Jezus powiedział ‚nie’ – cz. 7: 3-cia próba dla ludu Bożego – Czy przez kompromis mamy osiągać wyniki?

Jezus powiedział 'nie' - cz. 7: 3-cia próba dla ludu Bożego - Czy przez kompromis mamy osiągać wyniki?Podobna pokusa, w takiej czy innej formie, na pewno przyjdzie na każdego naśladowcę naszego Pana, ze strony tego samego przeciwnika. Bóg na to pozwala w celu wypróbowania naszych charakterów, tak jak wypróbował Jezusa. Szatan za pośrednictwem różnych swoich rzeczników ciągle mówi do naśladowców Jezusa: „Istnieje pomyślniejszy sposób spełnienia waszego celu, aniżeli ten, według którego wy postępujecie, pomyślniejszy sposób, aniżeli Boski sposób. Odchylcie się trochę, uczyńcie kompromis z duchem światowym, nie trzymajcie się tak ściśle wytkniętej linii Boskiego Słowa i przykładu Jezusa oraz Apostołów. Musicie być bardziej takimi, jakimi są ludzie światowi, w celu wywierania na nich wpływu – pomieszajcie się trochę z ich nieuświęconym, bezbożnym postępowaniem, włączając ich przyzwolenie, nie bądźcie tacy rzetelni, bo będą się z was śmiali. Idźcie z tłumem, gdyż przez to wzrośnie wasz wpływ wśród niego, aby łaska mogła obfitować”.

Możemy być kuszeni do udzielania cichego poparcia grzesznym instytucjom, ponieważ one mają władzę a sprzeciwianie się im spowoduje ich opozycję wobec nas i konieczność stawienia czoła pogardzie oraz wstydowi i być może sprowadzi na nas śmierć. Wiele politycznych, społecznych i religijnych instytucji w Babilonie nasuwa pokusy mówiąc: Służ nam, a my ci pomożemy. Ale w każdym przypadku za tą pokusą stoi przeciwnik.

Ci, którzy nie nauczyli się miłować sprawiedliwości a nienawidzić nieprawości – wszyscy, którzy nie doszli do punktu pełnego poddania swej woli Boskiej woli – znajdują się w niebezpieczeństwie upadku w takiej pokusie. Ale ci wszyscy, których serca są w zupełnej jedności z Bogiem i którzy lojalni do szpiku kości, jak był nasz Pan, powiedzą „nie” do przeciwnika, lekceważąc jego propozycje pomocy na takich warunkach lub jakichkolwiek warunkach. Niechaj tych siedem wymienionych silnych charakterów, odpowiadających „nie” na pokusy szatana, będzie pomocą dla nas przez swoje przykłady.
Poprzednia strona