Jezus wisząc na krzyżu odezwał się w SIEDMIU tematach

Jezus wisząc na krzyżu odezwał się w SIEDMIU tematachKontynuujemy naszą okolicznościową serię związaną z rocznicą Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa, w tym roku wskazując na siódemkową strukturę obecną także w opisie ostatniego dnia życia naszego Pana.

Część 7 – Jezus wisząc na krzyżu odezwał się w SIEDMIU tematach.

1) Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 34: „Wtedy Jezus powiedział: OJCZE, PRZEBACZ IM, BO NIE WIEDZĄ, CO CZYNIĄ. Potem podzielili jego szaty i rzucali o nie losy”;

2) Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 43: „A on rzekł do niego: ‘ZAPRAWDĘ MÓWIĘ CI DZISIAJ: BĘDZIESZ ZE MNĄ W RAJU’”;

3) Ewangelia Jana rozdział 19 wersety 26 i 27: „(26) Gdy Jezus zobaczył swoją matkę i stojącego przy niej ukochanego ucznia, zwrócił się do matki: KOBIETO, OTO TWÓJ SYN! (27) Następnie powiedział do ucznia: OTO TWOJA MATKA! I od tej pory ten uczeń wziął ją do siebie”;

4) Ewangelia Jana rozdział 19 werset 28: „Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: PRAGNĘ;

5) Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 46: „Około godziny dziewiątej [dnia, czyli około piętnastej] Jezus zawołał donośnym głosem: „ELI, ELI, LEMA SABACHTHANI?”. To znaczy: „BOŻE MÓJ, BOŻE MÓJ, CZEMUŚ MNIE OPUŚCIŁ?”;

6) Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 46: „a Jezus donośnie zawołał: OJCZE, W TWOJE RĘCE SKŁADAM MEGO DUCHA. Po tych słowach wydał ostatnie tchnienie”;

7) Ewangelia Jana rozdział 19 werset 30: „A gdy Jezus spróbował octu, powiedział: WYKONAŁO SIĘ! Po czym skłonił głowę i oddał ducha”.

Poprzednia strona