Korzyści z tych metod, oraz przygotowanie się uczestników

Korzyści z tych metod, oraz przygotowanie się uczestnikówDzisiaj zastanowimy się nad korzyściami ze stosowania metod prowadzenia badania zaproponowanych w poprzednich odcinkach oraz w krótkości zajmiemy się drugą stroną – przygotowaniem się uczestników badania.

Jakie korzyści wypływają z zaproponowanych w poprzednich odcinkach metod prowadzenia badania? Jest ich wiele, między innymi umożliwiają zachowanie pokoju i porządku w Zborze, zapewniają ciągłość nauczania i uczenia się, pociągają uczniów dając im możliwość indywidualnych odpowiedzi, dostosowują temat do różnych zdolności członków Zboru. Dają też każdemu szansę wyrażenia własnej opinii i zrozumienia, że wypowiadane przez niego/nią zdanie jest wyrazem każdej sprawy przedstawianej Zborowi – nikt nie wchodzi drugiemu w słowo, nie przerywa, nie zagłusza – każdy wie, że w stosownym czasie otrzyma głos i możliwość wypowiedzenia swoich myśli, zadania pytań i rozwiania swoich wątpliwości. Zapewniają zdyscyplinowaną wolność wypowiedzi w Zborze i sprzyjają rozwojowi serca i umysłu zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Dzięki zwracaniu się wszystkich do przewodniczącego a nie siebie nawzajem pomagają uniknąć ataków personalnych i odbierania tego co mówią drudzy jako ataki personalne – w ich miejsce wprowadzając konstruktywne rozważanie badanego tematu. Pomagają także posuwać się do przodu w rozważanym temacie i wracać do niego w przypadku, gdyby jakieś dodatkowe pytania odprowadziły tymczasowo uwagę badających od niego.

Zastanówmy się obecnie nad kwestią sposobu aranżacji spraw odnoszących się do pozostałych członków Zboru. Podobnie jak przewodniczący badania, oni również powinni przygotowywać się do badania, ponieważ nieprzygotowanie prowadzi do zła, bałaganu i braku odpowiedzi, co więcej – niepotrzebnie upokarza Zbór i nauczyciela, dostarcza okazji do dysput oraz rozprzestrzeniania się błędu i w najlepszym razie głowa i serce nieprzygotowanych odnoszą tylko niewielkie korzyści. Tymczasem lekcja dobrze przygotowana przez wszystkich zazwyczaj przebiega sprawnie i spokojnie, wpływając budująco zarówno na nauczyciela jak i na Zbór, dodaje ważności Prawdzie, wykazuje błędy, oraz podnosi głowę i serce. Dlatego też tak ważnym jest, by zarówno Zbór, jak i przewodniczący badania przygotowywali się do niego.

A jaki jest wobec tego najlepszy sposób przygotowania się do badania dla jego uczestników? Najlepszym sposobem przygotowania się członków Zboru jest próba postawienia się w sytuacji przewodniczącego badania i przygotowania pytań szczegółowych tak, jakby to każdy z osobna miał stanąć za pulpitem i przewodniczyć w badaniu. To właśnie dlatego nasza obecna seria nie jest skierowana tylko do starszych i kandydatów na starszych, ale do wszystkich. Tak więc należy studiować pytania ogólne i akapity, na których te pytania oparto, we wzajemnym powiązaniu, próbować wyszukiwać związki pomiędzy głównymi słowami lub grupami słów z pytania ogólnego, z głównymi myślami zawartymi w akapitach, należy zaglądać do wszystkich odnośników, badać je i ich konteksty. Wszystko to bardzo dopomoże do doskonałego przygotowania się do badania, odniesienia możliwie największego zbudowania samemu i pomocy innym w osiągnięciu tego samego.
Poprzednia stronaNastępna strona

„Bereańskie” pytania do przemyślenia i rozważenia w związku z dzisiejszym odcinkiem. Pytania oznaczone gwiazdką nie są ujęte w powyższym tekście.

1) Pytanie ogólne: Jakie korzyści wypływają z zaproponowanych w poprzednich odcinkach metod prowadzenia badania?
*a) odnośnie pokoju w Zborze?
*b) odnośnie porządku w Zborze?
*c) odnośnie nauczania i uczenia się?
*d) odnośnie różnych możliwości członków Zboru?
e) odnośnie wyrażania własnych opinii przez wszystkich i przedstawiania ich Zborowi?
*f) Co one zapewniają i dlaczego?
*g) Czemu sprzyjają i dlaczego?
h) Czego i w jaki sposób pomagają unikać?
i) W czym jeszcze pomagają?

2) Pytanie ogólne: Dlaczego uczestnicy badania powinni przygotowywać się do badania?
a) Do czego prowadzi nieprzygotowanie?
*b) Jaki ponadto jest jego skutek dla Zboru i nauczyciela – i dlaczego?
*c) Do jakich rzeczy dostarcza ono okazji – i dlaczego?
*d) Jaki jest skutek braku przygotowania dla głowy nieprzygotowanych?
*e) Jaki jest jego skutek dla ich serca?
f) Jaki jest skutek przygotowania do badania dla jego przebiegu?
g) Jaki jest jego wpływ na uczestników badania?
*h) Na Prawdę?
*i) Na błąd?
*j) Na głowy uczestników badania?
*k) Na serca uczestników badania?

3) Pytanie ogólne: Jaki wobec tego jest najlepszy sposób przygotowania się do badania dla jego uczestników?
a) W czyją rolę powinni wczuć się uczestnicy badania?
b) Co w związku z tym powinni zrobić?
c) W jaki sposób powinni to uczynić?
d) W czym to pomoże?
e) Dla kogo więc te wszystkie porady są ważne?
Poprzednia stronaNastępna strona