Było SIEDEM czynności, jakie zostały dokonane na Jezusie przed Jego śmiercią

Było SIEDEM czynności, jakie zostały dokonane na Jezusie przed Jego śmierciąKontynuujemy naszą okolicznościową serię związaną z rocznicą Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa, w tym roku wskazując na siódemkową strukturę obecną także w opisie ostatniego dnia życia naszego Pana.

Część 2: Było SIEDEM czynności, jakie zostały dokonane na Jezusie przed Jego śmiercią:

1) ZDRADZENIE

 • Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety 47 i 48: „(47) Gdy On jeszcze mówił, przyszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, wysłana przez wyższych kapłanów i starszych ludu. (48) Zdrajca umówił się z nimi na taki znak: ‘Ten, którego pocałuję, to On. Jego schwytajcie!’”;
 • Ewangelia Marka rozdział 14 wersety 43 i 44: „(43) I zaraz, jeszcze gdy On mówił, zjawił się Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim zgraja ludzi z mieczami i kijami. Wysłali ich arcykapłani, znawcy Prawa oraz starsi. (44) Zdrajca uzgodnił z nimi wcześniej taki znak: Ten, którego pocałuję, jest tym, którego szukacie. Schwytajcie Go i ostrożnie odprowadźcie”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 22 wersety 47 i 48: „(47) Gdy On jeszcze mówił, zjawił się tłum, a na jego czele szedł Judasz, jeden z Dwunastu. Zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. (48) Jezus odezwał się do niego: „Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?”

2) POJMANIE

 • Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 57: „Ci, którzy pojmali Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana Kajfasza. Tam zebrali się nauczyciele Pisma i starsi ludu”;
 • Ewangelia Marka rozdział 14 werset 46: „A oni rzucili się na niego i pochwycili go”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 54: „Pojmawszy go tedy, prowadzili go i przyprowadzili go w dom najwyższego kapłana, a Piotr szedł za nim z daleka”;
 • Ewangelia Jana rozdział 18 werset 12: „(12) Wtedy oddział żołnierzy i dowódca, i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go. (13) I zaprowadzili najpierw do Annasza; był bowiem teściem Kaifasza, który był w tym roku arcykapłanem”.

3) SĄDZENIE

 • Ewangelia Mateusza rozdział 26 wersety 59-66: „(59) Tymczasem wyżsi kapłani i cała Wysoka Rada szukali fałszywych dowodów przeciwko Jezusowi, aby Go skazać na śmierć. (60) Jednak nie znaleźli, chociaż występowało wielu fałszywych świadków. W końcu przyszli dwaj, (61) którzy zeznali: ‘On powiedział: Mogę zburzyć świątynię Bożą i w ciągu trzech dni ją odbudować!’. (62) Wtedy wstał najwyższy kapłan i zapytał: ‘Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?’. (63) Ale Jezus milczał. Wtedy najwyższy kapłan powiedział do Niego: ‘Zaklinam Cię na Boga żywego! Powiedz nam, czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym?’. (64) Jezus odrzekł: ‘Sam to powiedziałeś. Ale oświadczam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, który siedzi po prawej stronie Wszechmogącego i przychodzi na obłokach nieba’. (65) Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i zawołał: ‘Zbluźnił! Czy potrzeba jeszcze świadków? Oto teraz usłyszeliście bluźnierstwo! (66) Co o tym sądzicie?’. Odpowiedzieli: ‘Winien jest śmierci!’”;
 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 1 oraz 11-26: „(1) A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby Go zgładzić. (11) Jezusa zaś postawiono przed namiestnikiem. Namiestnik zadał Mu pytanie: Czy ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Tak, Ja nim jestem. (12) A gdy Go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. (13) Wtedy zapytał Go Piłat: Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? (14) On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, tak że namiestnik bardzo się dziwił. (15) A na każde święto namiestnik miał zwyczaj uwalniać jednego więźnia, którego chcieli. (16) Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia, imieniem Barabasz. (17) Gdy się więc zgromadzili, spytał ich Piłat: Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem? (18) Wiedział bowiem, że przez zawiść Go wydali. (19) A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu. (20) Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby żądały Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. (21) Pytał ich namiestnik: Którego z tych dwu chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. (22) Rzekł do nich Piłat: Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: Na krzyż z nim! (23) Namiestnik powiedział: Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: Na krzyż z nim! (24) Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej narasta, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz. (25) A cały lud zawołał: Krew jego na nas i na dzieci nasze. (26) Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”;
 • Ewangelia Marka rozdział 14 wersety 55-64: „(55) Tymczasem wyżsi kapłani i cała Wysoka Rada szukali dowodów przeciwko Jezusowi, aby Go skazać na śmierć, lecz nie znajdowali. (56) Wielu wprawdzie fałszywie zeznawało przeciwko Niemu, ale ich zeznania nie były zgodne. (57) Niektórzy wystąpili i tak fałszywie zeznawali przeciwko Niemu: (58) „Słyszeliśmy, jak On mówił: «Zburzę tę świątynię wzniesioną przez ludzi, a w ciągu trzech dni zbuduję inną, która nie będzie wzniesiona ludzką ręką»”. (59) Lecz i te zeznania nie były zgodne. (60) Wtedy wyszedł na środek najwyższy kapłan i zapytał Jezusa: „Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciw Tobie?”. (61) On jednak milczał i nic nie odpowiedział. Wówczas najwyższy kapłan zapytał Go jeszcze: „Czy Ty jesteś Chrystusem, Synem Błogosławionego?”. (62) Jezus odpowiedział: „Ja jestem. Ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawej stronie Mocy i przychodzącego wśród obłoków niebieskich”. (63) Wtedy najwyższy kapłan, rozdzierając swoje szaty, powiedział: „Na co potrzeba nam jeszcze świadków? (64) Słyszeliście bluźnierstwo. Co o tym sądzicie?”. A oni wszyscy orzekli, że winien jest śmierci”.

