Jezus powiedział ‚nie’ – cz. 5: 2-ga próba dla ludu Bożego – kuszenie Boga przez bezprawne działania

Jezus powiedział 'nie' - cz. 5: 2-ga próba dla ludu Bożego - kuszenie Boga przez bezprawne działaniaPodobne do owej próby Jezusa są próby, które szatan przedstawia wszystkim Jego poświęconym naśladowcom. Szatan chciałby, abyśmy postępowali widzeniem a nie wiarą. Chciałby abyśmy zawsze kusili Boga, stawiając Go wobec próby przez domaganie się pewnych naocznych demonstracji Jego protekcji lub łaski – w rodzaju ochrony przed ukąszeniami trujących wężów w czasie rozmyślnego dotykania ich, itd., udzielenia daru mówienia językami lub cudownego fizycznego uzdrowienia – zamiast akceptować świadectwo Jego Słowa i polegać na nim bezwarunkową wiarą.

Szatan kusi poświęcony lud Boży do urządzania wielkich widowisk przed światem i nominalnym kościołem, do przyciągania uwagi za wszelką cenę, do użycia udzielonych przez Boga duchowych władz i błogosławieństw do dokonywania pewnych wielkich i szokujących wyczynów, które przemawiałyby do naturalnego człowieka, a tym samym zapewniły szybki i wielki sukces – a nie po prostu przyciągały uwagę przez kazanie o krzyżu Chrystusowym. Szatan chciałby, abyśmy używali bezprawnych metod zamiast wykonywania spokojnej i mniej zwracającej uwagę pracy poszukiwania słuchających uszu i przedstawiania rzeczy duchowych duchowo myślącym.

A to można czynić przez wydawanie świadectwa Prawdzie (ewangelia Jana rozdział 18 werset 37) słowem mówionym lub drukowanym – lub choćby i na Facebooku. Sprowadzi to prześladowanie, szczególnie ze strony sekciarzy i religijnych wodzów popularnych wyznań, czyli tej samej klasy ludzi która prześladowała Jezusa (ewangelia Jana rozdział 15 wersety 18-21; 2 Tym. rozdział 3 werset 12), Jeśli nie „postępujecie według wzorów tego świata” (Rzymian rozdział 12 werset 2), to większość będzie was unikać, stwierdzając, że jesteście dziwni i będzie was prześladować.
Poprzednia stronaNastępna strona