Prawodawstwo starożytnego Izraela – cz.4: Prawa cudzoziemców, sług oraz starców

Ten sam obrazek jak na poprzedniej podstronie, jedyna różnica to część napisu na dole: Część 11: Prawodawstwo starożytnego Izraela - cz.4: Prawa cudzoziemców, sług oraz starcówW poprzednim odcinku zastanawialiśmy się nad prawami kapłanów i zauważyliśmy, że w Biblii nie ma nic, co by zabezpieczało oddawanie czci kapłanom – a gdyby prawa były autorstwa oszukańczych kapłanów, to w żadnej sprawie nie byliby tak uważni jak w zapewnieniu czci i szacunku dla siebie, a srogich kar i klątw dla tych, którzy by ich źle traktowali. Niczego takiego w Piśmie Świętym nie ma. Nic nie mówi ono o zabezpieczeniu szczególnego szacunku i czci względem kapłanów, ani o ich nietykalności w obliczu przemocy lub znieważenia. Przeciwnie – ich jedyną ochroną było powszechne prawo, które nie robiło różnicy między klasami i nie miało względu na osoby. Jest to tym bardziej znamienne, że sposób traktowania np. sług, cudzoziemców i starców był przedmiotem specjalnego ustawodawstwa.

Na przykład – w kwestii cudzoziemców (przy czym można tu zastąpić słowo „cudzoziemców” słowem „uchodźców”… co dobrze by było, by dało do myślenia niektórym także dzisiaj…), Zakon nakazywał:

  • 2 Mojżeszowa rozdział 22 wersety 21-24: „(21) Cudzoziemca nie będziesz gnębił ani uciskał, sami bowiem byliście cudzoziemcami w Egipcie. (22) Nie będziesz gnębił żadnej wdowy ani sieroty. (23) Bo jeśli będziesz to czynił, a oni zaczną wołać do Mnie, na pewno wysłucham ich wołania. (24) Wówczas zapłonie mój gniew i wybiję was mieczem — i wasze żony zostaną wdowami, a wasze dzieci sierotami”;
  • 2 Mojżeszowa rozdział 23 werset 9: „Nie będziesz uciskał cudzoziemców, gdyż znacie życie cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie”;
  • 3 Mojżeszowa rozdział 19 wersety 33-34: „(33) Jeśli w twoim kraju będzie z tobą mieszkał cudzoziemiec, nie będziesz go gnębił. (34) Cudzoziemca, który zamieszka u was, będziesz traktował tak jak tubylca, tak jak jednego z was. Będziesz go kochał jak samego siebie, gdyż sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej — Ja, PAN, jestem waszym Bogiem”.

W kwestii sług – pracowników, lub niewolników, również były szczególne uregulowania:

  • 3 Mojżeszowa rozdział 19 werset 13: „Nie będziesz wyzyskiwał swojego bliźniego i nie będziesz względem niego postępował jak zdzierca. Nie będziesz też zatrzymywał u siebie do dnia następnego zapłaty najemnika”;
  • 5 Mojżeszowa rozdział 24 wersety 14-15: „(14) Nie czyń krzywdy najemnikowi, biedakowi i ubogiemu z twoich braci albo z obcych przybyszów, którzy są w twojej ziemi, w twoich bramach. (15) W tym samym dniu, kiedy wykonał swoją pracę, dasz mu jego zapłatę, przed zachodem słońca, gdyż on jest biedny i z tego się utrzymuje, aby nie wołał do Pana przeciwko tobie, bo miałbyś grzech”;
  • 2 Mojżeszowa rozdział 21 wersety 26 i 27: „(26) Jeśli ktoś ugodzi w oko swojego niewolnika lub niewolnicę i wybije je, za jego oko obdarzy go wolnością. (27) Jeśli ktoś wybije ząb swojemu niewolnikowi lub niewolnicy, za jego ząb obdarzy go wolnością”.

I podobnie było w stosunku do osób starszych wiekiem oraz ułomnych:

  • 3 Mojżeszowa rozdział 19 werset 32: „Przed starcem wstaniesz i okażesz mu szacunek, w ten sposób wyrazisz bojaźń wobec twojego Boga. Ja jestem PANEM!”;
  • 3 Mojżeszowa rozdział 19 werset 14: „Nie będziesz złorzeczył głuchemu, a przed ślepym nie będziesz kładł przeszkody, ale będziesz się bał Boga swojego; Jam jest Pan”.

Tak dużo uregulowań dla nawet najsłabszych grup społecznych, a jednak mimo to nie ma niczego, co dotyczyłoby kapłanów, Lewitów i zagwarantowania im dziesięcin…
Poprzednia stronaNastępna strona