Powód dozwolenia na zło

Rzymian rozdział 7 werset 13

„A więc to, co dobre, stało się dla mnie przyczyną śmierci? Żadną miarą! Ale to właśnie grzech, by okazać się grzechem, przez to, co dobre, sprowadził na mnie śmierć, aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność”
(BT)

linia1

1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 22

„I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!”
(BG)

Bóg więc postanowił coś innego – najpierw zapoznał swoje stworzenia z dobrem, otaczając je nim w Edenie, a następnie, jako karę za nieposłuszeństwo, pozwolił im na zapoznanie się ze złem – co było dla nich niestety bardzo bolesne. Wypędzonym z Edenu i pozbawionym społeczności z Bogiem ludziom dozwolone było, by doświadczyli chorób, bólu i śmierci, ażeby na zawsze poznali zło oraz bezużyteczność i “ogrom grzeszności grzechu” (jak mówi list do Rzymian rozdział 7 werset 13, w przekładzie Biblii Tysiąclecia: „(…) aby przez związek z przykazaniem grzech ujawnił ogromną swą grzeszność”).

Przez porównanie rezultatów pierwsza para ludzka doszła do zrozumienia i właściwej oceny obu zasad. “I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło” (1 Mojżeszowa rozdział 3 werset 22, przekład Biblii Warszawskiej). Potomstwo Adama również ma w tym udział – z tą jednak różnicą, że najpierw otrzymując wiedzę na temat zła, nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć dobra. Zrozumie je w Tysiącleciu w wyniku odkupienia przez Tego, który wówczas będzie Sędzią i Królem wszystkich ludzi – kiedy to prawdziwie pozna czym jest dobro i będzie mogło świadomie wybrać po której stronie chce się opowiedzieć.
Poprzednia strona
Następna strona