Jezus powiedział ‚nie’ – cz. 3: 1-sza próba dla ludu Bożego – władze duchowe nie są do samolubnego użytku

Jezus powiedział 'nie' - cz. 3: 1-sza próba dla ludu Bożego - władze duchowe nie są do samolubnego użytkuPoświęcony lud Boży jest podobnie kuszony, nie dokładnie w takiej samej formie, (nie tym samym językiem, niemniej jednak sugestiami, by nowe pokrewieństwo z Bogiem, i siłę, jaką ono przynosi użyć przynajmniej w pewnym stopniu dla korzyści doczesnych – zużytkować w celu samowywyższenia, w celu zdobycia władzy i pozycji, być może w celu błyszczenia między innymi, jako ktoś bardzo czcigodny i szczególnie zaszczycany przez Boga.

Nasza duchowa moc już więcej nie powinna być używana do starań o doczesne korzyści, jak to było w przypadku Piotra, który mógł ją sprzedać za pieniądze Szymonowi czarodziejowi chełpiącemu się, że „jest kimś niezwykłym” (Dzieje Apostolskie rozdział 8 wersety 9-24). Kiedy szatan nas kusi, by w jakikolwiek sposób zdobywać doczesne błogosławieństwa i wygody kosztem ofiarowania duchowych, powinniśmy naśladować wzór Jezusa (1 Piotra rozdział 2 werset 21) i na pierwszym miejscu stawiać Boga z Prawdą i Duchem Prawdy, prowadzących nas do życia wiecznego.

Niektórych spośród braci przeciwnik kusi następująco: Jeśli będziesz zbyt ściśle i bardzo gorliwie postępował według Prawdy i jej Ducha możesz stracić swoje ziemskie zajęcie i możliwości zaspokajania potrzeb życiowych, ponieważ ludzie światowi, z którymi ty musisz przestawać nie cenią tych rzeczy. Oni cię zwolnią z pracy, przestaną kupować w twoim sklepie, zwolnią cię ze stanowiska swego pastora, lekarza, prawnika, nauczyciela szkolnego albo odsuną cię od swego życia towarzyskiego, społeczności z sobą itd., a także będziesz pozbawiony wszystkich dobrych rzeczy obecnego życia.

Właściwą odpowiedzią jest, że Bóg jest w stanie dbać o tych wszystkich, którzy miłują Go ponad wszystko i którzy za bardzo cenią Jego duchowe błogosławieństwa, by je oddać za miskę soczewicy, jak to uczynił Ezaw (1 Mojżeszowa rozdział 25 wersety 29-34; Żydów rozdział 12 werset 16) i że my jesteśmy przekonani, iż ktokolwiek żyje stosownie do Słowa Bożego, chociaż może stracić pewne wygody w obecnym życiu, ostatecznie jednak uzyska daleko lepszą nagrodę – życie wieczne z chwałą przewyższającą wszelkie oczekiwania. Szybkie i stanowcze posłuszeństwo wobec Boga i Jego Ducha Świętego jest jedynym słusznym postępowaniem każdego Jego poświęconego dziecka. Zawsze używajmy Jego siły wystarczającej do wszystkiego, by mówić „nie” szatanowi i jego ponętnym sugestiom.
Poprzednia stronaNastępna strona