż zostaniemy powołani do odpowiedzi;
  3. odpowiedź powinna być możliwie krótka, do punktu i przedstawiana całemu zborowi;
  4. odpowiedź powinna być ściśle na pytanie, a pomijać wszystko, co nie jest związane z tematem;
  5. to ścisłe odpowiadanie powinno być tak ścisłe jak to tylko możliwe, aby posunąć badanie do przodu;
  6. powinniśmy odpowiadać na pytanie przewodniczącego badania, a nie roztrząsać odpowiedzi innych osób;
  7. nie powtarzajmy już raz wypowiedzianych przez kogoś innego myśli;
  8. niewypowiedziane dotąd dodatkowe myśli związane z badanym tematem powinny zostać wypowiedziane;
  9. dodatkowe pytania członków zboru powinny być zadawane dopiero po rozważeniu pytań prowadzącego;
  10. każdy powinien okazywać wypowiedziom drugich takie samo zainteresowanie, jakie chciałby, aby oni okazywali jego wypowiedziom.

Poprzednia stronaNastępna strona