Pracowitość – cz.2: Charakter Boskich dzieł

Pracowitość - cz.2: Charakter Boskich dziełW poprzednim odcinku wskazaliśmy, że Bóg jest aktywny – pracowity, i wykonuje tą pracę w rozmaitych obszarach swej działalności. Dla każdego odmiennego rzędu stwarzanych istot czyni oddzielny plan/element planu, a stwarzanie takich planów, jak również ich realizacja, są i będą przejawami Boskiej pracowitości.

Charakter Boskich dzieł można zauważyć w następujących wersetach:

  • 1 Mojżeszowa rozdział 1 wersety 10, 18, 21 i 25: „(10) I ląd nazwał Bóg ziemią, a zebrane wody nazwał morzem. I widział Bóg, że to jest dobre. (…) (18) a panując nad dniem i nocą oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że to jest dobre. (…) (21) Stworzył więc Bóg wielkie potwory morskie i wszelkie pływające istoty żywe różnego rodzaju, którymi zaroiły się wody, i wszelkie ptactwo skrzydlate, różnego rodzaju. I widział Bóg, że to jest dobre. (…) (25) Uczynił więc Bóg różne dzikie zwierzęta, zwierzęta domowe i płazy ziemne. I widział Bóg, że to jest dobre”;
  • 5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 4: „On jest skałą, a Jego dzieła są doskonałe, bo wszystkie Jego drogi są słuszne. On jest Bogiem wiernym i nie ma w Nim fałszu, On jest sprawiedliwy i prawy”;
  • Psalm 26 werset 7: „(6) Umywam moje ręce w niewinności i obchodzę ołtarz Twój, Jahwe, (7) aby głośno śpiewać na dziękczynienie i aby opowiadać wszystkie Twe cudowne dzieła”;
  • Psalm 33 werset 4: (według przekładu Biblii Tysiąclecia II edycji) „Bo słowo Jahwe jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne”, (według przekładu Biblii Lubelskiej: „Albowiem słowo Jahwe jest prawdziwe, a wszelkie Jego działanie jest wierne”);
  • Psalm 40 werset 6: (według przekładu Biblii Poznańskiej) „Nieprzeliczone są Twoje cuda, któreś uczynił, Jahwe, Boże mój, a w zamierzeniach Twoich względem nas nie ma równego Tobie. Chciałbym je głosić i o nich opowiadać, ale zbyt wiele ich, by móc je wyliczyć”, (według przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego) „Ty, PANIE, mój Boże, dokonałeś wielkich dzieł, W Twoich cudach i planach wobec nas nikt Ci nie dorówna. Gdybym chciał je wszystkie wymienić lub omówić, Byłyby na to zbyt liczne”;
  • Psalm 66 werset 3 (według przekładu Biblii Tysiąclecia V edycji) „Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twoje dzieła! Z powodu wielkiej Twej mocy muszą Ci schlebiać Twoi wrogowie”, (według przekładu Biblii Gdańskiej) „Rzeczcież Bogu: Jakoś straszny w sprawach twoich! Dla wielkości mocy twojej obłudnieć się podadzą nieprzyjaciele twoi”;
  • Psalm 86 werset 8: „Nie ma wśród bogów żadnego Tobie równego, Panie, i nic nie dorówna dziełom Twoim”;
  • Psalm 92 werset 5: „Jak wzniosłe dzieła Twoje Boże, niezmiernie głębokie zamysły Twoje”;
  • Psalm 111 wersety 2, 4 i 6: „Wielkie są dzieła Pana, Godne badania przez wszystkich, którzy je kochają”;
  • Kaznodzieja Salomonowy rozdział 3 wersety 11 i 14: „(11) Sam Bóg uczynił wszystko doskonale w oznaczonym czasie. Ludziom dał możność zastanawiania się nad dziejami świata. Lecz nie są oni w stanie objąć dzieł, których Bóg dokonuje od początku świata aż do jego końca. (…) (14) Teraz już wiem, że wszystko, co czyni Bóg, jest wiecznotrwałe. Nie można do tego nic dodać ani też nic od tego odjąć. A Bóg tak działa, żeby się Go ludzie bali” [w znaczeniu: czcili].

Poprzednia stronaNastępna strona