Było SIEDEM rodzajów fizycznych tortur jakie zastosowano wobec Jezusa

Było SIEDEM rodzajów fizycznych tortur jakie zastosowano wobec JezusaKontynuujemy naszą okolicznościową serię związaną z rocznicą Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa, w tym roku wskazując na siódemkową strukturę obecną także w opisie ostatniego dnia życia naszego Pana.

Część 5 – Było SIEDEM rodzajów fizycznych tortur jakie zastosowano wobec Jezusa.

1) OPLUWANIE:

 • Ewangelia Mateusza rozdział 26 werset 67: „Potem ruszyli na Niego. Pluli Mu w twarz, bili pięściami i policzkowali”;
 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 30: „Pluli przy tym na Niego i bili trzciną po głowie”;
 • Ewangelia Marka rozdział 14 werset 65: „Potem niektórzy zaczęli na Niego pluć, zakrywać Mu twarz, bić pięściami po głowie i wykrzykiwać: Prorokuj! Również słudzy bili Go po twarzy”.

2) BICIE PIĘŚCIAMI:

 • (te same wersety co powyżej)

3) POLICZKOWANIE:

 • (te same wersety co powyżej, plus…)
 • Ewangelia Jana rozdział 18 werset 22: „Po tych słowach jeden ze stojących tam sług wymierzył Jezusowi policzek, mówiąc: ‘W taki sposób odpowiadasz najwyższemu kapłanowi?’”
 • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 3: „Następnie podchodzili do Niego z drwinami: Witaj, królu Żydów! I policzkowali Go”.

4) BICZOWANIE:

 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 wersety 16 i 22: „(16) Wymierzę Mu zatem karę chłosty i zwolnię. (22) Po raz trzeci więc odezwał się do nich: Cóż złego uczynił ten człowiek? Nie stwierdziłem, by dopuścił się czegoś, za co musiałby ponieść karę śmierci. Każę Go wychłostać i zwolnię”;
 • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 1: „Wówczas Piłat kazał odprowadzić Jezusa i ubiczować”;
 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 26: „(26) Wtedy uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”.

5) KORONOWANIE CIERNIAMI:

 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 29: „(29) Wbili Mu też na głowę splecioną z cierni koronę, a do prawej ręki wcisnęli kawałek trzciny. Następnie klękali przed Nim i drwili: Witaj, królu Żydów!”
 • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 17: „Ubrali Jezusa w purpurowy płaszcz, a na Jego skronie wcisnęli cierniowy wieniec”;
 • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 2: „A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli Mu na głowę i okryli Go płaszczem z purpury”.

6) BICIE TRZCINĄ:

 • Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 30: „Pluli przy tym na Niego i bili trzciną po głowie”;
 • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 19: „Bili Go przy tym trzciną po głowie, pluli na Niego i klękając udawali pokłony”.

7) UKRZYŻOWANIE:

 • Ewangelia Jana rozdział 19 werset 17: „(16) Wtedy wydał im Go na ukrzyżowanie. Wzięli więc Jezusa, (17) a On dźwigając własny krzyż szedł na tak zwane Miejsce Czaszki, określane po hebrajsku Golgotą”.
 • Ewangelia Marka rozdział 15 wersety 24-25: „(24) Wtedy Go ukrzyżowali i rozdzielili Jego szaty, rzucając o nie losy, co kto ma sobie wziąć. (25) A gdy Go ukrzyżowali, była godzina dziewiąta”.
 • Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 33: „(33) Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony”.

Poprzednia stronaNastępna strona