4) WYSZYDZANIE

 • Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 68: „i szydzili: Prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył!”
 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 39-44: „(39) A ci, którzy przechodzili obok, ubliżali Mu, kręcili głowami (40) i drwili: Ty, co burzysz świątynię i stawiasz ją w trzy dni, ratuj samego siebie, jeśli jesteś Synem Boga. Zejdź z krzyża! (41) Podobnie arcykapłani wraz ze znawcami Prawa oraz ze starszymi z pogardą powtarzali: (42) Innych ratował, a siebie nie może. Jest królem Izraela? Niech teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w Niego. (43) Zaufał Bogu? Niech Go teraz wybawi, jeśli Mu na Nim zależy. Przecież powiedział: Jestem Synem Boga. (44) Tak samo ubliżali Mu ukrzyżowani z Nim przestępcy”;
 • Ewangelia Marka rozdział 15 wersety 17-20: „(17) Ubrali Jezusa w purpurowy płaszcz, a na Jego skronie wcisnęli cierniowy wieniec. (18) Następnie zaczęli wiwatować: Witaj, królu Żydów! (19) Bili Go przy tym trzciną po głowie, pluli na Niego i klękając udawali pokłony. (20) A gdy Go wydrwili, zdjęli z Niego purpurowy płaszcz i ubrali Go w Jego własne szaty. Potem zaś wyprowadzili na ukrzyżowanie”;
 • Ewangelia Marka rozdział 15 wersety 29-32: „(29) A ci, którzy przechodzili obok, kręcili głowami i mówili: Hej, Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz, (30) zejdź z krzyża i ratuj siebie! (31) Podobnie drwili między sobą arcykapłani wraz ze znawcami Prawa: Innych uratował, a siebie samego uratować nie może. (32) Chrystus, król Izraela — niech teraz zejdzie z krzyża, abyśmy zobaczyli i uwierzyli. Ubliżali Mu również ci, którzy wraz z Nim byli ukrzyżowani”;
  Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 11: „(11) Wtedy Herod wraz ze swoimi żołnierzami okazał Mu pogardę. Wyszydził Go, ubrał w lśniącą szatę i odesłał z powrotem do Piłata”.

5) TORTUROWANIE

 • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 65: „Potem zaczęli pluć na Jezusa. Zawiązali Mu oczy i bili po twarzy. – Zgadnij, kto Cię uderzył, proroku? – drwili. Pilnujący Go strażnicy również nie szczędzili Mu razów”;
 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 26-30: „(26) Wtedy uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (27) Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa do pretorium. Tam zgromadzili wokół Niego całą kohortę. (28) Rozebrali Go i narzucili na Niego szkarłatną pelerynę. (29) Wbili Mu też na głowę splecioną z cierni koronę, a do prawej ręki wcisnęli kawałek trzciny. Następnie klękali przed Nim i drwili: Witaj, królu Żydów! (30) Pluli przy tym na Niego i bili trzciną po głowie”;
 • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 3: „Następnie podchodzili do Niego z drwinami: Witaj, królu Żydów! I policzkowali Go”.

6) SKAZANIE NA ŚMIERĆ

 • Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 66: „Co wy na to? Winien jest śmierci — orzekli”;
 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 22 i 26: „(22) Co więc mam uczynić z Jezusem zwanym Chrystusem? — pytał dalej. A wszyscy zawołali: Ukrzyżuj Go! (26) Wtedy uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”;
 • Ewangelia Marka rozdział 14 werset 64: „Słyszeliście bluźnierstwo. Jak wam się zdaje? Oni zaś wszyscy wydali wyrok, że winien jest śmierci”.

7) UKRZYŻOWANIE

 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 35: „Potem ukrzyżowali Go, a Jego ubranie rozdzielili między siebie, rzucając o nie losy”;
 • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 24: „Ukrzyżowali Go i rozdzielili między siebie Jego ubranie, rzucając losy, co który miał zabrać”;
 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 33: „Kiedy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, a drugiego po lewej Jego stronie”;
 • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 18: „Tam Go ukrzyżowano, a wraz z Nim – z jednej i drugiej strony – jeszcze dwóch innych; Jezusa zaś w środku”.

Poprzednia stronaNastępna strona