Było SIEDEM miejsc, w których tego dnia przebywał Jezus przed swą śmiercią

Było SIEDEM miejsc, w których tego dnia przebywał Jezus przed swą śmierciąPonieważ powoli zbliżamy się do 14 Nisan – rocznicy Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa, postanowiliśmy rozpocząć naszą okolicznościową serię związaną z upamiętnieniem tego wydarzenia. Z uwagi na to, że od pewnego czasu zwracamy uwagę na siódemkową strukturę Biblii, pomyśleliśmy, że w tym roku warto byłoby zauważyć, że ta struktura jest obecna także w opisie ostatniego dnia życia naszego Pana. Opis tych wydarzeń jest zawarty w różnych ewangeliach – i (oprócz tego, że pewne chronologiczne rozważania sugerują iż nasz Pan żył tego dnia przez 21 godzin – 7 godzin działał w Wieczerniku i 14 poza nim, a przez pozostałe trzy godziny był martwy) można w nim wyróżnić przynajmniej 7 grup po 7 wydarzeń, i w kolejnych odcinkach niniejszej serii po kolei je ukażemy.

Część 1: Było SIEDEM miejsc, w których tego dnia przebywał Jezus przed swą śmiercią:

1) WIECZERNIK

 • Ewangelia Marka rozdział 14 wersety 12-16: „(12) Pierwszego dnia Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, uczniowie zapytali Jezusa: „Gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali Ci do spożycia Paschę?”. (13) Posłał więc dwóch uczniów z poleceniem: „Idźcie do miasta. Wyjdzie wam naprzeciw człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim (14) i tam, dokąd wejdzie, powiecie gospodarzowi: «Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie pokój, w którym spożyję Paschę z moimi uczniami?». (15) On wskaże wam na górze dużą salę [w innych przekładach: wieczernik], usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas”. (16) Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli wszystko, jak im powiedział. I przygotowali Paschę”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 22 wersety 7-13: „(7) Nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. (8) Jezus wysłał więc Piotra i Jana z poleceniem: „Idźcie i przygotujcie nam Paschę do spożycia”. (9) Oni zapytali: „Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?”. (10) Odpowiedział: „Kiedy będziecie wchodzić do miasta, spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim aż do domu, do którego wejdzie. (11) Powiedzcie gospodarzowi tego domu: «Nauczyciel pyta: Gdzie jest pokój, w którym spożyję Paschę z moimi uczniami?». (12) On wskaże wam na górze dużą salę usłaną dywanami. Tam przygotujcie”. (13) Poszli więc, zastali wszystko, jak im powiedział, i przygotowali Paschę”.

2) OGRÓD GETSEMANE

 • Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 36: „W ten sposób Jezus przybył wraz z uczniami do ogrodu o nazwie Getsemani. Tam powiedział do nich: Usiądźcie tutaj. Ja odejdę nieco dalej. Pomodlę się”;
 • Ewangelia Marka rozdział 14 werset 32: „I przyszli do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich: Siądźcie tutaj, aż się pomodlę”.

3) PAŁAC KAJFASZA

 • Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety 57 i 58: „(57) Ci, którzy pojmali Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana Kajfasza. Tam zebrali się nauczyciele Pisma i starsi ludu. (58) Piotr zaś szedł za Nim z daleka aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł na dziedziniec i usiadł między służbą, aby zobaczyć, jak się to skończy”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 54: „Pojmawszy go tedy, zawiedli go i wprowadzili do pałacu arcykapłana. Piotr zaś szedł za nim z daleka”;
 • Ewangelia Marka rozdział 14 wersety 53-54: „(53) A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana, u którego zebrali się wszyscy arcykapłani, starsi i uczeni w Piśmie. (54) Piotr zaś szedł za Nim w oddali aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu”;
 • Ewangelia Jana rozdział 18 wersety 13-15: „(13) i zaprowadzili najpierw do Annasza, teścia Kajfasza, który sprawował w owym roku urząd najwyższego kapłana. (14) To właśnie Kajfasz poradził Żydom: „Lepiej przecież, aby jeden człowiek umarł za naród”. (15) Tymczasem za Jezusem podążał Szymon Piotr oraz jeszcze inny uczeń. Uczeń ten był znany najwyższemu kapłanowi, dlatego wszedł z Jezusem aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana”.

4) PAŁAC PIŁATA

 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 2: „Związawszy Go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata”;
 • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 1: „Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 1: „Następnie całe ich zgromadzenie powstało i zaprowadzili Jezusa do Piłata”;
 • Ewangelia Jana rozdział 18 werset 28: „Następnie od Kajfasza poprowadzili Jezusa do pałacu namiestnika. Było to wczesnym rankiem. Sami jednak nie weszli do środka, aby zachować czystość i móc spożyć Paschę”.

5) PAŁAC HERODA

 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 wersety 6, 7 i 11: „(6) Gdy to Piłat usłyszał, zapytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem. (7) A gdy się dowiedział, że podlega władzy Heroda, odesłał Go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. (…) (11) W końcu Herod wraz ze swoją strażą potraktował Jezusa z pogardą, a dla ośmieszenia Go narzucił na Niego lśniącą dworską pelerynę i odesłał do Piłata”.

6) GABBATA/LITHOSTROSOS

 • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 13: „Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos [Kamienny Bruk], po hebrajsku Gabbata”;

(za http://www.swanna.pl/prw/ziemia_sw/litostrotos/litostrotos.html „(…) Co znaczy tajemnicze słowo Litostrotos? Samo słowo litostrotos oznaczało posadzkę, bruk, jednak św. Jan w 19,13 używa tego słowa jako nazwę własną. Ewangelista Jan podaje dodatkowe wyjaśnienie, że po hebrajsku nazywa to miejsce gabbata czyli miejsce podniesione, podwyższenie. Zwykle przed pretorium znajdowało się podwyższone miejsce, na którym ustawiony był fotel sędziowski, natomiast zgromadzeni obserwatorzy znajdowali się na placu przed pretorium. (…)”)

7) GOLGOTA

 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 33-35: „(33) Po przybyciu na miejsce zwane Golgotą, czyli Miejscem Czaszki, (34) podali Mu do picia wino z żółcią. Skosztował, ale nie chciał pić. (35) Tam Go ukrzyżowali. Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy”;
 • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 22: „I tak przyprowadzili Go na miejsce zwane Golgota co oznacza: Miejsce Czaszki”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 33: „A gdy przyszli na miejsce, zwane Trupią Czaszką, ukrzyżowali go tam, także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy”;
 • Ewangelia Jana rozdział 19 wersety 17 i 18: „(17) A Jezus, dźwigając krzyż dla siebie, przyszedł na tak zwane Miejsce Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (18) Tam Go ukrzyżowano, a wraz z Nim – z jednej i drugiej strony – jeszcze dwóch innych; Jezusa zaś w środku”.

Następna strona