Pracowitość – cz.4: Boże dzieła opatrzności

Pracowitość - cz.4: Boże dzieła opatrznościOmawiając Bożą pracowitość (czyli taką drugorzędną [co nie znaczy „gorszą”, lecz „powstającą w drugi z możliwych sposobów”] cechę charakteru, która prowadzi do pożytecznej aktywności), ostatnio zajmowaliśmy się Jego dziełami twórczymi, dziś natomiast zajmiemy się Jego dziełami opatrzności.

Boże dzieła opatrzności są opisane w następujących cytatach:

 • 1 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 29 i 30: „(29) I rzekł Bóg: „Oto dałem wam wszelkie rośliny na całej ziemi, wydające nasienie, i wszelkie drzewa owocowe, zawierające nasienie. Będą one dla was pokarmem. (30) A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i wszelkiego ptactwa powietrznego, i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie życie, daję na pokarm wszelkie rośliny zielone”. I tak się stało”;
 • rozdział 8 werset 22: „A póki ziemia trwać będzie, siew i żniwo, i zimno, i gorąco, i lato, i zima, i dzień, i noc nie ustaną”;
 • rozdział 49 wersety 24 i 25: „(24) ale on łuk ma stale napięty i zwinne są jego ramiona — dzięki rękom Mocarza Jakuba, On mu Pasterzem, ten Kamień Izraela, (25) Bóg twego ojca — On będzie cię wspierał, Bóg Wszechmocny — On pobłogosławi błogosławieństwem niebios — z góry, błogosławieństwem głębi — z dołu, błogosławieństwem piersi oraz łona!”;
 • 3 Mojżeszowa rozdział 25 wersety 20-22: „(20) A gdybyście pomyśleli: Co będziemy jedli w siódmym roku, skoro nie będzie zasiewów ani zbiorów? — (21) otóż w szóstym roku zapewnię wam takie błogosławieństwo, że ziemia wyda plon na trzy lata! (22) Będziecie więc siać w ósmym roku, a jeść z szóstego aż po rok dziewiąty — do zbiorów nowych plonów będziecie jedli wcześniejsze”;
 • rozdział 26 wersety 4-6 i 10: „(4) to ześlę wam deszcze we właściwym dla nich czasie, ziemia wyda swój plon, a drzewa pól swe owoce. (5) Młocka trwać będzie u was do winobrania, a winobranie trwać będzie do siewu. Będziecie jedli swój chleb do syta i mieszkali w swojej ziemi bezpiecznie. (6) Udzielę waszej ziemi pokoju. Gdy ułożycie się do snu, nikt nie będzie was straszył. Wytępię z waszej ziemi dzikie zwierzęta i zadbam o to, aby jej nie trapiły wojny. (…) (10) Nie będzie wam brakowało zapasów z wcześniejszych żniw. Będziecie je nawet wynosić, by zrobić miejsce na nowe”;
 • 5 Mojżeszowa rozdział 7 wersety 13-15: „(13) Będzie cię kochał i darzył szczęściem, będzie cię mnożył i błogosławił owoc twego łona oraz roli — twoje zboże, moszcz, oliwę, młode twojego bydła i jagnięta twoich stad — tam, w ziemi, którą da ci zgodnie z przysięgą złożoną twoim ojcom. (14) Będziesz błogosławiony najbardziej ze wszystkich ludów. Nie będzie wśród was niepłodnego, nie będzie niepłodnej — ani u was, ani u twego bydła. (15) PAN odwróci od ciebie wszelką słabość, wszelkie groźne choroby, które znasz z Egiptu. Ciebie nimi nie dotknie. Ześle je natomiast na tych, którzy cię nienawidzą”;
 • rozdział 32 wersety 11-14: „(11) Jak orzeł podrywa swe młode i jak szybuje nad nimi, podkłada im wyciągnięte lotki i niesie na swoich skrzydłach, (12) tak PAN prowadził swój lud, nie było z Nim innego boga. (13) Niósł lud przez wzgórza ziemi i żywił plonami pól, karmił go miodem ze skały i oliwą — z najtwardszego krzemienia, (14) krowim serem i owczym mlekiem, tłuszczem jagniąt i kóz, baranów Baszanu i kozłów, pszenicą bogatą jak tłuszcz nerek i winem z gron, czerwonym niczym krew”;
 • Ijoba rozdział 5 wersety 6-11: „(6) Nieprawość bowiem nie wyrasta z prochu, krzywda i niedola nie kiełkują w polu. (7) To człowiek rodzi się na niedolę jak iskry z płomienia, by wzlatywać wysoko. (8) Ja jednak zacząłbym szukać Boga, Bogu przedstawiłbym swą sprawę — (9) Temu, który czyni rzeczy wielkie, niezbadane, i cuda, dla których nie ma liczby. (10) Temu, który spuszcza deszcz na ziemię i wody śle na pola. (11) Temu, który niskich stawia wysoko, a zasmuconych skutecznie wybawia”;
 • ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 45: „abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych”;
 • rozdział 6 wersety 26 i 30-33: „(26) Zwróćcie uwagę na ptaki. Nie sieją one i nie żną, nie zbierają też do spichlerzów, a wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? (…) (30) Więc jeśli trawę polną, która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu, Bóg tak przyozdabia, czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary? (31) Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie: Co będziemy jeść? Co będziemy pić? W co się ubierzemy? (32) O to wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33) Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane”;
 • Rzymian rozdział 8 werset 28: „A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga”.

Poprzednia stronaNastępna strona