Było SIEDEM rodzajów osób szydzących z ukrzyżowanego Jezusa

Było SIEDEM rodzajów osób szydzących z ukrzyżowanego JezusaKontynuujemy naszą okolicznościową serię związaną z rocznicą Pamiątki Śmierci Jezusa Chrystusa, w tym roku wskazując na siódemkową strukturę obecną także w opisie ostatniego dnia życia naszego Pana.

Część 6 – Było SIEDEM rodzajów osób szydzących z ukrzyżowanego Jezusa.

1) „CI, KTÓRZY PRZECHODZILI OBOK”:

  • Ewangelia Marka rozdział 15 werset 29: „A ci, którzy przechodzili obok, obrażali Go kiwając swoimi głowami i mówiąc: Hej, Ty, który burzysz świątynię i w trzy dni ją odbudowujesz”.

2) „LUD, KTÓRY SIĘ PRZYPATRYWAŁ”:

  • Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 35: „A lud stał i przypatrywał się, i wraz z przełożonymi naśmiewał się z niego, mówiąc: Innych ratował, niech ratuje samego siebie, jeśli on jest Chrystusem, wybranym Boga”.

3) WYŻSI (PRZEDNIEJSI) KAPŁANI:

  • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 41 i 42: „(41) Podobnie szydzili wyżsi kapłani, nauczyciele Pisma i starsi. Mówili: (42) „Innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić! Jest królem Izraela. Niech zejdzie teraz z krzyża, to Mu uwierzymy!”.

4) NAUCZENI W PIŚMIE (NAUCZYCIELE PISMA):

  • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 41 i 42: „(41) Podobnie szydzili wyżsi kapłani, nauczyciele Pisma i starsi. Mówili: (42) „Innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić! Jest królem Izraela. Niech zejdzie teraz z krzyża, to Mu uwierzymy!”.

5) STARSI (PRZEŁOŻENI LUDU/STARSZYZNA):

  • Ewangelia Mateusza rozdział 27 wersety 41 i 42: „(41) Podobnie szydzili wyżsi kapłani, nauczyciele Pisma i starsi. Mówili: (42) „Innych wybawiał, a sam siebie nie może wybawić! Jest królem Izraela. Niech zejdzie teraz z krzyża, to Mu uwierzymy!”;
  • Ewangelia Łukasza rozdział 23 werset 35: „A lud stał i przypatrywał się, i wraz z przełożonymi naśmiewał się z niego, mówiąc: Innych ratował, niech ratuje samego siebie, jeśli on jest Chrystusem, wybranym Boga”.

6) PRZESTĘPCY (ZŁOCZYŃCY):

  • Ewangelia Mateusza rozdział 27 werset 44: „Tak samo ubliżali Mu ukrzyżowani z Nim przestępcy”.

7) ŻOŁNIERZE:

  • Ewangelia Łukasza rozdział 23 wersety 36 i 37: „(36) Także żołnierze szydzili z Niego. Podchodzili, podawali Mu ocet (37) i mówili: ‘Jeśli jesteś królem Żydów, wybaw samego siebie’”.

Poprzednia stronaNastępna strona