Wstępny i ostateczny wybór

Wstępny i ostateczny wybórW poprzednim odcinku powiedzieliśmy sobie, że chociaż predestynacja, czyli wybór klas wybrańców, miała miejsce przed powstaniem świata, to wybór jednostek do klas wybrańców następuje wtedy, gdy wiernie reagują oni na Boskie zaproszenie, by całkowicie się Mu oddać, tak jak oficerowie i szeregowcy ziemskiej armii są wybierani długo po tym, jak rząd aktem prawnym zdecyduje, że ma powstać armia składająca się z oficerów i szeregowców.

Tak jak mamy wstępne i warunkowe powołanie i wybór tych oficerów i szeregowców, tak też mamy ich wybór ostateczny – kadetów przez szkolenie i końcowe badania, a rekrutów przez końcowe badania po wstępnych.

Podobnie i powołanie i wybór klas wybrańców musiały być uczynione pewnymi przez ich wierność aż do śmierci:

  • 2 Piotra rozdział 1 werset 10: „Dlatego, bracia, tym bardziej starajcie się umocnić wasze powołanie i wybranie. To bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie”;
  • Objawienie rozdział 2 werset 10: „(…) Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota”;
  • Objawienie rozdział 17 werset 14: „Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek ich zwycięży, gdyż jest Panem panów i Królem królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani, i wierni”;

i miało to miejsce po tym gdy dostąpili wstępnego powołania w postaci usprawiedliwienia i wstępnego wyboru przez [w przypadku klasy Kościoła] spłodzenie z Ducha, w wyniku czego stawali się „nowymi stworzeniami” (2 Koryntian rozdział 5 werset 17).

Tak jak odrzucani są kadeci i rekruci, którzy w końcowym badaniu nie kwalifikują się do służby, długi czas po ich wstępnym powołaniu i badaniu, tak też z grona ostatecznych wybrańców odrzucani są ci, którzy nie okazują się wierni, chociaż dostąpili oni wstępnego powołania i wyboru:

  • Ewangelia Jana rozdział 6 werset 70: „Wtedy Jezus im oznajmił: ‘Czyż nie wybrałem was Dwunastu? Jednak jeden z was jest diabłem’”;
  • Ewangelia Jana rozdział 17 werset 12: „Dopóki z nimi byłem, Ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze Mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął, oprócz syna zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma”;
  • 1 Koryntian rozdział 9 wersety 24-27: „(24) Czy nie wiecie, że na stadionie biegną wszyscy zawodnicy, ale tylko jeden z nich otrzymuje nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. (25) Każdy zawodnik podejmuje wiele wyrzeczeń. Tamci, by zdobyć wieniec zniszczalny, my – niezniszczalny. (26) I ja biegnę, ale nie tak, jakbym nie znał mety, i nie wymachuję bezładnie pięściami, (27) ale biorę w karby i opanowuję swoje ciało, abym głosząc innym naukę, sam nie został odrzucony”.

Więcej na temat dalszych losów tych, którzy w wyniku niewierności byli odrzucani z klasy Kościoła można przeczytać w dostępnej w naszej serii „Streszczenie ogólnych uwag o Wielkiej Kompanii”.
Poprzednia stronaNastępna strona